Hallelu Yah – Laudate Dominum; citirea și predicarea Cuvântului – Curs de Serviciu Divin, Lecția 3

Sponsori

Momentul Liturghia Cuvântului din Liturghia Protestantă se compune din 5 submomente sau părți.

3.1 Primul submoment se numește Citirea Cuvântului, în care Pastorul sau orice persoană ordinată sau neordinată citește pasajul Biblic, un text din Biblie. Este foarte important. Noi ca și urmași ai lui Waldo și Luther susținem dezideratul conform căruia „atunci când Biblia vorbește, Dumnezeu vorbește” pentru că așa ne-a spus Mântuitorul Isus „toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt”. Vedem în imaginea reprezentativă, o pictură cu Luther când predica. Putem observa vestimentația. Tablourile și picturile alegorice pe care Lucas Cranach le-a realizat la Wittenberg în timpul asocierii sale cu Martin Luther dezvăluie o Reformă diferită de cea pe care o cunoaștem în cărți. Această prelegere examinează iconografia unora dintre cele mai vechi opere de artă protestante, realizate de unii dintre cei mai mari artiști ai Renașterii germane, cu accent pe tablourile realizate de Cranach la epicentrul Reformei.

Opțional și doar opțional în timpul citirii Cuvântului pot fi aprinse lămpi cu tămâie ca practică a îngerilor din liturghia cerească (Luca 1:10 În ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară./Luca 1:11
Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia şi a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere./Apocalipsa 5:8 Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor./Apocalipsa 8:3 Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie. /Apocalipsa 8:4 Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.)

3.2 După momentul citiri Cuvântului Pastorul sau diaconul/prezbiterul/diaconița sau misionarul rostește Binecuvântarea Cuvântului , inspirată din următoarele pasaje

 • Geneza 27:29 ultima parte  Şi binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.
 • Matei 25:34 Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
 • (Luca 6:28 binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.
 • Romani 12:14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi.)
 • Galateni 3:9 Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios.
 • 1 Petru 3:9 Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.
 • Psalmii 37:22 Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara, dar cei blestemaţi de El sunt nimiciţi.
 • Psalmii 37:26 Ci el totdeauna este milos şi dă cu împrumut, şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi.
 • Psalmii 66:8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!
 • Psalmii 68:26 Binecuvântaţi pe Dumnezeu în adunări, binecuvântaţi pe Domnul, cei ce vă coborâţi din Israel!
 • Psalmii 96:2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
 • Psalmii 100:4 Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele!
 • Psalmii 103:20 Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui!
 • Psalmii 103:21 Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui!
 • Psalmii 103:22 Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează, suflete, pe Domnul!
 • Psalmii 115:15 Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul!
 • Psalmii 134:1 Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi robii Domnului, care staţi noaptea în Casa Domnului!
 • Psalmii 134:2 Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş şi binecuvântaţi pe Domnul!

Această Binecuvântare și adorare a lui Dumnezeu se realizează astfel:

P: Binecuvântat să fie Dumnezeu !

B: AMIN

P: Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu ! Binecuvântată fie Lucrarea lui Dumnezeu !

B: Amin

P: Binecuvântat să fie Israel, Binecuvântat fie poporul evreu și tot poporul creștin !

B: Binecuvântate fie !

P: Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul!

B: Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea!

3.3 După acest submoment urmează o rugăciune pentru predicarea Cuvântului și pentru cei ce î-L ascultă, parte care se numește Rugăciunea pentru Cuvânt

3.4 După acest submoment urmează al patrulea : fie o formație fie în cântare comună se intonează unul din imnurile Aleluia. Această cântare constituie submomentul/partea numită Hallelu Yah , Laudate Dominum sau Aleluia. Mai jos câteva exempleCe este ALELUIA ? Ce înseamnă Laudate Dominum?


Hallelujah ( ebraică : הללויה , Hallalu-yah , Laudate Dominum în latină) în Română Aleluia este un cuvânt ebraic care înseamnă “Lăudați pe Dumnezeu, (Yah)”, tradus folosind forma imperativă din ebraică (în engleză fiind ” ye “) și forma scurtată a lui Yahweh în ebraică ” Yah ” („Lăudați-l pe Iehova”).

Aleluia este o interjecție. Este o transliterare a expresiei ebraice הַלְלוּ יָהּ , care este compusă din două elemente: הַלְלוּ și יָהּ . Termenul este folosit de 24 de ori în Biblia ebraică, de două ori în cărțile deuterocanonice și de patru ori în Cartea creștină a Apocalipsei.
Aleluia, expresie întâlnită în liturghia creștină, în „Psalmii” regelui David din Vechiul Testament, dar și în Noul Testament (vezi Apocalipsa 19:1), provine din ebraicul „hallelujah” înseamnă Lăudați pe „Jah”[we]. Formula conține particula „JAH”, care este o prescurtare a numelui divin Jahwe (în ebraică יהוה și transliterat de obicei prin Jahwe). Acesta este numele propriu al lui Dumnezeu în Biblia ebraică, care înseamnă „El face să devină“ .

Acest nume aparține, conform Bibliei, Eliberatorului poporului ales Israel. Pentru iudei și creștini deopotrivă, El reprezintă Creatorul, Judecătorul și Sursa mântuirii întregii lumi. Așa îl prezintă și prima dintre cele Zece Porunci, în Exod 20:2-3, citată din traducerea Versiunea Standard Americană (ASV):

Eu sunt YHWH Dumnezeul tău, cel care te-a scos din sclavia Egiptului. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine.

Numele este compus din trei consoane, yōd (י), hē (ה) și vāv (waw) (ו) (un w semivocalic; vezi mater lectionis, אֵם קְרִיאָה), consoana hē (ה) fiind repetată la sfârșit.

Din cauza faptului că în scrierea ebraică veche nu se scriau vocalele și deoarece evreii considerau numele יהוה tabu (este interzis să fie rostit de către profani), înlocuindu-l cu Tetragrammaton sau cu Adonai (Domn), nu se poate cunoaște cu exactitate pronunția inițială, unii considerând că aceasta a fost pierdută. Variante de pronunție și transcriere pot fi: Iahve, Iahveh, Iahweh, Yahwe, Yahweh, Yahoweh, Iehova.

Oricum ar fi, Numele divin este inclus în numeroase alte nume purtate de israeliți și ultilizate și de alte popoare, inclusiv de cel român. Cel mai ilustru dintre ele este numele Isus, care este derivat din forma greacă a ebraicului Jehoșua/Joșua, însemnând „Iahve este Salvare”. Un alt exemplu este numele „Ion” care, în diversele lui forme din diverse limbi, provine în ultimă instanță din ebraicul Yochanan (יוחנן) care înseamnă „Iahve este milostiv”. Numele divin a fost folosit deseori și în forma sa prescurtată „Yah” („YH”), exemplul cel mai notabil fiind „Aleluia”, care în forma sa ebraică originală („HaleluYah”) înseamnă „Slăviți-l pe Yah”
Textul Biblic de bază care include în mod imperativ expres partea Hallelu Yah sau Laudate Dominum în Serviciul Divin este cuprins în pasajele:

 • Apocalipsa 19:1
  După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea!
 • Apocalipsa 19:3
  Şi au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!”
 • Apocalipsa 19:4
  Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „Amin! Aleluia!”
 • Apocalipsa 19:6
  Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărăţească.

O altă sintagmă istorică a creștinătății este cea din latină Laudate Dominum omnes gentes care înseamnă Lăudați pe Domnul toate popoarele.

3.5 După aceste patru părți urmează ultima parte a momentului Liturghia Cuvântului și anume PREDICAREA. Predica poate fi susținută întodeaună de la amvon de către un bărbat din biserică.

Despre cum predicăm și ce predicăm, vom avea un curs scurt special. Dar, sumar, amintim că temeiul nostru este Biblia și în special textele care conțin directive/porunci ale Domnului Isus cu excepția sărbătorilor specifice. Se poate apela doar pentru sublinierea credinței la catehism, precum și la enunțuri ale reformatorilor dar nciodată catehismul sau scrierile reformatorilor nu pot face obiectul predicii.  Se vor evita pe cât se poate aserții străine bibliei cu excepția unor exemple concrete din viața credincioșilor care atestă intervenția Divină. Nu se admit scheme și structuri străine de Evanghelie așa cum alte culte din păcate pervertesc predicarea în așa zisa școală duminicală, care are tendința de a transforma biserica în altceva, iar schemele grafice expuse de regulă sunt filozofii ex-evanghelice.  Se pot expune elemente care le arătăm ca eretice fără a ataca direct un alt cult sau grupare. Nu vom arăta obiectiv nici un cult creștin, pe cât se poate, atunci când expunem periculozitatea ereziilor. Scopul principal al predicii este conformarea la porunca „și învățați-i să păzească tot ce v-Am poruncit”, deasemenea descoperirea minunăției Domnului Isus, predicarea Evangheliei. Predicarea Evangheliei este atât de importantă încât „…aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească.”(1 Petru 1:12)
Eu sper că cel puțin predicile susținute de mine măcar 70% s-au conformat acestor cerințe.

După mmentul Liturghiei Cuvântului urmează cele mai importante 3 elemene (uneori 4 când avem nuntă sau botez), dar acestea vor fi analizate în lecția următoare.

Așa cum vedeți, Scriptura cu ton imperativ ne spune Lăudați pe Domnul !

Biblia este autoritatea noastră fizică iar cea spirituală este Dumnezeu . Vedem câteva alternative asupra bisericii noastre, toți vor denumirea de protestant dar aceste biserici nu recunosc autoritatea Bibliei. Pastorii lor ne numesc pe noi „bibliști” însă vedem cum toate expun public că sunt biserici sub supraveghere, supraveghere externă țării…. Noi suntem o biserică sub supravegherea Bibliei. Toată liturghia noastră este compusă pe baza imperativelor biblice, așa cum Biblia cere desfșurarea adunării în Domnul.

Seminarul acestui curs este la adresa https://www.newsnet.ro/forum/topic/seminar-lectia-3-curs-de-liturghie

Trainer și Prezbiter LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN

296
(Visited 20 times, 1 visits today)
Sponsori
Translate »