Comunicat Public nr.1/2020

Subscrisa grupare religioasă Biserica Protestantă Evanghelică, constituită și formată în temeiul art. 4-6 Legea 489/2006 comunică

Prin Consistoriul de reconstituire a Comunității de Vest a Grupării Religioase format din Leontiuc Marius Sebastian, Nadasdy Andreas, Disăgilă Paul, Ana Mădălin, Vaida Sebastian, Stoka Marius, Radu Lidia, consistoriu format din membrii a 7 familii

Am decis în consens cu celelate familii care compun Gruparea Religioasă astfel

Se constată că la data de 11 Mai 2020 fratele Leontiuc Marius Sebastian a redevenit membru al acestei comunități, după apartenența la o biserică lutherană. Se constată că fratele Leontiuc Marius Sebastian a fost botezat în anul 1998 la Biserica Filadelfia din Timișoara, botez săvârșit trinitar, botez valabil în Biserica noastră. Se constată din documente și materiale video că fratele Leontiuc Marius Sebastian a slujit ca prezbiter în perioada 2006-2007 la Biserica Baptistă Maranata, în comitetul acesteia din Timișoara. Dovedit cu documentele Serviciului de Probațiune al Tribunalului Timiș constatăm că fratele Leontiuc Marius Sebastian a slujit ca pastor misionar  în biserici evanghelice în perioada 2007-2008 iar în perioada 2012-2014 a activat atât în interesul grupării cât și în Biserica Baptistă Bucovăț, având membralitate dovedită în biserici evanghelice, iar ulterior fiind membru timp de 1 an într-o altă grupare.

Astfel la inițiativa grupării decidem ordinarea fratelui Leontiuc Marius Sebastian. La solicitarea acestuia rangul de păstor va intra în exercițiu după o slujbă bisericească cu punerea mâinilor oficiată cu pastor din cadrul unui cult evanghelic.

Prin puterea de decizie a Consistoriului format din membrii mai sus amintiți decidem rangul de prezbiter coordonator cu atribuții de pastor senior a fratelui Leontiuc Marius Sebastian în gruparea noastră religioasă. Rangul efectiv de pastor va intra în efect la slujba solicitată de fratele Leontiuc Marius Sebastian, care va avea loc după ridicarea restricțiilor sociale.

Fratele Leontiuc Marius Sebastian va oferi învățătură, va putea ordina diaconi, va administra sacramente în putere deplină pastorală și va stabili în concordanță cu episcopia ce se reformează Doctrina Bisericii, în mod oficial de acum. Până la formarea Corpului de Conducere (sau Episcopal), Consistoriul va coordona sub autoritatea fratelui Leontiuc Marius Sebastian activitatea grupării. În calitate de econom al bisericii, fratele Leontiuc Marius Sebastian poate emite și decizii pastorale privind organziarea bisericească, autorizare și înfințare de comunități (parohii/ biserici locale), aprobare a unor comunități care aderă/ se afiliază la gruparea noastră.

Rangul de prezbiter, diacon, misionar, pastor sau orice alt rang în Gruparea noastră Religioasă nu sunt asimilate ca fiind funcții publice, ci sunt însărcinări private ale Bisericii, Biserica funcționează în limitele legii dar autonom față de stat, conform Legii 489/2006 și Constituției României la art. 29 și 30.

 

CONSISTORIUL GRUPĂRII RELIGIOASE

180
Translate »