REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predica de a doua Duminică după Rusalii. Dominica Normata sau Duminica Împlinirii Cuvântului. Cea dintâi poruncă a lui Isus pentru oameni

Sponsori

Duminica a doua după Cinzecime, prima Duminică după sărbătoarea Sfintei Treimi sau Dominica Formata, o constituie Duminica Împlinirii Cuvântului sau Dominica Normata. Ceea ce prăznuim astăzi ca și dată de calendar bisericesc, ne amintim  de biserica în formă completă instituită după Rusalii, după ce a existat o Duminică în plinătatea cunoștinței Sfintei Treimi, ne gândim la o biserică cu o evanghelie completă. Aceasta era Biserica Primară, cea care a împlinit Cuvânul. Textele biblice pentru predica de astăzi le găsim la:

Matei4:4,17-19 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

17De atunci* încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă , căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

18Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus* a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.

19El le-a zis: Veniţi* după Mine şi vă voi face pescari de oameni.
Ioan 1:1-5 La început era  Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu

2El era la început cu Dumnezeu.

3Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.

4În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

5Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.

Ioan 10:35 Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, şi Scriptura nu poate fi desfiinţată,

Dragi frați și surori din Biserica noastră și din biserici surori, în această zi vom vedea cât de prețios este textul scris în Biblie, cât de valoroase sunt cuvinetele Evangheliei, cât de valoroase sunt Poruncile lui Dumnezeu despre care sf. apostol Ioan afirmă că sunt viață (În El era Viața…. Ioan 12:50 Știu că Porunca Ta este Viața VeșnicăIoan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul şi Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.)

Cum am putea oare noi atinge statutul Normata (statutul edictat de Biblie sau împlinirea Cuvântului)? Știm că Biblia este Norma Normata (norma normelor) și împliniriea celor spuse de Domnul conduce la o stare de fericire reală, de atitudine mulțumitoare față de Dumnezeu, de viață cu Dumnezeu care în terminologia noastră poartă denumirea de beatitudine. Cum putem noi oare prin fire păcătoasă care nu l-am văzut și nici auzit fizic pe Isus să fim în asemenea stare înaltă? Iată ce răspuns ne oferă Dumnezeu Tatăl: Legea dată lui Moise stabilește ca fii de Dumnezeu (dumnezei) persoanele care au avut parte de auzirea Evangheliei, adică celor care le-a vorbit Cuvântul Scripturii. Cine are dorința să mă contrazică să citească Ioan 10:35, pe urmă să recitească și să recitească. Cei cărora le-a vorbit Cuvântul, o vorbire nu doar la nivel de auz ci și o vorbire în  cuget. Persoane care după ce aud Cuvântul se gândesc la el, El încă vorbește în interiorul lor. Știm că acest cuvânt al Evangheliei s-a făcut trup, Cuvântul fiind din Dumnezeu, Evanghelia fiind vocea directă a lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Prin citirea Evangheliei, a pasajelor corespunzătoare instituim de exemplu Sfânta Cină, Euharistia când Isus Hristos Dumnezeu fizic este prezent în pâine și vin. Dar mai important de atât, este rangul pe care îl are Evanghelia.

Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.

Dar cum am putea totuși să luăm noi parte la trăirea Cuvântului? Înainte de a începe lucrarea Evangheliei, Domnul Isus înfruntă pe diavol și rostește un adevăr care îl deranjează tare pe diavol și supușii săi, l-am citi în text Omul nu trăieşte numai* cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Majoritatea învățăturilor eretice au nevoie de altceva care să înlocuiască, să eclipseze cumva Evanghelia. În general se folosesc Catehismele Reformei, dar și Filocalia sau Patericul, orice care ar putea consuma timpul vestirii Evangheliei. Trăirea Cuvântului se face prin împlinire, nu doar prin consumarea de sacramente, ci prin stăruința în cuvânt. Prima poruncă a Domnului Isus pentru oameni exclusiv ( căci vom vedea că la ispitire se iterează alte porunci înainte de aceasta) este porunca Pocăinței Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape. Noi ca și creștini reprezentăm legitim Împărăția Cerurilor. Această poruncă a pocăinței are câteva linii subsecvente:

Chemarea Pocăinței: Tuturor ucenicilor, tuturor inclusiv noroadelor care-L urmau, Le-A spus imperativa „ Vino după Mine” însoțită și de făgăduință „vă voi face pescari de oameni”.

Consecința refuzului pocăinței: CineMă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.( Ioan 12:48)

Promisiunea Pocăinței : o găsim în Ioan Cap 6

Am putea să sintetizăm primele porunci date de Domnul Isus astfel:

La ispitirire se confirmă cea mai mare poruncă SĂ IUBEȘTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU DIN TOATĂ INIMA ȘI CU TOT CUGETUL TĂU: NUMAI DOMNULUI DUMNEZEU SĂ TE ÎNCHINI ȘI NUMAI LUI SĂ ÎI SLUJEȘTI. Apoi OMUL NU TRĂIEȘTE NUMAI CU PÂINE CI ȘI CU ORICE CUVÂNT CARE IESE DIN GURA LUI DUMNEZEU. Tot la Ispitire avem porunca SĂ NU ISPITEȘTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU. La botez apăare o poruncă reflexivă SE CUVINE SĂ ÎMPLINIM TOT CE TREBUIE ÎMPLINIT (toate aceste porunci au existat și înainte , ele doar sunt confirmate și pentru Noul Tratat) iar la debutul lucrării Evangheliei avem porunca Pocăinței cu chemarea inerentă, Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape… Veniți după Mine

Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Isus regăsit în Evanghelie este Cuvântul Vieții și astăzi aflăm că primirea Evangheliei, regretul păcatului și recunoașterea Domnului Isus ca REGE înseamnă Pocăință. Pocăința este o poruncă iar nu o opțiune a credinciosului, este ocomponentă vădită a Evangheliei trăite. Chemarea la pocăință nu înseamnă chemare la fanatism, la o viață monahală sau la un neoislamism ci dimpotrivă la pace, răbdare și citirea Cuvântului, la regret față de păcat crezând în întregime Evanghelia Domnului Isus Hristos

Geneza 15:6 Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.

Iubind Evanghelia, crezându-l pe Isus, iubim pe Dumnezeu astfel vom fi socotiți neprihăniți. Noi fizic vom păcătui dar avem sarcina de a îndrăzni să luptăm cu păcatul și să credem tot ceea ce Domnul Isus ne-a vorbit prin Evanghelie. Credința noastră de acolo pleacă de la Cuvintele Domnului Isus și pe urmă fiind înțeleasă se întărește prin epistole, nu pleacă de la Epistole ocolind Evanghelia ci de la Evanghelie întărită cu epistolele apostolilor. Dacă încă nu te-ai hotărât să crezi Cuvântul, astăzi Dumnezeu te cheamă și-ți spune și ție Vino după Mine ! și acest După Mine înseamnă a cunoaște și împlini poruncile Lui. Ești gata ? Dacă Da , spune-i Domnului în Rugăciune: Doamne chem Numele Tău peste Mine, Te proclam ca Rege al Meu, viața mea este a ta, vino în viața mea! Amin

HARUL DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS, IUBIREA TATĂLUI ȘI PĂRTĂȘIA DUHULUI SFÂNT SĂ FIE ȘI SĂ RĂMÂNĂ CU NOI TOȚI. Amin

Prezbiter Marius Leontiuc

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1416
(Visited 63 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »