MEMBRII CONSISTORIULUI

1. LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN
Pastor – coordonare centrală cu atribuții pastorale

 

2. IGNĂTOAIE IOSIF
Pastor – coordonare misionară cu atribuții pastorale

 

3. DISĂGILĂ PAUL
vicar – congregația Timișoara

 

4. NADASDY ANDREAS
Pastor – congregația Timișoara și congregația Arad

 

5. RADU LIDIA
vicar – congregația Oradea

 

6. ANA MĂDĂLIN
membru – congregația Craiova, vicariatul Craiova

 

7. STOKA MARIUS
formare misionară – congregația Arad

 

8. GACIU COSTEL 
Diacon – Congregația Cluj, Vicariatul Cluj

 


9. GACIU MIHAELA ALEXANDRA
vicar – Congragația Cluj, Vicariatul Dej și Gherla

 


10. CORNEANU ANTON
vicar – Diaspora, Franța

11. CIOCU CIPRIAN
vicar – Diaspora și Arad

 


12. CORB IOAN DUMITRU
Diacon – Congregația Arad, Parohia „Sfântul Apostol Ioan” Ineu

 


13. Sârbu Marian valentin
Vicar, Prezbiter desemnat de Consistoriu – Congregația București, filială Parohia Timișoara

 


14. USCATU CRISTINEL
Vicar – Parohia Timișoara 2

 

ROLUL CONSISTORIULUI
Consistoriul Bisericii Protestante Evanghelice este corpul de formare, implementare și misionariat inițial al Bisericii, prin care în etapa misionară Biserica este coordonată. Consistoriul poate ordina prezbiteri, diaconi, misionari, evangheliști, poate decide ordinarea unui pastor prin intermediul altui pastor. Consistoriul formează toate structurile Bisericii sub autoritatea votată. Consistoriul este un organism biblic al Bisericii, preluând oficiul apostolic prin care sf. Apostol Paul a așezat prezbiteri și diaconi în biserici. Consistoriul are și rol de organ de judecată doctrinară și clericală a grupării religioase până la definirea altor structuri în cadrul grupării. Consistoriul poate suplini orice comitet al unei congregații când acesta nu există sau nu se poate întruni. Congregația cuprinde grupul de parohii din raza unei localități, județ sau zonă teritorială. Consistoriul se coordonează prin prezbiter sau pastor și se continuă cu episcopia după reorganizarea grupării în ce privește autoritatea, iar în ce privește suplinirea comitetelor și înființarea de parohii continuă activitatea după reorganizare.
Pentru perioada mai 2020 – mai 2023 Consistoriul a decis prezidarea și coordonarea de către Leontiuc Marius Sebastian și ordinarea acestuia în rang de prezbiter până la slujba de ordinare pastorală, continuând după ordinarea superioară în noul rang. La data de 26 Septembrie 2021 a fost efectuată rugăciunea specială de slujire de către pastorul Dorel Rus din Cultul Penticostal și alți pastori pentru fr. Leontiuc Marius Sebastian, acesta intrând în rang de pastor. La data de 24 Octombrie 2021 s-a definitivat hotărârea adunării de hotărâre și generale a bisericii prin care s-a decis formare Corpului Pastoral care preia în egalitate cu Consistoriul atribuțiile Consistoriului, fără ca acesta să le piardă ci în putere egală. Corpul Pastoral este o nouă structură definitivată de biserică din care fac parte persoanele ordinate.

La data de 24 Octombrie 2021 a fost ordinat în rang de diacon fratele Nadasdy Andreas.

Consistoriul este format din persoane cu o conduită morală care pun bazele grupării. Acești membri sunt reprezentativi din rândul comunităților grupării religioase.

Din Consistoriu, în etapa de reorganizare fac parte și vicarii numiți, cât timp sunt în funcție. Calitatea de vicar este una provizorie valabilă timp de un an care poate fi prelungită de către pastor sau prezbiter. Această calitate nu poate fi prelungită dacă vicarul a manifestat dezinteres față de însărcinările sale. Calitatea poate înceta și mai repede de un an, dar nu de 6 luni dacă prezbiterul va constata justificat un dezinteres al vicarului prin decizia prezbiterului sau pastorului. De altfel la cerere, sau prin manifestare de refuz a slujbelor, calitatea de vicar încetează de îndată.

Dacă vicarul a fost activ în slujba bisericii el devine diacon prin decizia prezbiterului sau consistoriului care are rol de ordinare sau prin ordinare efectivă.

Calitatea de membru în consistoriul grupării religioase nu implică incompatibilități sau exercițiu al funcției publice, rangul bisericesc fiind o manifestare privată a bisericii.

(Visited 555 times, 1 visits today)
Translate »