REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Păcatul îngropării talanților – Predică rev. Leontiuc Marius – Duminică 7 februarie 2021

Sponsori

Iubiți frați și surori,
Textul predicii de astăzi este din Evanghelia Sfântului Apostol Matei cap. 25 versetele de la 14 la 30, să citim Cuvântul Domnului
Matei cap 25:14-30
Pilda talanţilor
14 Atunci , Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa.
15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul, fiecăruia după puterea lui, şi a plecat.
16 Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi.
17 Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei.
18 Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.
19 După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteală.
20 Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.’
21 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.’
22 Cel ce primise cei doi talanţi a venit şi el şi a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.’
23 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine , rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’
24 Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: ‘Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat:
25 mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!’
26 Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat,
27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
28 Luaţi-i dar talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29 Pentru că celui ce are, i se va da şi va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!
30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.’

Înainte de a expune predica, arăt că nu este expus transcriptul predicilor trecute din acest an, deoarece nu a existat timpul necesar însă a fost expusă înregistrarea acestora. Aceasta nu înseamnă că situația va rămâne așa ci în timp vom transcrie pentru a fi accesibile și în traducere pentru cei interesați din alte țări.

Textul biblic din această Duminică expune o situație a 3 angajați care în același timp se aflau sub robie, iar cu ce se întâmplă acestor robi și cu acest stăpân, Dumnezeu Isus Hristos ne arată că se aseamănă Împărăția lui Dumnezeu. Dar cine este Împărăția lui Dumnezeu?
De la bun început trebuie să înțelegem foarte clar că biserica este parte a împărăției lui Dumnezeu, astfel încât credincioșii bisericii sunt cei 3 robi din pildă. Trei categorii de robi, una performantă care utilizează darurile Duhului Sfânt, una neperformantă dar sinceră care pune în operă și ea Darurile și Evanghelia și una de vicleni și leneși care îngroapă Darurile Duhului, care nu activează la biserică sau dacă activează sunt simpli consumatori de liturghie.

Este foarte ușor de înțeles că prima categorie de biserici și credincioși promovează poruncile Domnului Isus, pun în operă supremția poruncii de a face ucenici și de a ordina misionari, diaconi, prezbiteri, pastori, ș.a.m.d., a doua nu se pricepe bine dar nu îngroapă valoarea. Aceste categorii de credincioși atât prima, a doua și a treia, toate sunt păstorite și fac parte din biserica universală. Isus Hristos nu vorbește în această pildă despre cei din afara bisericii ci despre cei care sunt parte în Împărăție, de aceea vorbește astfel „Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu…”. Pilda reprezintă o maximă importanță pentru clarificarea teologiei, pentru că sunt predicatori care predică că mântuirea nu se poate pierde, punând involuntar în expunere o doctrină calvinistă radicală a predestinației. Pilda conține o pericopă, o învățătură, că la urmă dăm socoteală pentru nepăsare, pentru frânarea lucrării Domnului, pentru îngroparea talantului. Sunt mai multe pilde ale Domnului care folosesc sintagma „Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu…” Fiind în cauză împărăția lui Dumnezeu, biserica, pastorii sunt cuprinși în consecințele acestor trei categorii de subiecți ale pildei. Robul viclean și leneș, este atât credinciosul cât pastorul viclean.
Dragi frați și surori, în mod special cei ai Bisericii Protestante Evanghelice, faptul că noi nu avem posibilitatea să ne adunăm în toate orașele concomitent, înseamnă că atât ni s-a dat ca talant valoric. Asta nu înseamnă că trebuie să ne refugiem în alte biserici care își permit să dețină spații de cult dar pentru care eu sau dvs. nu reprezentăm decât o masă de umplutură. Niciodată nu veți reprezenta talant de pus la lucru pentru alții, pentru că altfel nu ați fi acum membrii aici ci ați fi acolo. Dar Dumnezeu vă cheamă să înmulțiți talantul, să facem ucenici și să ne formăm din venitul nostru biserica și spațiile de cult necesare. Așa dar refugiul pe banca altei biserici constituie păcatul talantului îngropat dacă acolo nu faceți cel puțin un act de evanghelizare.

Această pildă nu insuflă o doctrină a prosperității ci o doctrină a voinței de a face ucenici, voință ce va fi supusă unei drepte judecăți. Așa dar, Pilda talanților răstoarnă doctrina suficienței care susține că pentru a fi mântuit nu trebuie să faci nimic căci deja ai fost mântuit. Da ! din clipa în care l-ai acceptat și ai crezut în Domnul ai și fost mântuit dar dacă nu mai crezi, pierzi beneficiul. Și în clipa în care nu pui în operă poruncile Domnului de fapt nu mai crezi căci așa cum spune Martin Luther „trăim ceea ce credem”.

Toți ați fost parte la un trecut cu probleme. Vă anunț că pentru voi și pentru mine a fost nevoie de jertfa supremă a Domnului Isus. Pentru neprihăniți nu a fost nevoie de nici o jertfă, Domnul Isus a venit pentru ceea ce era pierdut, deci pentru mine și pentru tine. Dar dacă o biserică vă dorește ca membrii, doar ca membrii, această biserică vă dorește îngropați în sintagma veșnică „iubit ascultător”. Biserica Protestantă Evanghelică dorește să fiți formatori de ucenici, misionari, diaconi, diaconițe, păstori, prezbiteri. Statutul de frate ascultător la predică este unul provizoriu. Bisericile care nu-și ordinează membrii, sunt parte a acestei categorii cea din urmă de rob viclean și leneș.

Vicleni? De ce a folosit Domnul expresia de viclean?

Priviți ce răspunde vicleanul:  am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat . Cu alte cuvinte am știut că seceri de prin alte părți decât de la păcătoși și că strângi de unde nu ai depus, vicleanul acesta ticălos se joacă cu mântuirea, face o alba-neagra, „e și nu e.” „Ești mântuit dar nu poți fi lucrător că ai păcate prin trecut”, cam așa e viclenia, șmecheria în termeni de cartier. „Ai fost prin trecut un om controversat, un om cu eșec în căsătorie sau afaceri,…,  ești foarte bine venit la a ocupa o bancă goală într-o biserică dar nu în a vesti Evanghelia” cam așa sună viclenia și oamenii aceștia strecurați în haina păstoriei omoară valoarea, o îngroapă și nu pot să numesc pastorii care în mandatele lor nu ordinează pe nimeni, decât ca pe robi vicleni și leneși. Ei vor să fie singuri dar de fapt biserica să facă totul însă legitimitatea să o aibe ei, robi vicleni și leneși. Și viclenia înseamnă și minciună, înseamnă și erezie înseamnă și rea intenție.

Dar leneș? De ce leneș?

Știți? Nu există expusă o a patra categorie care pierde talantul, căci această a treia categorie aduce talantul așa cum i s-a dat, nu l-a pierdut, este pastorul care are biserica care rămâne în același număr, cu aceleași situații, nu ordinează, nu vestește, dacă ar putea credincioșii să facă totul.

Leneșul nu face nimic nemotivat. Există oameni leneși care sunt angajați, sunt parte în câmpul muncii dar nu fac altceva decât ceea ce este strict în fișa postului. Leneșul va face lucrarea Domnului doar motivat financiar, doar dacă este plătit și dacă cumva apare potențial în jurul său va căuta să-l marginalizeze.

Exită alți pastori care mă tot invită la predică, nu le-am prea onorat invitațiile, există însă pastori care mă invită de asemenea la bisericile lor  cu mare insistență ca să ocup un loc la slujbă deși eu depun o lucrare de vestire în biserica mea, dar el vrea ca eu să fiu un membru acolo cuminte în bancă unde să înghit doctrine cesaționiste și învățături eretice la care fac indigestie .

Leneșul caută și este motivat doar în a anula potențialul din jurul său, pentru ca el să rămână singur, dar asta este legat și de viclenie, așa dar terminologia „rob viclean și leneș” este cât se poate de corectă. Leneșul este și creștinul mulțumit să consume slujba și să nu contribuie la propagarea acesteia, la chemarea altora.

Dragii mei, biserica noastră caută să formeze ucenici, diaconi, diaconițe, prezbiteri, misionari și pastori. De aceea în termen scurt un credincios devine vicar, adică „locțitor de ordinat” (aceasta înseamnă vicarus iussit debemus) iar nu un atribut al pontifului catolic așa cum se încearcă a se inocula un neadevăr.

In consertio,  Domnul Isus ilustrează perfect în categoria dintâi cea a făuritorilor de ucenici, situația bisericii noastre care înmulțește talantul.  Au început să apară voci care spun așa „dar voi nu aveți unde să vă adunați, degeaba sunteți mulți dacă sunteți săraci” și probabil că nici înregistrările din bisericile reformate nu vor fi posibile în viitor.

Vă invit să vedeți ce spune Isus acestor deținători de locașuri goale de cult în Apocalipsa 3:17-19 Pentru că zici: Sunt bogat , m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic , şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti, şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale, şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te!  Bisericile care nu ordinează păcătoși iertați nu au râvnă, sunt de fapt conduse de acești ticăloși, săraci, orbi și goi, goi de substanța evangheliei, săraci în dragoste, orbi în a vedea mântuirea, nenorociți pentru veșnicie în lipsa pocăinței și ticăloși de profesie. Odată iertați dregii mei, sunteți apți pentru lucrul vestirii Evangheliei. Cei care vă rostesc alte principii sunt adepți ai fanatismului și ai îngropării talantului. Cu vestirea Evangheliei, consecință a mântuirii nu facem joc de „alba-neagra”, e mântuire dar inaptitudine și vice versus.

Bun ! Cine sau ce sunt talanții?

Valoarea aurului, banilor în Noul Testament în general se referă la persoane și darurile Duhului dar și la Evanghelie. Așa dar, talanții sunt valori ce se depozitează în oameni reprezentați în pilda noastră prin „negoț”. Vestirea Evangheliei, permisiunea darurilor, ordinarea și sacramentele sunt valori definite de Biblie ca aur, ca valoare. Așa dar, valoarea Evangheliei se depozitează în mintea și auzul unor oameni și nu intră în discreționar.

Drag frate, dragă soră, drag prieten. Nu cumva este destul cât ai îngropat talantul tău? Nu cumva ajunge acest statut?  Nu cumva vrei să ți se spună la sfârșit „bine rob bun și credincios” ?

În cazul acesta este timpul să te alături cu implicare în biserica noastră. Să faci ucenici, să-i aduni chiar la tine acasă, să le citești predica, să devină membrii, să devi ordinat sau ordinată și să construiți parohia voastră implicându-vă cu timpul prin prezența la slujbă, cu rugăciune și cu parte din venit. Dumnezeu vă cheamă în număr cât mai mare și vă spune că „ajunge cât ați îngropat talantul ! Ajunge cât ați pierdut timpul ! Faceți ucenici botezându-i trinitar și învățați-i să păzească tot ce Am poruncit ! ”  Dragii mei, ce v-am spus acum are consacrare total în Cuvânt în Evanghelii, Dumnezeu vă cheamă în gruparea noastră religioasă. Citiți predicile noastre și veniți la valoare , veniți la pocăință, veniți la masa Domnului, veniți în Împărăția Cerurilor!

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Fiți binecuvântați de Domnul ! Fie binecuvantarea Domnului peste familile voastre și casele voastre ! Fiți Eliberați de poveri, boli și probleme și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, Iubirea Tatălui și comuniunea Duhului Sfânt să fie și cu noi toți să rămână ! Amin !

Prezbiter Reverend

LEONTIUC MARIUS

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

829
(Visited 286 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »