REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Duminica Populus Zion, predică rev. Leontiuc Marius Sebastian

Sponsori

Textul Biblic pentru astăzi este din Cartea profetului Isaia cap. 30: 19,27,29 și 30)

19 Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine când vei striga; cum va auzi, te va asculta.
27 Iată, Numele Domnului vine din depărtare! Mânia Lui este aprinsă şi un pârjol puternic; buzele Lui sunt pline de urgie şi limba Lui este ca un foc mistuitor;
29 Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului, ca să se ducă la muntele Domnului, spre Stânca lui Israel.
30 Şi Domnul va face să răsune glasul Lui măreţ, Îşi va arăta braţul gata să lovească, în mânia Lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, al furtunii şi al pietrelor de grindină.

și Psalmul 80:1 Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi!

Populus Zion este un cântec introit gregorian , tot o amintire de la episcopul Grigore, pentru Liturghia din a doua duminică de Advent și, de asemenea, numele pentru această duminică de Advent. Versurile imnului se bazează pe Isaia 30:19 și 30:30 și pe Psalmul 80: 1. Ceea ce nu s-a spus, este că episcopul Grigore cel Mare, de facto arhiepiscop, este ultimul conducător al bisericii universale înainte de introducerea ereziei obiectelor materiale santificatoare. De aceea, biserica primară se încheie la Grigore, chiar dacă la Calcedon au fost adăugate acele canoane. După Calcedon Biserica Catolică a intrat într-un întuneric al adăugării de învățături la Scriptură, însă Grigore a fost o luminiță, și de la el avem această perioadă minunată de advent.

Profeția biblică a lui Isaia ne arată nu doar noaptea păstorilor din Betleem, ea ne arată imaginea Crăciunului, obligația prăznuirii acestuia cu Colind, iar mesajul de pregătire se propagă pe durata adventului. Priviți ce spune versetul 29: noaptea când se prăznuiește sărbătoarea,…inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului. Este una din profețiile asupra Crăciunului și perioadei de Advent în care ne aflăm acum. Profeția însă vorbește și despre putere, furie, mistuire chiar despre botezul cu foc în care noi credem ca și componentă a botezului. De  ce o asemenea referire?

Dacă vom privi la numele de Beth Leh Em (Betleem) înțelegem din iudaica arameică că este vorba de două înțelesuri: Casa Pâinii și Casa durerii. Poporul Sionist avea să cunoască în istoria sa durere, Rahela (soția lui Iacov, tatăl lui Israel) a cunoscut durere ca mamă, Ruth (moabita care cu Boaz dă linia genealogică a lui David) a cunoscut și ea durere dar și Maria a cunoscut de asemenea durere, o drere profețită pe care o vom analiza în Duminica Nunc Dimittis. Și Populus Zion (poporul evreu) a cunoscut durere dar și slavă prin acest Bethlehem. Pe de o parte acolo este înmormântată Rahela, mama evreilor, acolo este Ruth din linia căreia se naște tot acolo David și acolo Maria naște pe Isus. Față de aceste aspecte, la radio avem o predică desăvârșită rostită de tatăl meu în 27 dec 2015 la Perth Australia în Biserica Penticostală de acolo, pe care noi ca biserică soră o iubim atât de mult. Înțelegeți frați și surori de ce asocierea aceasta între sărbătoare și mânie? Betleemul a însemnat în istorie durere multă dar și bucurie multă.

Astăzi Betleemul este 90% musulman, creștinii au pierdut locul unde s-a născut cea mai mare sărbătoare de bucurie. Unii susțin că învierea ar fi cea mai mare . Eu cred, că Sărbătoarea Crăciunului este cea mai mare, căci prăznuim luarea chipului de om de către Dumnezeu însuși, înrudirea directă a omului cu Dumnezeu. Și totuși Betleemul ajunge să fie populat de oameni care omoară pe creștini acolo unde dețin puterea absolută. Și astăzi nu doar că s-a cucerit Betleemul, se încearcă scoaterea Crăciunului din uz, din funcțiune.

Astăzi am fost la votare fără nici o restricție,  când va veni Crăciunul vor ieși satanele cu aceleași accente de românească relativă că trebuie să stăm în case. Poate acum vedem mai clar de ce Dumnezeu vorbește cu drag dar și cu mânie în profeția Populus Zion de la care purtăm denumirea duminicii de astăzi.

Dragi frați și surori, satanele instalate la putere poate astăzi vor primi o palmă de aur peste obrazul nesimțit și iubitor de spurcăciuni, de orgii și păcate, înțelegeți ce vreau să spun. Nu știm, poate vom fi lăsați să mergem la colindat. Și-au pus în gând să retrângă libertatea celor care nu se vaccinează cu un vaccin produs de o firmă care nu a creat niciodată vreun medicament, și-au pus în gând să înceapă domnia lui Antihrist, dar noi nu vom abandona Crăciunul. Chiar acă suntem acasă vom ieși în curte sau pe balcon și tot vom cântă o colindă.  Știu că acest colind creștin dă coșmaruri orientalilor din guvern.

Asemena indivizi cu putere și porniri diabolice au existat și în vremea nașterii Domnului Isus. Irod a trimis garnizoane iudaice, forțe militare cu legitimitate recunoscută de romani care au omorât copiii. Rahela își plângea copiii spune profetul Ieremia la capitolul 31. Astăzi aceeași ambiție criminală: avorturi, condiții mizerabile în spitale, sărăcirea populației și curând restricții noi, aceeași gândire satanică și criminală tot cu putere. De ce?

diavolul nu a urât doar Betleemul, el este disperat când vede amintirea Betleemului. În loc de colinde ar vrea măcel, în loc de bucuria cântecului îngerilor a dorit un moment de genocid prin uciderea pruncilor de către Irod. În loc ca anul acesta să mergem la colindă să-l vestim pe Creator, diavolul ne vrea distanțați unii față de alții, mai puțin în ziua votului – atunci virusul e suspendat, diavolul vrea să cumpărăm doar fructe și legume din Turcia la supermarket și să ne disprețuim țara și valorile noastre morale și econmia unui popor creștin. Asta vrea diavolul. Mă rog ca Domnul să lumineze astăzi poporul român să nu mai voteze cu satan.

Țipătul din Rama, este un țipăt istoric. Țipătul din Rama nu se oprește la acea perioadă, astăzi există un țipăt mut al copiilor lăsați în orfelinate, al copiilor uciși la avort, al copiilor furați de la familile lor cum este cazul familiei Smicală iar autoritățile în loc să se ocupe de copii, sunt tocmai călăii lor. Dumnezeu urăște așa ceva. Dumnezeu urăște crima și gândirea criminală, și ceea Dumnezeu urăște noi nu trebuie să iubim. În loc de țipete și oftat de groază, Dumnezeu prin îngeri ne cere și ne trimite la colind și la a milita pentru dreptate.

Să mergem dar la Betleem, spune un colind. Betleemul este și casă a pâinii, este locul unde a venit pe lume Pâinea Vieții. Așa ne spune Domnul Isus despre Sine că este Pâinea Vieții. Cuvintele Evangheliei dragi frați și surori sunt veșnice și reprezintă Pâinea Vieții. Reținerea cuvintelor Domnului Isus Hristos în mintea noastră creează sfințire, iar dacă le și trăim, spune sfântul apostol Ioan în întâia sa epistolă, că ajungem la desăvârșire, dragostea devine desăvârșită. Așa dar, rolul bisericii se pune în evidență acum, este unul de conștientizare, de părtășie și de manifestare a sfintelor taine iar nu de organizare a timpului cu vacanțe, așa cum se transformă astăzi unele biserici în care liturghia devine festival și nu o părtășie reală de comuniune cu sfinții, iar faptele bune sunt înlocuite de tot felul de excursii sau întâlniri de ospețe.

Adventul continuă. Mai sunt cunoștințe de ale tale care s-ar bucura de o vorbă bună din partea ta, mai sunt bătrâni care așteaptă o vizită, mai sunt copii care nu au primit o jucărie încă, mai sunt deținuți nevizitați, dar cel mai grav sunt atâția oameni care nu au auzit vestea nașterii, Vestea Iertării păcatelor, Evanghelia. Lor trebuie să te duci să le vestești că Isus iartă păcatele. Lor trebuie să le oferi chemarea la credință în grupare noastră religioasă. Și promisiunea lui Dumnezeu dată prin Epistola sf.Iacov 5:20 este așa să știţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Colinda noastră spune: vezi Hristos s-a născut… Hristos ne mântuie. Fie ca această mântuire să fie a noastră a tutror celor care auzim și citim predica de acasă pe internet.

Haideți să cântăm împreună colindul O noapte presfințită și Cântați toți de Bucurie

1. O, noapte preasfinţită
Toate-s în odihnă
Toţi dorm, numai părinţii sfinţi
Stau, veghind lângă al lor iubit
/: Dormi şi tu, o, Prunc sfânt. : /

2. O, noapte preasfinţită
Glas îngeresc sună
Auzi din cer: “Aleluia!”
Acest cânt, o, cum răsună
/: Cristos ne mântuie. : /

3. O, noapte preasfinţită
Saltă, o, inimă
Acum Fiul lui Dumnezeu
Ne mântuie prin harul Său
/: Vezi, Cristos S-a născut. : /

<iframe width=”791″ height=”445″ src=”https://www.youtube.com/embed/4pdJiukUZXE” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

1. Cântaţi toţi de bucurie
Căci Hristos s-a născut.
Să cânte spre-a Lui mărire
/: Cerul şi pământul :/

2. Omenirea să-L primească
Pe Regele suprem
Iar inima omenească
/: Lui să-I gătească loc :/

3. El va domni în iubire
Peste-ntreaga lume.
Popoarele, cu dreptate
/: Îl vor servi pe el :/

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Fiți binecuvântați de Domnul ! Fie binecuvantarea Domnului peste familile voastre și casele voastre ! Fiți Eliberați de poveri, boli și probleme și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, Iubirea Tatălui și comuniunea Duhului Sfânt să fie și cu noi toți să rămână ! Amin !

Prezbiter Marius Leontiuc

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

809
(Visited 99 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »