REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Necredința în Poruncile lui Hristos, lucrarea lui Antihrist

Sponsori

Predica Duminica Rogate 17 Mai 2020 rev. prezbiter L.M.

Înainte de Înălțare, așa cum este redat în Ev. Sf. Matei cap 28 versetele 19 și 20 Domnul Isus legiferează poruncitor astfel:

Cornilescu 1924 – Revizuire
  • 19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
  • 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-Am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

De asemenea așa cum am amintit, în Evanghelia Sf. Ioan cap. 14 v 21, Domnul Isus vorbește clar despre poruncile Sale

Ioan 14:21 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)

21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”

Încă de la debutulu Lucrării Sale, Domnul Isus la botezul Său relevă porunca împlinirii Cuvântului Său – Matei 3:15 Se cuvine să împlinim tot ce trebuie împlinit.  Porunca împlinirii Cuvântului este cuprinsă în multe locuri din  Evanghelii dar și în Epistole. Ea derivă din Poruca eternă Numai Domnului Dumnezeului Tău să te închini și Numai Lui să-I slujești – Matei 4:10. Sigur că porunca împlirii Cuvântului are și chemarea Domnului Isus „vino după Mine,… călcați pe urmele Mele”, aceste urme fiind poruncile Sale, cuvintele Sale. Această realitate materială a Cuvintelor Domnului Isus este expusă chiar în confruntarea dintre Dumnezeu și diavol, Matei 4:4 Omul nu trăiește numai cu pâine ci și cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așa dar, Cuvintele Domnului Isus sunt o reală Hrană de care sufletul nostru depinde.

Sfântul apostol Ioan vorbește despre antihrist ca o prezență constantă în istorie, iar lucrarea sa este concentrată să ne abată de la adevărul Evangheliei, prin negarea învierii și a poruncilor lui Isus Hristos 2 Ioan:6,7.

Astăzi observăm printre noi creștinii pastori și preoți care afirmă că nu există porunci ale lui Isus Hristos contrar  Faptele Apostolilor 1:2.  Eu am întâlnit mulți și chiar nu mă așteptam de la unii. Observăm din vorbele lor, din comportamentul lor, o lipsă de dragoste față de frați și evident o lipsă de iubire față de Dumnezeu. Este cel mai periculos lucru care se poate întâmpla bisericii, predicarea unei credințe ambigue, fără direcție, fără Hristos, fără cuvintele Sale, fără Darurile Duhului. Negarea cuvintelor lui și uzurparea titlului de evanghelic sunt doar vârful pericolului.

În general predicatori ai acestor învățături induc o minciună,  pun semnul egal între lege și porunci, între legea veche și poruncile lui Hristos și folosesc scrierile apostolului Pavel. Ei exclud versetul cheie de la Fapte cap. 1:2.  Cu asta încep, că am fost izbăviți de lege, suntem sub har, mărturisim moartea și învierea și asta e credința. Nimic mai fals, nu doar în aceste edicte stă credința.

Noi am fost izbăviți de Lege dar nu am fost plasați într-o credință fără porunci. Poruncile lui Hristos sunt defapt materializarea credinței, a evangheliei, a împlinirii Cuvântului.  Evanghelia cuprinde inclusiv cele 10 Porunci ale decalogului, dar cu altă aplicare. Credința noastră urmează calea Domnului, nu doar momentul de la Golgota recelebrat la fiecare Euharistie. Iacov 1:22-25 NTLR – Fiţi împlinitori ai Cuvântului , aceasta este concluzia apostolilor. Cuvântul lui Hristos îl găsim în Evanghelii. De acolo începe defapt credința și nu de la epistole. După ce ne însușim cuvintele lui Hristos, atunci credința la care face referire Pavel și epistolele este completă.

Anticristul vine și spune, că e suficient să crezi că există Hristos, să nu faci mai mult că  nu trebuie, Cuvântul nu trebuie împlinit că Isus nu a dat porunci, a zis și El acolo dar tu nu ești cel care să înțeleagă asta. Sunt alții cu doctorate în teologie, nu tu, ei îți spun cum stau lucrurile că tu nu poți înțelege ce spune Hristos, ești prea mic pentru asta. Dacă vrei să probezi dacă te afli într-o doctrină greșită, întreabă-ți pastorul sau preotul , sau pastorul superior (dacă ești lucrător) dacă Domnul Isus a dat porunci, pentru că El ne-A spus să învățăm pe alții și să păzim tot ceea ce El ne-a poruncit. Dacă răspunsul va fi că nu a dat porunci, pleacă din biserica aceea, căci ai în față un antihrist. Antihristul nu suportă poruncile lui Hristos, deoarece împlinirea lor materializează defapt voia Împărăției, voia lui Dumnezeu. Veți vedea că scopul antihristului este să-l facă pe om automulțumitor cu starea sa spirituală îndepărtându-se de la porunci. Porunca lui Dumnezeu este viață veșnică ( Ev. sf. Ioan 12:50). Martin Luther însă ne-a lăsat catehismul mic și mare care cuprind esențele poruncilor prin cele din decalog care nu au ca act subsecvent Legea ci Evanghelia.

Ori sensul Duminecii pentru care rostimși scriem acum, DOMENICA ROGATE este cel al părtășiei Cuvântului, această terminologie este folosită în general în Bisericile Evanghelice, uneori și în cele evanghelic-lutherane. Cuvântul lui Dumnezeu, rostit de Dumnezeu, este din Dumnezeu. Vedem ce însemnătate are prin debutul Evangheliei sf. Ioan și Cuvântul s-a făcut trup. Apostolul Pavel nu a adus o altă Evanghelie ci doar epistole ce se supun evangheliilor.

Odată ce Poruncile lui Dumnezeu fac parte din viața ta, Duhul Adevărului, Duhul Sfânt locuiește în tine, pentru că tu ai ajuns să crezi pe deplin Evanghelia și primești Duhul Sfânt cu sau fără punere a mâinilor (știm că Duhul este dat în Faptele Apostolilor prin punerea mâinilor dar la prima experiență a sf. apostol Petru cu neamurile, neamurile aveau Duh Sfânt fără punere a mâinilor)

Efeseni 1:13-15 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)

13 Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit

Atunci însă când nu crezi pe deplin ceea ce a rostit Hristos nu beneficiezi de Duhul Adevărului ci de o rătăcire, de duhul lui Antihrist. Când Biblia afirmă imperativ există felurite daruri ale Duhului Sfânt, antihristul vine și spune nu mai există, au murit, au fost retrase, doctrina drăcească a cesaționismului. Domnul Isus spune Dacă mă iubiți păziți poruncile Mele, în concordanță cu  1 Ioan 5:3 , iar Antihrist vă va spune că nu există porunci că noi nu mai avem lege. Noi nu avem lege, legea noastră este Evanghelia, care este Noul Tratat, Noul Legământ cu poruncile sale. Noi credem pe Isus, noi credem că atuci când a afirmat poruncile Mele, nu există hermeneutică să răstălmăcească fraza, credem exact ce a spus Hristos.

Sunt mulți lucrători în biserici protestante și neoprotestante care ignoră aceste realități. Fac o chemare deschisă, Dumnezeu vă cheamă la lucrare reală, veniți alături de Biserica Protestantă Evanghelică, veniți să vestiți tot ceea ce Domnul Isus ne-a poruncit. În mijlocul nostru nu există oprire la a lucra, nu există frânare de daruri spirituale, nu există lupte de șefie. Toți care aveți nevoie de un mandat al lucrării, pe care alții î-l frânează, veniți spre a gusta ce bun este Domnul, ce bun este Cuvântul Său.

Martin Luther afirma că atunci când Scriptura vorbește, Dumnezeu vorbește. El i-a scris predecesorului papei Sylvester Prierias aceste lucruri, adăugând că cei care nu cred în cuvintele Scripturii, ale domnului Isus, sunt niște diavoli. E interesant de lecturat scrisoarea sa.

Așa dar chemarea pentru fiecare este să fim împlinitori și credincioși ai Cuvântului. Cei care neagă Cuvintele Sale (Cuvintele Vieții) sunt slujitori ai antihristului. În predicile lor, aceștia nu citează pe Hristos, citează pe oricine în așa fel încât să abată atenția de la Hristos. Sunt maeștrii ai umanismului, disprețuiesc pe cei lipiți de Biblie. Despre ei Domnul afirma tu vrei să-mi porți numele dar să umbli în faptele tale. Chemarea noastră este cea a Domnului, VINO DUPĂ MINE, după Cuvintele Mele și ai Binecuvântarea Mea.

Și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, iubirea Tatălui și comunitatea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin

prezbiter Leontiuc Marius

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1230
(Visited 37 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »