REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Despre momentul INITIO al slujbei noastre. Curs de Serviciu Divin pentru grupa de pregătire pastorală, Lecția 1

Sponsori

Slujba bisericească în Biserica Protestantă Evanghelică se desfășoară  într-o ordine izvorâtă total din Biblie, denumită Serviciu Divin (sau Liturghie).

Termenul “Liturghie” tradus în limba română Serviciu Divin (întrebuinţat mai des de gruparea noastră religioasă) este de origine greacă (λειτουργια) sau Leitorgon, fiind folosit şi înainte de era creştină, dar cu un alt înţeles: însemna orice serviciu sau slujbă publică, în interesul general al cetăţenilor unui stat. Cum de a ajuns acest termen să fie folosit de către biserici? El apare în Septuaginta de mai multe ori, dar și în forma cuvântului iudaic ABODAH în Vechiul Testament.

în Biblie: letoyrgon/abodah = serviciu, în diferite forme ale sale, apare în următoarele texte din Scripturile Creștine (Noul Testament) în următoarele contexte, unele chiar nereligioase:

Luca 1:23; serviciul preoțesc a lui Zaharia, care servea de două ori pe an.
Fapte 13:2; servirea față de Dumnezeu a celor cinci profeți și învățători cu post și rugăciune.
Romani 13:6; autoritățile laice dar în serviciul lui Dumnezeu.
Romani 15:16: serviciu public cu Evanghelia.
Romani 15:27: serviciul națiunilor cu ajutoare material pentru creștinii din Israel.
2Corinteni 9:12: serviciul strângerii de ajutoare pentru sfinții din Iudeea
Filipeni 2:17: serviciul credinței filipenilor
Filipeni 2:25,Filipeni 2:30: Epafrodit, servitorul lui Pavel.
Evrei 1:7,Evrei 1:14: îngerii în serviciul oamenilor.
Evrei 8:2,Evrei 8:6, Isus ca servitor al cerului, având serviciu de Mare Preot.
Evrei 9:21: vasele din cortul întâlnirii a lui Moise vase pentru serviciu.
Evrei 10:11: serviciul preoților din templu.

Cum Noul Testament a fost scris în greacă, termenul de Servicu Divin este sub forma liturghie, însă Gruparea Noastră Religioasă va folosi ambele forme atât termen de Liturghie cât și cel de Serviciu Divin.

În creştinism, termenul λειτουργια capătă valenţe religioase datoriă Septuagintei (traducerea grecească a Vechiului Testament), care îl foloseşte pentru traducerea cuvântului evreiesc “abodah”, adică funcţia preoţilor din legea veche. Mai târziu, autorii cărţilor Noului Testament îl vor folosi şi ei cu acest sens, iar în felul acesta cuvântul λειτουργια pătrunde în vocabularul creştin. În noua terminologie, el desemna pe de o parte oficiul sacramental, iar pe de altă parte, lucrarea, exercitarea sau îndeplinirea actelor de cult săvârşite de slujitorii cultului creştin, începând cu Sfinţii Apostoli.

În primele secole creştine, acest cuvânt are o însemnătate mult mai largă, de cele mai multe ori indicând toată lucrarea apostolică şi misionară în slujba Evangheliei creştine, aşa cum se poate observa şi în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel (15, 16).Dacă în Antichitatea creştină cuvântul λειτουργια avea un înţeles mult mai larg decât sensul actual, indicând deci totalitatea actelor de cult sau slujirea preoţească în general, cu timpul, percepţia acestuia s-a restrâns.

În ceea ce ne privește pe noi ca și grupare religioasă, pentru a înțelege mai clar ce înseamnă la noi Serviciul Divin, vom viziona împreună un Liturghia Bisericii Evanghelice din Baden, o slujba simplificată, nu cuprinde toate elementele. Veți vedea că nu avem o cerință imperativă la elemente, ele sunt parte a serviciului dar pastorul, prezbiterul sau diaconul decid dacă le includ pe toate sau nu.

Vestimentația pastorului și diaconului este una de opțiune. Obligatoriu la sărbători este purtată o robă reverențială, iar la celelalte slujbe este necesară o ținută cât mai decentă, nu extravagantă. Portul robei ca „mantie a neprihănirii” legitimează pastorul, diaconul și diaconița ori prezbiterul sau alt slujitor. Nu că ei ar fi neprihăniții ci ei acționează în numele neprihănirii . Chiar și Bisericile Baptiste sau Penticostale înțeleg simbolicul acestei semnificații atunci când oficiază sacramentul botezului. Deci roba nu este un element mistic, ea este instituită de Dumnezeu când vorbește profetic despre Biserică în Isaia (60:10 Mă bucur în Domnul şi sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei) .Chiar și sf. apostol Paul (Pavel) avea o astfel de mantie – a se vedea 2 Timotei 4:13. Gulerul clerical sau colarul reprezintă jugul lui Hristos și totodată unirea celor 12 pietre de pe pieptarul preotului iudaic într-una singură de culoare albă reprezentând inul subțire, întrucât în Hristos nu mai suntem nici iudei nici greci ci doar copii ai lui Dumnezeu. Ca atare este o formă de legitimare a preotului, pastorului,… care nu este radical obligatorie. Slujba se oficiază și fără haine clericale, însă spre legitimitare preferăm roba și gulerul cel puțin la Sărbători și la Botez.

Observăm vestimentația diaconiței este demifestivă. Se pot purta și pantaloni de către femei dar în spirit festiv, elegant, dar nu extravagant sau haine provocatoare ci într-o atmosferă academică. Spre deosebire de catolici și confesionalii lutherani, pastorul nu trebuie să poarte crucifix. Pereții bisericii pot fi decorați cu versete care conduc spre mântuire. În exemplul de mai jos sunt ilustrate câteva fragmente din evanghelii și arătați evangheliștii, dar mai jos avem o biserică care A DEVENIT evanghelică dintr-una catolică, a fost și renovată, avem orgă nouă în Baden și un altar nou. De aceea și crucea mare din fața orgii, care face parte din istoria bisericii. În general noi nu folosim statui în biserici însă dacă ele sunt utile pot fi folosite cu rol explicativ și de simbol, picturile când există au rol pur explicativ, nu folosim icoane sau acatiste. Vom folosi cruce fără statuie tocmai pentru că Hristos este viu. Dar acolo unde preluăm o biserică de la un cult tradițional și suntem obligați să conservăm patrimoniul artistic, acest lucru nu ne deranjează.

De precizat imperios, că liturghia sau serviciul nostru divin este aproape identic cu cel al Bisericii Valdenze (Biserica Valdenză în sine este o biserică evanghelică având vechime de aproape 1000 de ani, datând înainte de Luther, biserică de la care preluăm catehismul), se aseamănă mult cu serviciile Bisericilor Baptiste tradiționale, diferă substanțial de cele confesionale lutherane, romano-catolice, sau reformate.

De reținut că această formă de liturghie este una total Biblică, singura Biblică, toate elementele liturghiei noastre se regăsesc în Poruncile Domnului Isus și Poruncile Generale ale lui Dumnezeu. Ca atare, acest serviciu Divin nu este unul stabilit de biserică ci este singura formă liturgică Biblică. Sigur exemplul de mai jos nu cuprinde toate elementele Serviciului Divin, dar ne creionează aspectul slujbei pe care cei interesați să devină pastori, diaconi, prezbiteri sau diaconițe î-l veți oficia. Putem observa atitudinea pozitivă, călduroasă guvernată vădit de Duhul Sfânt a pastorului și conlucrarea perfectă cu diaconița.

  • Serviciul Divin debutează cu o formă de salut și mesaj de întâmpinare a tuturor celor prezenți, parte denumită SALUTATIO urmată opțional de o cântare comună.
  • Apoi Pastorul sau Diaconul chiar si diaconița Proclamă (Invocare)și oficializează Adunarea Serviciului Divin astfel: În Numele Tatălui al Fiului Isus Hristos și al Sfântului Duh ne-am adunat aici, la care Biserica răspunde prin Ectenie (cânt scurt în unu sau 2 sau mai multe tonuri): AMIN. Această parte este cea mai importantă parte a momentului Initio al Liturghiei și poartă denumirea de Kerygma (proclamare) care conține această INVOCARE : În Numele Tatălui al Fiului Isus Hristos și al Sfântului Duh .
  • Apoi pastorul rostește (opțional în Germania și Austria, obligatoriu la noi și Elveția) Domnul Dumnezeu este locul nostru de scăpare şi cetăţuia noastră, Dumnezeul nostru în care ne încredem! Domnul Dumnezeul nostru este viu și Cel Preaînalt este turnul nostru de scăpare (Providentio), se continuă opțional cu citire de Psalm de către diacon sau diaconiță care conduce spre rostirea psalmului toată biserica. Urmează opțional un imn .
  • continuă în ton de cânt sau rostind Lăudat să fie Domnul în orice vreme ! Binecuvântat să fie Dumnezeu și apoi cânt (în ton sau mai multe tonuri) Fi Binecuvântat Doamne  la care Biserica răspunde prin Ectenie: AMIN. (această parte este Binecuvânatre Imperativă)
  • După acest moment se procedează chiar și după o cântare la momentul Chemării Numelui, Pastorul Rostește o Rugăciune scurtă prin care spune CHEM NUMELE DOMNULUI peste noi, putând opțional să și rostească nume ale lui Dumnezeu.
    După acest moment de Initio se cântă o cântare despre sfințenia lui Dumnezeu, moment care se cheamă Sanctus și îl vom analiza în lecția următoare.

Tot acest moment poartă numele de Initio format din Salutatio, Kerygma, Providentio, Binecuvântarea Imperativă și Chemarea Numelui.

În această lecție ne aplecăm atenția asupra momentului Initio (inițiere), se citește inițio. El are consacrare total biblică:
1 Petru 4:9 Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire  (determină Salutatio)
Matei 18:20 Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor (determină Kerygma)
Psalmul 91; 1,2,9,10: Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”… Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău (determina Providentio)
Psalmul 34:1 Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea (determină Binecuvântarea Imperativă)
Faptele Apostolilor 2:21 și Romani 10:13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit  (determină Chemarea Numelui)

Deci, dovedit prin aceste pasaje, Serviciul Divin al grupării noastre religioase este unul total biblic. Vom vedea că toate elementele liturghiei, inclusiv Kyrie eleison, sunt biblice, dictate și edictate de Biblie.

 

Vă invint pe fiecare să expuneți opinii despre momentul Initio la Seminarul acestui curs, seminar Lectia 1 https://www.newsnet.ro/forum/topic/seminar-lectia-1-curs-de-liturghie

Trainer și Prezbiter LEONTIUC MARIUS

 

1221
(Visited 103 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »