ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Catehismul Valdenz și Valdenzii, înaintași ai noștri

Sponsori

Acest catehism și istoria Valdenzilor prezintă maximă importanță pentru gruparea noastră religioasă. Valdenzii au o istorie mai veche decât cea a Bisericii Ortodoxe, în fapt vechimea acestei biserici se pierde în negura timpului. Biserica Valdenză a fost în timp victima Bisericii Catolice. Catolicii precum islamiștii de astăzi, au măcelărit la propriu pe credincioșii valdenzi, ucigându-i pentru că au îndrăznit să arate adevărul evanghelic. Este prima formă a Bisericii Evanghelice. Catehismul Valdenz este una din scrierile care clarifică pentru gruparea noastră, doctrina. Catehismul Valdenz este doar una din scrierile noastre doctrinare, valdenzii fiind înaintașii noștri. Pe teritoriul României noi suntem singurii creștini ce pot fi denumiți în același timp evanghelici, valdenzi și parte a reformei luterane . Nu este o noutate (Concordia de la Leunberg unește parte din protestantism într-o grupare dominantă).

Catehismul de la Waldez enunțat de Peter Waldo 1120

Peter Waldo a enunțat la 1120 un catehism al unei credințe despre care el însuși afirmă că este transmisă din generație în generație chiar dacă inițial ea era tot în mijlocul bisericii catolice, o credință mult mai timpurie. Anumite scrieri locale, din nordul Italiei și estul Franței notează că de fapt Valdenzii au o credință apărută ca un manifest post calcedonian. Iată ce conține acest catehism, mai jos stema valdenzilor, metodiștilor și simbol asumat de gruparea noastră

 1. Credem și menținem cu tărie tot ceea ce este conținut în cele 12 articole ale simbolului nostru, numite în mod obișnuit Crezul Apostolic, și considerăm eretic orice este incompatibil cu cele 12 articole menționate.
 2. Credem că există un singur Dumnezeu Trinitar- Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
 3. Recunoaștem în Biblie doar cărțile sacre canonice ale Sfintei Biblii. (Aici urmează dreptul fiecăruia, în conformitate cu canonul nostru primit, dar așa cum consideră personal să folosească aceste cărți.)
 4. Cărțile menționate mai sus ne învață: că există un DUMNEZEU, atotputernic, nelimitat în înțelepciune și infinit în bunătate și care, în bunătatea Lui, a făcut toate lucrurile.
  Căci El l-a creat pe Adam după propria sa imagine și asemănare. Dar prin dușmătura Diavolului și prin propria nesupunere, Adam a căzut, păcatul a intrat în lume și am devenit nesupuși lui Dumnezeu, în și prin Adam.
 5. Hristos a fost promis părinților care au primit legea, până la sfârșit, promisiune care arată că, deși era cunoscând păcatul lor prin lege, în nedreptatea și slăbiciunea lor, ei ar putea dori venirea lui Hristos să facă justificare pentru păcatele lor și să împlinească legea de la Sine.
 6. Că la vremea hotărâtă de Tatăl, Hristos s-a născut – un timp în care nelegiuirea  era pretutindeni , pentru a face să se arate că nu este de iubire de bine în noi înșine, pentru că toți erau păcătoși, dar El, care este adevărat, ar putea să-și arate harul și mila Lui față de noi.
 7. Că Hristos este viața noastră, adevărul și pacea și neprihănirea – păstorul și avocatul nostru, jertfa și preotul nostru, care a murit pentru mântuirea tuturor celor care ar trebui să creadă și au înviat din nou pentru îndreptățirea lor.
 8. Și credem cu tărie și faptul că nu există niciun alt mijlocitor sau avocat la Dumnezeu Tatăl, ci doar Isus Hristos. Și în ceea ce privește Fecioara Maria, ea era sfântă, smerită și plină de har; și aceasta credem și despre toți ceilalți sfinți, și anume, că așteaptă în cer învierea trupurilor lor în ziua judecății.
 9. De asemenea, credem că, după această viață, nu există decât două locuri – unul pentru cei care sunt mântuiți, celălalt pentru cei condamnați, pe care noi le numim paradis și iad, negând în întregime acel purgatoriu imaginar al lui Antihrist, inventat. în opoziție cu adevărul.
 10. Mai mult, am considerat că toate invențiile oamenilor [în manifestarea religiei] sunt o urâciune de nedescris în fața lui Dumnezeu; cum ar fi zilele de sărbătoare ale sfinților și ceea ce se numește apă sfințită, abținerea de la carne în anumite zile și altele asemenea, dar mai ales, asupra felurilor de  mâncare.
 11. Considerăm urâciune toate invențiile umane, ele pornesc de la Antichrist, care produc suferință (penitențele și autoflagelarea instituite  de catolici )  aducând atingere libertății minții.
 12.  Considerăm Taine ca semne ale lucrurilor sfinte sau ca embleme vizibile ale binecuvântărilor invizibile. Considerăm că este corect și chiar necesar ca toții credincioșii să utilizeze aceste simboluri Sacramente sau forme vizibile atunci când se poate face acest lucru. În pofida faptului că noi considerăm astfel, susținem și că credincioșii pot fi mântuiți fără aceste semne, atunci când nu au nici locul, nici ocazia de a-i observa.
 1. Nu recunoaștem niciun alt sacrament [ca numire divină], ci doar Botezul și Cina Domnului.
 2. Respectăm puterile seculare, cu supunere, ascultare, promptitudine și plată (acte care decurg din taine).

traducere prezbiter Marius Leontiuc

____________________________________________________________

Acesta este Catehismul lui Waldo, catehismul Valdenz, care este perfect rezonant cu întreaga noastră credință. Privind la punctul 10 gruparea nostră manifestă protest față de încercarea urmașilor lui Ellen White de a revendica credința valdenză pentru a se folosi de vechimea acesteia.

Să privim puțin istoric și obiectiv

Simbolul valdenzian Lux lucet în tenebris („O lumină strălucește în întuneric”) are consacrare Biblică „voi sunteți lumina lumii”.
Valdenzii au apărut în Nordul Italiei și Estul Franței.

Cele mai multe scrieri sunt la Lyon , Regatul Arlesului în Sfântul Imperiu Roman (acum Franța ) unde s-a proclamat Separarea de Biserica Catolica.

Cunoscută la un moment dat drept „Bieții Oameni din Lyon ” la sfârșitul secolului al XII-lea  , mișcarea s-a răspândit către Alpii Cottanici , astăzi Franța și Italia . Întemeierea Valdenzilor este atribuită lui Peter Waldo , un negustor înstărit care și-a cedat proprietățile în jurul anului 1173, propovăduind sărăcia apostolică (modestia) drept calea spre desăvârșire . Învățăturile valdenze au intrat în conflict cu Biserica Catolică , cel mai puternic în 1215, Valdenzii au fost declarați eretici . Aceștia au fost supuși unei persecuții intense, uneori spre anihilare în secolul al XVII-lea și s-au confruntat cu discriminare organizată, în general în secolele care au urmat. În secolul al XVI-lea, valdenzii l-au influențat pe prim-reformatorul elvețian Heinrich Bullinger și desigur alături de husiți au fost temelia luteranismului . După ce au găsit ideile altor reformatori similare cu ale lor, s-au contopit în Reforma protestantă mai mare și, cu Rezoluțiile de la Chanforan din 12 septembrie 1532, au devenit formal o parte a mișcării Evanghelice, ceea ce suntem noi astăzi .

Încă din 1631, savanții protestanți și teologii valdenzi au început să-i considere pe valdenzi ca înaintași ai Reformei, care au menținut credința apostolică în fața opresiunii catolice. Valdenzii moderni împărtășesc principiile de bază în parte cu calvinii (exclusă fiind predestinația și lipsa prezenței fizice a lui Hristos în cină) , inclusiv preoția tuturor credincioșilor , politatea congregațională și o viziune „scăzută” a anumitor sacramente, cum ar fi comuniunea și botezul . Sunt membri ai comunității Bisericilor Protestante din Europa (din care facem parte și noi) .

Principala denumire în cadrul mișcării a fost Biserica Evanghelică Valdenză , biserica originală din Italia . În 1975, o parte  s-a contopit cu Biserica Evanghelică Metodistă pentru a forma Uniunea Bisericilor Metodiste și Waldensiene – o biserică majoritară Valdenză, cu o minoritate de metodiști.  O altă congregație mare este Biserica Evanghelică Valdenză din Río de la Plata din Argentina , Paraguay și Uruguay. IAr o altă parte a format alături de germani și elvețieni Biserica Protestantă sau Evanghelică, ceea ce suntem noi.

Congregațiile continuă să fie active în Europa (în special în regiunea Piemont din Italia de Nord ), America de Sud și America de Nord. Organizații precum American Waldensian Society întrețin istoria mișcării și își declară misiunea ca „proclamând Evanghelia creștină, slujind celor marginalizați, promovând dreptatea socială , încurajând munca inter-religioasă și pledând pentru respectarea diversității religioase și a libertății de conștiință”.

***

Există voci care se folosesc de falsuri istorice prin care doresc separarea lui Martin Luther de evnghelici . Argument contrar este chiar Statuia lui Peter Waldo la Monumentul Luther din Viermi


Cele mai multe cunoștințe moderne despre istoria medievală a valdenzilor, din exteriorul bisericii, provin din evidențele și scrierile Bisericii Romano-Catolice, același corp care îi condamna ca eretici . Din cauza „deficienței și a neconectării documentare din care trebuie să tragem descrierea credințelor valdenze” , o mare parte din ceea ce se știe despre primii valdenzi provine din rapoarte precum Confesiunea de credință a lui Valdo din Lyon (1180) ; Durando d’Osca (c. 1187–1200) Antiherezie Liber ; și Rescriptum of the Bergamo Conference (1218). Documentele anterioare care furnizează informații despre istoria valdenză timpurie includ Voința lui Stefano d’Anse(1187); Manifestatio haeresis Albigensium et Lugdunensium (c. 1206-1208); și Cronica anonimă din Lyon (c. 1220). Există, de asemenea, cele două rapoarte scrise pentru Inchiziție de Reinerius Saccho (murit în 1259), un fost catar care s-a convertit la catolicism, publicat împreună în 1254 sub numele de Summa de Catharis et Pauperibus de Lugduno (Pe cathari și săracii din Lyon). Toate aceste înscrisuri fac referire la o credință perpetuă cu o vechime de sute de ani.

Predare
Valdenzii au ținut și au predicat o serie de adevăruri din Biblie. Acestea includ:

Moartea ispășitoare și justificarea dreptății lui Hristos;
Dumnezeirea lui Isus;
Căderea omului;
Întruparea Fiului;
O negare a purgatoriei ca „invenția antihristului;
Valoarea modestiei .

Aceștia au respins, de asemenea, o serie de concepte care au avut loc pe scară largă în Europa creștină a epocii. Iată câteva  puncte ideologice

 • valdenzii au considerat că slujbele și demnitățile temporale nu sunt destinate predicatorilor Evangheliei;
 • că moaștele nu erau diferite de alte oase și nu ar trebui considerate ca fiind speciale sau sfinte;
 • că pelerinajul a servit doar pentru a cheltui banii cuiva;
 • excluderea regimului alimentar în posturi – carnea ar putea fi mâncată în orice zi, pofta trupului nefiind similară apetitului;
 • că apa sfântă nu era mai eficientă decât apa de ploaie;
 • rugăciunea era la fel de eficace dacă era oferită într-o biserică sau într-un hambar.
 • Au fost acuzați, de altfel, că s-au batjocorit de doctrina transubstanțierii și că au vorbit blasfem de Biserica Catolică drept curvă a Apocalipsei. Cu toate acestea Valdenzii admit prezența fizică a lui Isus la Euharistie, așa cum admitem noi.
 • Aceștia au respins ceea ce percepeau drept idolatria Bisericii Catolice și au considerat papalitatea ca antihrist al Romei.

„ La nobla leyczon ” („lecția nobilă”), scrisă în limba occitană , dă un eșantion al credinței waldensiene medievale. Se credea că acest poem a datat între 1190 și 1240, [16], dar există dovezi că a fost scris în prima parte a secolului al XV-lea. [17] Poezia există în patru manuscrise: două sunt găzduite la Universitatea din Cambridge, unul la Trinity College din Dublin și altul la Geneva. [18]

Potrivit legendei, Peter Waldo inspirat de familia sa care deși era în sânul catolicismului de sute de ani avea un mod particular de credință, a renunțat la averea chioar la o predică,  ceea ce a determinat alți membri ai clerului catolic să-i urmeze exemplul. Din cauza acestei străluciri a bogăției, mișcarea a fost cunoscută mai devreme ca „Sărmanul Lyonului” și „Săracul Lombardiei”.

Mișcarea valdenză s-a caracterizat de la început prin predicarea laică, sărăcia voluntară și respectarea strictă a Bibliei. Între 1175 și 1185, Waldo fie a comandat unui cleric de la Lyon pentru a traduce Noul Testament în limba vernaculară – limba arpitană (franco- provențală )  – sau a fost implicat el însuși în această lucrare de traducere.

În 1179, Waldo și unul dintre discipolii săi au mers la Roma, unde Papa Alexandru al III-lea și Curia Romană i-au întâmpinat. Aceștia trebuiau să-și explice credința în fața unui grup de trei clerici, incluzând probleme care au fost apoi dezbătute în cadrul Bisericii, cum ar fi preoția universală, Evanghelia în limba vulgară și problema sărăciei voluntare. Rezultatele întâlnirii au fost neconcludente, iar Consiliul al treilea în același an a condamnat ideile lui Waldo, dar nu mișcarea în sine; conducătorii mișcării nu fuseseră încă excomunicați .

Valdenzii au procedat la nesupunerea față de al treilea Sinod de la Lateran și au continuat să predice conform propriei lor înțelegeri a Scripturilor. La începutul anilor 1280, Waldo și adepții săi erau excomunicați  alungați dinemenea, Roma i-a acuzat pe valdenzi că au predicat nenumărate erori.

Waldo și adepții săi au dezvoltat un sistem prin care urmau să meargă din oraș în oraș și să se întâlnească în secret cu grupuri mici de valdenzi. Acolo aveau să-și mărturisească păcatele ca absoluție și să țină slujba. Un predicator valdenz călător era cunoscut sub numele de barba . Grupul ar adăposti barba și ar ajuta la luarea de aranjamente pentru a trece în următorul oraș în secret.. Waldo a murit, probabil, la începutul secolului al XIII- lea, posibil în Germania; el nu a fost niciodată capturat, iar soarta lui rămâne nesigură.

Biserica catolică îi privea pe valdenzi ca fiind necreștini, iar în 1184 la Sinodul din Verona , sub auspiciile papei Lucius al III-lea , au fost excomunicați. Papa Inocențiu al III-lea a mers și mai departe în timpul celui de- al patrulea Consiliu al Lateranului din 1215, denunțând oficial pe valdenzi ca eretici . În 1211, peste 80 de valdenzi au fost arsi ca eretici la Strasbourg ; această acțiune a lansat câteva secole de persecuție care aproape a distrus mișcarea.  Valdenzii as-au refugiat în pe Buda, capitala Ungariei din 1304 până în 1307. Valdenzii la rândul lor l-au excomunicat pe Papa Benedict al XI-lea .

În 1487, Papa Inocențiu VIII a emis un taur(document) pentru exterminarea „ereziilor Valdenze”. Alberto de ‘Capitanei , arhidiaconul Cremonei , a răspuns taurului organizând o cruciadă pentru a-și îndeplini ordinul și a lansat o ofensivă în provinciile Dauphiné și Piemont . Charles I, Ducele de Savoia , a intervenit în cele din urmă pentru a-și salva teritoriile de la tulburări ulterioare și a promis pacea Vaudois, dar nu înainte ca ofensiva să fi devastat zona și mulți dintre Vaudois (valea Valdenzilor) s-au refugiat în Provence sau în sud în Italia.

Teologul Angelo Carletti di Chivasso , pe care Inocențiu al VIII-lea în 1491 l-a numit nunț apostolic și comisar împreună cu episcopul Maurianei , a fost implicat în a ajunge la un acord pașnic între catolici și valednzi.

Când știrea Reformei a ajuns în Valea Waldensiană, Tavola Valdese a decis să caute părtășie cu protestantismul nou-născut. La o întâlnire care a avut loc în 1526 în Laus, un oraș din valea Chisone, s-a decis trimiterea contactelor pentru a examina noua mișcare. În 1532, s-au întâlnit cu protestanții germani și elvețieni și în cele din urmă și-au adaptat credințele la cele ale Bisericii Evanghelice.

Bisericile reformate elvețiene și franceze i-au trimis pe William Farel și Anthony Saunier să participe la ședința de la Chanforan, care s-a convocat la 12 octombrie 1532. Farel i-a invitat să se alăture Reformei și să iasă din secret. A fost formulată o mărturisire de credință, cu doctrine reformate, iar valdenzii au decis să se închine deschis în franceză.

Biblia franceză, tradusă de Pierre Robert Olivétan cu ajutorul lui Calvin și publicată la Neuchâtel în 1535, s-a bazat în parte pe un Noul Testament în vernacul valdenz. Bisericile din Waldensia au strâns 1500 de coroane de aur pentru a acoperi costurile publicării sale.

Masacrul de la Mérindol (1545) Articolul principal: Masacrul lui Mérindol

În afara Piemontului, valdenzii s-au alăturat bisericilor protestante locale din Boemia, Franța și Germania. După ce au ieșit din izolare și s-au făcut rapoarte de sediție din partea lor, regele francez Francisc I la 1 ianuarie 1545 a emis „Arrêt de Mérindol” și a adunat o armată împotriva valdenzilor din Provence .

Liderii din masacrele din 1545 au fost Jean Maynier d’Oppède , primul președinte al parlamentului din Provence , și comandantul militar Antoine Escalin des Aimars , care se întorcea din Războaiele italiene cu 2.000 de veterani, Bandes de Piémont . Decese înMasacrul de la Mérindol a variat de la sute la mii, în funcție de estimări, și mai multe sate au fost devastate.

Tratatul din 5 iunie 1561 a acordat amnistie protestanților din văi, inclusiv libertatea de conștiință și libertatea de a se închina . Prizonierii au fost eliberați și fugarii au primit voie să se întoarcă acasă, dar, în ciuda acestui tratat, Vaudois, împreună cu ceilalți protestanți francezi, au suferit încă în timpul Războaielor de Religie din 1562-1598.

Încă din 1631, savanții protestanți au început să-i considere pe valdenzi drept înaintașii timpurii ai Reformei, într-o manieră similară cu modul în care erau priviți adepții lui John Wycliffe și Jan Hus , de asemenea persecutați de autorități.

Deși bisericii valdenze i s-au acordat unele drepturi și libertăți sub regele francez Henric al IV – lea, cu edictul de la Nantes în 1598, persecuția a crescut din nou în secolul al XVII- lea, cu o exterminare a valdenzilor încercată de ducele de Savoia în 1655. Aceasta a dus la exodul și dispersia valdenzilor în alte părți ale Europei și chiar în emisfera occidentală.

Paste Piedmont
Articole principale: Războaie piemontese și războaie Savoia-Waldensian
În ianuarie 1655, ducele de Savoia le-a poruncit valdenzilor să participe la Liturghie sau să se scoată în văile superioare ale patriei, oferindu-le douăzeci de zile în care să-și vândă pământurile. Fiind în mijlocul iernii, ordinul a fost menit să-i convingă pe Vaudois să-l aleagă pe primul; cu toate acestea, cea mai mare parte a populației a ales-o pe aceasta din urmă, abandonându-și casele și pământurile din văile inferioare și îndepărtându-se în văile superioare. S-a scris că aceste ținte ale persecuției, inclusiv bărbați bătrâni, femei, copii mici și bolnavi „s-au îmbrăcat prin apele înghețate, au urcat pe vârfurile înghețate și au ajuns în cele din urmă în casele fraților săraci ai Văilor superioare, unde se aflau primit cu căldură “.

Până la jumătatea lunii aprilie, când a devenit clar că eforturile Ducelui de a-i forța pe valdenzi să se conformeze catolicismului au eșuat, a încercat o altă abordare. Sub pretextul unor raportări false despre revolte ale lui Vaudois, ducele a trimis trupe în văile superioare pentru a potoli populația locală. El a cerut ca populația locală să pătrundă trupele din casele lor, pe care populația locală le respecta. Dar ordinul de sfert a fost o scuză pentru a permite trupelor acces facil la populație. La 24 aprilie 1655, la ora 4 a.m., semnalul a fost dat pentru un masacru general.

Print ilustrând masacrul 1655 în La Torre, de la Samuel Moreland e Istoria bisericilor evanghelice din văile Piemont , publicată la Londra în 1658
Forțele Ducelui nu i-au măcelat pur și simplu pe locuitori. Se raportează că au declanșat o campanie neprovocată de jafuri, violuri, tortură și omor. Potrivit unui raport al unui Peter Liegé:

Ce au făcut catolicii defapt: Copiii mici au fost sfâșiați din brațele mamelor lor, strânși de picioarele lor minuscule, iar capetele s-au aruncat de stânci; sau au fost ținute între doi soldați și membrele lor înfiorătoare sfâșiate de forța principală. Trupurile lor malefiate au fost apoi aruncate pe autostrăzi sau câmpuri, pentru a fi devorate de fiare. Bolnavii și bătrânii au fost arsi vii în locuințele lor. Unii aveau mâinile, brațele și picioarele oprite, iar focul se aplica asupra părților decupate pentru a stârni sângerarea și a prelungi suferința lor. Unii au fost prăjiți în viață, alții au fost prăjiți în viață, alții dezasamblați; sau legați de copaci în livezile lor și le-a tăiat inimile. Unii au fost mutilați îngrozitor, iar alții creierul au fost fierți și mâncați de acești canibali. Unii au fost fixați în brazdele propriilor lor câmpuri și aruncați în sol, în timp ce bărbații aruncă gunoi de grajd în el. Alții au fost îngropați în viață. Părinții au fost mărșăluși cu capetele fiilor lor suspendați în jurul gâtului. Părinții au fost obligați să privească în timp ce copiii lor au fost mai întâi indignați [violați], apoi masacrați, înainte de a avea ei înșiși voie să moară.

Acest masacru a devenit cunoscut sub numele de Paștele piemontan. Se estimează că aproximativ 1.700 de valdenzi au fost sacrificați; masacrul a fost atât de brutal încât a stârnit indignare în toată Europa. Conducătorii protestanți din nordul Europei au oferit sanctuar valdenzilor rămași. Oliver Cromwell , apoi conducător în Anglia, a început să facă petiții în numele valdenzilor; scrie scrisori, ridicarea contribuțiilor, chemarea unui post general în Anglia și amenințarea cu trimiterea forțelor militare la salvare. Masacrul a determinat poezia lui John Milton despre Valdenzi, „ Pe masacrul târziu din Piemont ”.

Calvini elvețieni și olandezi au înființat o „cale ferată subterană” care să aducă mulți dintre supraviețuitorii spre nord în Elveția și chiar până în Republica Olandeză, unde consilierii orașului Amsterdam au născut trei nave pentru a duce un număr de 167 de valdenzi în Colonia Orașului din Lumea Nouă (Delaware) în ziua de Crăciun 1656.  Cei care au rămas în urmă în Franța și Piedmont au format o mișcare de rezistență a gherilelor condusă de un fermier, Joshua Janavel , care a durat în anii 1660.

Biserica Waldensiană din Florența, Italia

Revocarea edictului de la Nantes și „întoarcerea glorioasă”

În 1685, Ludovic al XIV-lea a revocat edictul de la Nantes din 1598 , care le-a garantat libertatea religiei supușilor săi protestanți din Franța. Trupele franceze trimise în zonele valdenze franceze ale Văii Chisone și Susa din Dauphiné au forțat 8.000 de valdenzi să se convertească la catolicism și alți 3.000 să plece în Germania.

În Piedmont, vărul lui Louis, ducul de Savoy, recent ascendent , Victor Amadeus II , și-a urmat unchiul în eliminarea protecției protestanților din Piemont. În persecuția reînnoită și într-un ecou al masacrului de Paști din Piedmont, cu doar trei decenii mai devreme, ducele a emis un decret la 31 ianuarie 1686 care decreta distrugerea tuturor bisericilor Valdenze și ca toți locuitorii din văi să anunțe public eroarea lor în religie, în termen de cincisprezece zile, sub pedeapsa cu moartea și alungarea. Dar valdenzii au rămas rezistenți. După cele cincisprezece zile, o armată de 9.000 de soldați francezi și piemontesi au invadat Văile împotriva celor 2.500 de valdenzi, dar au constatat că fiecare sat organizase o forță de apărare care ținea soldații francezi și piemontesi.

La 9 aprilie, ducele de Savoia a emis un nou edict, prin care îi acorda valdenzilor să-și pună brațele în opt zile și să plece în exil între 21 și 23 aprilie. Dacă au putut, au fost liberi să-și vândă pământul și bunurile către cel mai mare ofertant.

Pastorul valdenz Henri Arnaud (1641–1721), care fusese izgonit din Piemont în epurările anterioare, s-a întors din Olanda. La 18 aprilie, el a făcut un apel agitat în fața unei adunări de la Roccapiatta, câștigând majoritatea în favoarea rezistenței armate. Când armistițiul a expirat la 20 aprilie, valdenzii erau pregătiți pentru luptă.

Aceștia au susținut o luptă curajoasă în următoarele șase săptămâni, însă, când Ducele s-a retras la Torino la 8 iunie, războiul părea hotărât: 2.000 de valdenzi au fost uciși; alți 2.000 au „acceptat” teologia catolică a Sinodului din Trent. Alți 8.000 au fost închiși, dintre care peste jumătate ar fi murit de înfometare impusă în mod deliberat sau de boală în termen de șase luni.

Însă aproximativ două-trei sute de valdenzi au fugit pe dealuri și au început să ducă un război de gherilă în anul următor împotriva coloniștilor catolici care au ajuns să preia ținuturile. Acești „Invincibili” și-au continuat atentatele până când ducele s-a îndurat în cele din urmă și a acceptat să negocieze. „Invincibilii” au câștigat dreptul ca membrii grupării Vaudois încarcerat să fie eliberat din închisoare și să i se asigure trecerea lor în siguranță la Geneva. Dar ducele, acordând această permisiune la 3 ianuarie 1687, a cerut ca valdenzii să plece imediat sau să se convertească  Acest edict a determinat ca aproximativ 2.800 de valdenzi să părăsească Piemontul spre Geneva, dintre care doar 2.490 vor supraviețui călătoriei.

Arnaud și alții au căutat acum ajutorul puterilor europene aliate. El a apelat la William of Orange direct de la Geneva, în timp ce alții, printre care era și tânărul L’Hermitage , au fost trimiși în Anglia și în alte țări, pe pânză pentru sprijin. Orange și aliații s-au bucurat de orice scuză pentru a antagoniza Franța, ale cărei înfrângeri teritoriale de pe toate fronturile erau intolerabile. Liga Augsburga fost format în 1686 sub Orange, care a promis sprijin lui Arnaud. În august 1689, în mijlocul războaielor dintre Liga Augsburg și Franța, Arnaud a condus 1000 de exilieni elvețieni, înarmați cu armament modern furnizat de olandezi, înapoi în Piemont. Peste o treime din forță a pierit în timpul călătoriei de 130 de mile. Și-au reînființat cu succes prezența în Piemont și au alungat coloniștii catolici, dar au continuat să fie asediați de trupele franceze și piemontese.

Până la 2 mai 1689, cu doar 300 de trupe valdenze rămase și încolțite pe un vârf înalt numit Balsiglia , de 4.000 de trupe franceze cu tunuri, atacul final a fost întârziat de furtună și apoi de acoperirea norului. Comandantul francez a fost atât de încrezător că și-a încheiat slujba a doua zi dimineață și încât a trimis la Paris un mesaj că forța valdenză a fost deja distrusă. Cu toate acestea, când francezii s-au trezit a doua zi dimineața, au descoperit că valdenzii, îndrumați de unul dintre numărul lor familiarizat cu Balsiglia, au coborât deja din vârf în timpul nopții și acum erau la distanță de kilometri.

Francezii au urmărit, dar doar câteva zile mai târziu, o schimbare bruscă a alianței politice,  la Liga Augsburg,care a pus capăt urmăririi franceze a valdenzilor. Ducele a fost de acord să-i apere pe valdeni și a solicitat ca toți ceilalți exilați ai lui Vaudois să se întoarcă acasă pentru a ajuta la protejarea frontierelor piemontane împotriva francezilor, în ceea ce a fost cunoscut drept „întoarcerea glorioasă”. [44]

Libertatea religioasă după Revoluția Franceză

Intrarea Bisericii Valdenzee în Roma, Italia
După Revoluția Franceză , valdenzilor din Piemont au primit libertatea de conștiință și, în 1848, conducătorul din Savoia, regele Charles Albert din Sardinia le-a acordat drepturi civile.

Bursa valdenză a înflorit și în secolul al XIX-lea. Copii ale versiunii Romaunt a Evangheliei lui Ioan au fost păstrate la Paris și Dublin. Manuscrisele au fost folosite ca bază a unei lucrări de William Stephen Gilly publicată în 1848, în care el a descris istoria Noului Testament folosită de valdenzi.  Colegiul Valdenz a început misiunea de instruire în 1855, mai întâi la Torre Pellice . Câțiva ani mai târziu, Colegiul Valdenz s-a mutat la Florența și, în 1922, la Roma. I Scriitori precum Italo Calvino și politicieni le placDomenico Maselli și Valdo Spini sunt de fond valdenzi. Biserica a atras și intelectualii ca noi adepți și susținători, precum filozoful Gianni Vattimo , și se bucură de sprijin financiar semnificativ din partea italienilor neaderenti.

Apologia Papei Francisc
În 2015, după o vizită istorică la un templu valdenz de la Torino , Papa Francisc , în numele Bisericii Catolice, a cerut creștinilor valdenzi iertare pentru persecuția lor. Papa și-a cerut scuze pentru „pozițiile și acțiunile necreștine și chiar inumane ale Bisericii”.

Unii protestanți timpurii au simțit o înrudire spirituală cu valdenzii și au scris pozitiv despre ei. John Milton , de exemplu, a scris în sonetul său „ Pe întârzierea masacrului din Piemont ” din masacrul din 1655 și persecuția valdenzilor.

Savantul Michael W. Homer leagă credința într-o origine străveche a valdenzilor de trei pastori ai secolului al XVII-lea, Jean-Paul Perrin al Bisericii Reformate din Franța și pastorii waldennzi Pierre Gilles și Jean Léger, care au considerat că valdenzii erau urmași ai primilor. Acest punct de vadere ne justifică pe noi ca și grupare religioasă să arătăm că prin valdenzi, noi evanghelicii suntem cea mai veche formă de creștinism, fiind continuarea apostolilor. 

Teologia protestantă din Germania era interesată de antichitatea doctrinară și continuitatea apostolică exprimată de credința valdenză. Independența ridicată a comunităților, predicarea laică, sărăcia voluntară și respectarea strictă a Bibliei și traducerea ei timpurie prin intermediul lui Peter Waldo au fost credite pentru a demonstra o origine străveche a protestantismului drept adevărata interpretare a credinței. Mai multe sentimente și controverse anti-catolice, de exemplu în Kulturkampf , au jucat un rol. Heinrich Gottlieb Kreussler (1830) Istoria Reformei conține o baladă despre soarta Waldensienilor și citate fr: Istoria lui Jean Léger a Waldenzilor (1750) (autor cu Siegmund Jakob Baumgarten, publicat de Johann Jacob Korn ) ca dovadă a unei origini timpurii a valsienilor.

După al doilea război mondial, Biserica Evanghelică din Germaniaa contribuit activ la eforturile de reconciliere cu Italia și Franța, pe baza relației sale cu comunitatea valdenză, Biserica Evanghelică are legături continue cu valdenzii din Italia.

Marius Leontiuc – cu date biografice Wikipedia, Heinrich Gottlieb Kreussler, Jean Léger

1711
(Visited 497 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »