Duminica Cantate și Paștele răsăritean. Predică Tinu Leontiuc

Sponsori

Predica mai sus în materialul video, a fost susținută în Biserica Penticostală Filadelfia din Timișoara cu ocazia sărbătorii de Paște din 2019. Această predică constituie predica din Duminica Cantate 2021 pentru biserica noastră. Dacă Tinu Leontiuc trăia astăzi, cu siguranță ne-ar fi onorat cu predica sa. Dar predicile sale continuă să miște suflete și trebuie folosite în continuare. Biserica noastră nu are frontiere doctrinare atunci când un predicator predică în conformitate cu Evanghelia.

Textul Biblic al predicii: 1 Corinteni cap 15 : 35-54

Cum vor învia morţii
35 Dar va zice cineva: „Cum înviază morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?”
36 Nebun ce eşti! Ce semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi.
37 Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă.
38 Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei.
39 Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor.
40 Tot aşa sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti, dar alta este strălucirea trupurilor cereşti şi alta a trupurilor pământeşti.
41 Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea.
42 Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire şi înviază în neputrezire;
43 este semănat în ocară şi înviază în slavă; este semănat în neputinţă şi înviază în putere.
44 Este semănat trup firesc şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc.
45 De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.
46 Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă.
47 Omul dintâi este din pământ, pământesc; omul al doilea este din cer.
48 Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.
49 Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc.
50 Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu, şi că putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.
51 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
52 într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi.
53 Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
54 Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
55 Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”
56 Boldul morţii este păcatul şi puterea păcatului este Legea.
57 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!
58 De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

505
(Visited 117 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Translate »