pastor Leontiuc Marius

Predică 2 August 2020: Scopul Evangheliei Împărăției : IERTAREA

Sponsori

Cuvântul Domnului pentru Duminica aceasta îl găsim la Evanghelia sf. apostol Luca cap.4:16-21 și Evanghelia sf. apostol Marcu cap.2 :1-14. Citim Cuvântul Domnului

Luca 4
16 A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească
17  şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
18 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimistămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să predic robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor întemnițați
19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
20 În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El.
21 Atunci, a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.

Matei cap. 2:

Vindecarea slăbănogului
1 După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă
2 şi s-au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.
3 Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.
4 Fiindcă nu puteau să ajungă până la El din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus şi, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.
5 Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!
6 Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor:
7 „Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”
8 Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?
9 Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ ori a zice: ‘Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă’?
10 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele:
11 ‘Ţie îţi poruncesc’”, a zis El slăbănogului, „‘scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.’”
12 Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!”
Chemarea lui Levi
13 Isus a ieşit iarăşi la mare. Toată mulţimea venea la El; şi El învăţa pe toţi.
14 Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” Levi s-a sculat şi a mers după El. 

____________

Dragii mei, iubiți frați și surori, dragi copii, dragi părinți

În fața noastră se găsesc două pasaje biblice cu evenimente și învățături mai dinainte de Predica de pe Munte, mai dinainte de conținutul explicit al Evangheliei Împărăției dat prin acea predică, însă cu o concluzie și o chemare parte a Evangheliei Împărăției și porunci desigur, porunci reflexive (ce se reflectă din text).

Înainte de trezirea din Capernaum și Samaria, spune Biblia că Isus a venit la Nazaret, unde face de cunoscut omenirii că El, Dumnezeu și oricine î-L urmează, are o menire specială. În primul rând Duhul Domnului este peste lucrarea Mântuitorului Isus, cu semnul evident al ungerii, chiar de Isus expus Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns. Domnul ne poruncește să luăm seama la lucrare, atunci când vestim Evanghelia, când mergem pe urmele Lui, Duhul Domnului este peste noi, cu ungerea Sa. Primii oameni cărora le este adresată Vestea Mântuirii, comoara poruncilor lui Isus, Evanghelia, sunt săracii și cei cu necaz. Dacă treci prin sărăcie și necaz, Evanghelia în mod special te vizează, Dumnezeu are privirea spre tine. Așa este de prețioasă această Evanghelie încât spune sfântul apostol Petru în 1 Petru cap 1 că și îngerii ar dorii să privească pe Dumnezeu prin credința în Evanghelie. Cuvintele Evangheliei sunt din Dumnezeu și sunt cea mai mare avere veșnică pe care o putem dobândi, trăindu-le. Și aceasta poruncește Isus și astăzi, și mie și ție: Trăiește Marius Evanghelia ! Trăiește dragă creștine Evanghelia !  și apoi, vestește Evanghelia și încurajează pe cei aflați în necaz! Prima mea menire ca slujitor, ca și credincios care urmez pe Domnul este să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimistămăduiesc pe cei cu inima zdrobită.

Se vor pune desigur întrebări retorice cum că doar despre Isus este acea profeție citită dn Isaia și că nu ar trebui extrapolată asupra tuturor creștinilor. Nimic mai fals ! În Evanghelia sfântului apostol Ioan 14:12 Isus spune așa Adevărat , adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl . Ca atare, atunci când credem în Isus, avem porunci  și cu privire la menire și convingere. Da ! Dragii mei suntem chemați să înțelegem că Duhul Domnului este peste noi când vestim săracilor evanghelia sau când mergem să consolăm pe cei cu inima zdrobită. Aceasta este adevărata îndurare a Domnului, să ne facă servi ai Săi.

Trăim vremuri ciudate, trăim vremuri în care pastori care susțin că ar fi pocăiți fac propagandă partidelor antihristice, partidelor care urăsc familia așa cum Dumnezeu a lăsat-o. Un astfel de pastor a refuzat să ateste o ordinare de-a mea din trecut ca prezbiter în altă biserică tocmai pentru traiul în minciună și iubire de astfel de partide nu lasă adevărul să existe, fără să conteze efortul meu financiar de atunci când am construit parte din biserica lui, eu știind că sunt ordinat. Cu toate acestea, am obligația să iert chaiar și un astfel de om. Un alt frate care la acea vreme era senior pastor mi-a rezolvat în cele din urmă problema.

Dar, astfel de oameni vor să păstorească, să fie ei cei care dau direcție, unde?  la diavol, nu la Dumnezeu. Ei fac lobby partidelor care urlă cu disperare „penalii, penalii, penalii…”, dar ei sunt cei mai penali în fața lui Dumnezeu pentru că vor să-și bată joc de familie, de căsătorie, de Dumnezeu. Acești oameni nu suportă IERTAREA, GRAȚIA DIVINĂ.

ISUS poruncește împărăției Sale, care pe pământ este biserica, astfel: să predicăm robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor întemnițați, să milităm pentru grațierea celor care nu au ucis pe nimeni, nu au furat pe nimeni ci sunt prizonierii unui război.

Vedem deținuți de tot felul, tot felul de infracțiuni fără violență greu de înțeles și pentru un jurist, oameni care s-au căit de greșeala lor după primele 20 de zile de arest, iar autoritățile defilează cu ei încătușați în fața presei. Acestea sunt vremurile în care adevărații infractori sunt păsuiți iar cei care au greșit în contracte, contabilitate, au umblat cu ce nu trebuie,… sunt pedepsiți exemplar. De ce ? pentru că națiunea română sfidează menirea poruncită de Hristos să dau drumul celor întemnițați! Ortodoxia și catolicismul precum și simulacrul de protestantism, nu vor suporta niciodată terminologia de AMNISTIE, pentru că AMNISTIEREA vine de la Hristos, și este din Hristos, iar credințele majoritare nu pot suferi menirea dictată de Hristos. Acest popor în anii săi de libertate niciodată nu și-a amnistiat deținuții fără violență, este cea mai mare probă a ortodoxiei în fața Bibliei, iar faptele arată ce este ortodoxia, ce este și catolicismul. Bani pentru moschee, bani pentru schimbare de s ex, dar bisericile noastre sunt furate și transformte în grajduri și nicio amnistie chiar și pe vreme de pandemie pentru cei fără violență. Nouă nu ni se permite statut de cult deși suntem mai mulți decât cetățenii români musulmani sau iehoviști. Acestea sunt faptele cugetului majoritar. El trebuie schimbat.

Vestim însă noi ceilalți anul de îndurare al Domnului? sau ne amestecăm cu ticăloșii care urlă „penalii penalii !”? și în fața lui Dumnezeu ei sunt penalii Sodomei și Gomorei.

Dumnezeu ne cere să vestim, să predicăm despre necesitatea anului de îndurare. România nu a arătat încă nici o îndurare față de nimeni, doar condamnări, confiscări, mai nou distanțări, amendări. Din această cauză noi trebuie să arătăm lumii, României care este gândirea cerută de Hristos. Isus întreabă astăzi poporul român prin textul din Evanghelia sfântului apostol Luca 6:46 De ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ şi nu faceţi ce spun Eu? Avem niște răspunsuri Ioan 15:14 Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.

Avem tendința prea des să ne aducem aminte de cei care ne-au greșit, fără să-i iertăm. Isus Hristos ne spune și nouă astăzi Vino după Mine! Am iertat noi oare pe cei care ne-au greșit? Putem noi să spunem celui care a greșit față de noi, a păcătuit împotriva noastră, păcatele îţi sunt iertate! În Evanghelia sf. Ioan cp. 20 v 23 Isus poruncește și legiferează astfel 23 Celor ce le veţi ierta păcatele vor fi iertate şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.” Să nu crezi că ai vreo scuză să nu ierți, ai  poruncă să ierți păcate. Auzi ? să ierți păcate. Așa spune Biblia.

Dragii mei frați și surori în Domnul. Domnul Isus ne poruncește să luăm seama, că în credința față de El,

  • Duhul Domnului este peste noi
  • ești trimis de Scriptură în lucrarea Evangheliei, sintagma „M-a trimis” aceasta atestă
  • Trebuie să milităm întodeauna pentru iertare și eliberarea celor care s-au căit
  • trebuie să vestim Evanghelia care este lumina primită de orbii spirituali
  • Trebuie să încurajăm pe cei cu inima zdrobită
  • vestim iertarea păcatelor
  • iertăm pe cei care ne-au păcătuit
  • vestim și propagăm chemarea Lui : VINO DUPĂ MINE

Acestea sunt câteva din Poruncile Sale, cuvinte împlinite de Domnul, cuvinte pe care avem și noi obligația de împlinire, porunci ce se desprind din textul biblic de astăzi, porunci care sunt oferite înainte de Predica de pe munte,  moment în care este dezvăluită rațiunea Împărăției. Duhul Domnului este peste tine atuci când ierți. Vrei să ierți și te împaci cu cei care ți-au greșit? Dacă ierți, uită ce ți-au făcut, anulează consecințele (dacă sunt demne de anulat) și vino la Isus cu lacrimile tale de pocăință și spune în Rugăciune: Doamne te rog iartă-mă că atât de mult am ținut ură în mine și nu am iertat ! Doamne ajută-mă să iert !

Martin Luther afirmă în Lucrarea indulgențiată că iertarea pe care o oferă credinciosul este capacitatea de a pune în operă Lucrarea lui Dumnezeu.

Îngerii nu pot ierta păcatele celor care le-au greșit sau cel puțin eu nu am găsit încă un atribut de acest fel. Demonii și diavolul nu pot ierta păcatele. Acest atribut dumnezeiesc, Dumnezeu ni-l oferă nouă oamenilor și este cel mai sacru obiect spiritual, iertarea naște iertare „și Ne Iartă nouă păctele noastre cum și noi iertăm greșiților noștri”.

Te chemăm să faci parte dintr-o grupare a iertării, unde păcate de tot felul se iartă iar sufletul se pocăiește, te chemăm la Hristos. Hristos îți spune și ție VINO DUPĂ MINE ! Cântecul spune AȘA CUM SUNT LA TINE VIN !, haideți să-l învățăm și să-l cântăm împreună

1. Aşa cum sunt, la Tine vin!
Putere n-am, Tu-mi fi sprijin!
/: Mă spală-n sângele-Ţi divin!
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

2. De îndoieli sunt apăsat,
De ispitiri, împresurat,
/: Slăbit de valuri, mult purtat.
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

3. Aşa cum sunt de rătăcit,
La Tine vin, să fiu scutit,
/: Să fiu bogat şi fericit,
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

4. Aşa cum sunt, Tu mă primeşti!
Păcatul nici nu-mi aminteşti;
/: Crezând Ţie, mă mântuiesc.
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

Se spune că un mare predicator pe nume Caesar Milan, a fost invitat la o petrecere dată la Londra de o familie foarte influentă, în timpul căreia urmau să cânte câţiva cântăreţi renumiţi ai vremii. Printre aceştia, a fost şi o cântăreaţă care a încântat audienţa cu talentul său. Când a terminat de cântat, a fost înconjurată de o mulţime de oameni, dornici să o laude pentru calităţile glasului ei, mulţime în care era și tânărul predicator .
Când a ajuns la ea, I-a spus: “Tânără doamnă, ascultându-te mă gândeam ce mult ar avea de câştigat cauza lui Hristos dacă d-ta  te-ai dedica Lui, împreună cu talentul dumitale. Dar d-ta eşti la fel de păcătoasă ca cel mai înrăit beţiv de pe stradă şi ca orice prostituată care-şi vinde trupul pentru bani. Totuşi, sunt fericit să-ţi spun că sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te va curăţi de orice păcat dacă vei veni la El.”

Ea s-a întors către tânărul predicator şi I-a replicat cu înfumurare şi siguranţă de sine: “Domnule, mă jigniţi” şi s-a îndepărtat. El a strigat după ea: “Doamnă, nu am avut nici o intenţie să vă jignesc, dar mă rog ca Duhul Domnului să vă vorbească şi să vă convingă de păcat.”

Tânăra cântăreaţă s-a dus acasă şi în acea noapte și nu a putut să doarmă deloc. La 2 dimineaţa, ea a îngenuncheat şi s-a rugat Domnului, proclamându-L pe Hristos Mântuitorul ei.

Şi apoi, această tânără, pe nume Charlotte Elliott, s-a aşezat la masa de scris şi a scris cuvintele cunoscutului imn creştin de mai sus, “Aşa cum sunt, la Tine vin’. Apoi a devenit o cunoscută autoare de imnuri ceștine.
Dragul meu prieten, numai astfel putem să venim la Domnul, pe baza iertării care stă în sângele Lui vărsat pe cruce şi în credinţa în jertfa Sa, iertând pe cei care ne-au greșit.

Prezbiter Marius Leontiuc

 


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

792
(Visited 37 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »