REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Importanța Absolvirii -Duminica 10 Octombrie 2021

Sponsori

Conținutul predicii pentru astăzi și săptămâna aceasta este scris mai jos în limba română. Pentru această Duminică, predica a fost rostită în limba germană împreună cu persoanele vorbitoare de germană, iar fragmente de slujbe în Germană se află mai sus cuprinzând predica de astăzi. Pentru persoanele cu pretenții de „Hochdeutsch”, deocamdată aceasta este calitatea limbii germane pe care o voi perfecționa. Iată predica în Limba Română

Dragi frați, surori și prieteni ai bisericii noastre

Cuvântul Domnului pentru astăzi se găsește în Prima Epistolă a sfântului Apostolului Ioan la Capitolul 1 de la versetul 7 la 10. Să citim Cuvântul Domnului

Vestea pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim este că Dumnezeue lumină şi în El nu este întuneric.
6 Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.
7 Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.
8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi.
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos şi Cuvântul Lui nu este în noi.

Dragi frați, surori și prieteni ai bisericii noastre, Har și Pace de la Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt prin Cuvântul Său

Textul biblic de astăzi, este unul esențial pentru liturghia noastră, această parte pe care o citim și o rostim în general în liturghia noastră poartă denumirea de Doxologie și este porțiunea de credință apostolică care ne învăță Sacramentul Absoluției. Să știți că este un text care nu este acceptatd e toate bisericile, ca substanță și concluzie, ci doar de lutheranism. Nu toți cei care se denumesc creștini acceptă că sângele lui Isus Hristos, cu care ne împărtășim la Euharistie, curăță orice păcat. Nu toți, cei care își spun creștini, acceptă necesitatea mărturisirii păcatelor la actul Cinei Domnului, la actul Euharistiei. De aceea Cina Domnului este incompletă atunci când are loc în lipsa actului mărturisirii păcatelor.

Sfântul Apostol Ioan, ne arată că umblarea în lumină, în Cuvântul Domnului presupune părtășie, respectiv liturghie dacă vom privi atenți și la Septuaginta. Adică periodicitatea strângerii împreună unii cu alții la părtășie. Așa spune și sfânta Carte a Faptelor Apostolilor, că primii creștini stăruiau în legătura frățească și în frângerea pâinii, adică în Euharistie. Umblarea în lumină înseamnă și o legătură cu frații, cu cei cu care moștenim împreună viața veșnică. Nu toți acceptă acest lucru ci unii vin cu teologia comunităților închise, cât mai autonome, alții cu practica ignoranței. Gruparea noastră religioasă oficiază liturghia în spații închiriate și în mod on-line pentru că deocamdată nu avem spațiile noastre de cult, dar vedeți și dvs. Cuvântul este vestit chiar și în lipsa spațiilor. Ciudat este faptul că aici în România alte biserici dețin spații pe care nu le folosesc, biserici închise și refuză să ne lase pe noi să oficiem acolo. De ce? Pentru că umblarea în lumină presupune o părtășie, părtășie pe care diavolul o urăște. Părtășia nu înseamnă o adunare laolaltă cu orice preț, adică în vremuri de maximă pandemie ne strângem și în loc să ne împărtășim cu Euharistie ne dăm viruși. Nu aceasta este părtășia, ci desemnarea unui interval de timp în care chiar și în mediu on-line ne întâlnim și ne rugăm. Să știți că nu are importanță că mă aflu la 30 cm de vin și pâine sau la 300 de kilometrii. Rugăciunea de sfințire are același efect de aceea noi oficiem Euharistia chiar și la distanță, dar părtășia, legătura frățească este una din condițiile umblării în lumină, ala cum ne arată chiar versetul 7.

Într-o dispută cu un pastor al unei credințe moderne, am fost întrebat cum îmi permit să afirm că vinul de la Cina Domnului, de la Euhristie este sângele Domnului efectiv și fizic. Dragi frați și surori, sângele Domnului la care face vorbire versetul 7 din textul nostru biblic de astăzi, este în același timp sângele jertfei și cel din actul Euharistiei.Nu eu, nu Martin Luther, nu Peter Waldo, nu Jan Hus, nu Valdenz, nu noi am inventat această teză. Aceasta este porunca Considerației dată de Hristos Isus Dumnezeu, prin care Euharistia extinde jertfa de la Golgota în timp și spațiu pentru noi. Prin mâinile pastorului trupul se frânge și sângele se varsă. Nu are loc o nouă jertfă ci actul include momentul Euharistiei în cel de la Golgota. Nu eu am inventat aceasta ci Domnul Isus ne spune în Evanghelia sfântului Apostol Matei capitolul 26 de la versetul 26 la 28
Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

Isus spune foarte clar Acesta este trupul Meu, acesta este sângele Meu. El nu spune Acesta simbolizează, așa cum vor unii să creadă, ci exprimă o imperativă. Nu s-a transformat vinul în sânge de om atunci sau acum ci el este Sângele Domnului că vrem sau nu să credem, Cuvântul lui Isus instituie această proprietate. Martin Luther ne dă cea mai clară explicație „cuvântul este nu înseamnă altceva decât este și deci Acesta este Sângele Meu nu înseamnă decât că vinul este Sângele Domnului”. Instituirea sângelui Domnului se face la porunca Domnului „Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea” și privind la versetul 7, se face prin părtășie. Vedeți cum umblarea în lumină presupune mai mute aspecte: În primul rând respectarea Cuvântului Domnului și cunoașterea acestuia, apoi legătura frățească, apoi recunoașterea păcatului și vestirea Evangheliei, și cel mai important ținerea tainelor.

Citim că sângele Domnului ne curăță, dar vreau să priviți la versetul 9. De ce a vorbit sfântul apostol Ioan despre sângele Domnului și mărturisirea păcatelor în același loc? Sfântul apostol Paul ne vorbește despre aceasta la 1 Corinteni capitolul 11 versetul 28

Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Sfântul apostol Paul de fapt are aceeași concluzie Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

Mărturisirea păcatelor înseamnă o cercetare personală a stării, a sufletului. Or, Dumnezeu ne promite solemn prin Cuvântul Sfânt că atunci când ne mărturisim, păcatele sunt iertate iar sângele curăță urmele acestora. Sunt biserici care nu cred acest adevăr. Sunt biserici în care oamenii se pot împărtăși cu trupul și sângele Domnului de sute de ori, pot să-și mărturisească toate păcatele, căci ei sunt priviți tot ca niște nemântuiți. Feriți-vă de acste biserici căci nesocotesc cuvintele lui Isus Hristos. Unicul drum care crede total Evanghelia este cel al credințelor evanghelice și lutherane, alte drumuri non-evanghelice nu cred în iertare și reabilitare. Recent un pastor mi-a spus că eu nu pot predica în biserica lui pentru că am un trecut compromis. Credeți că acea biserică crește? Nu are cum să crească, pentru că un astfel de pastor este calificat ca mincinos chiar de versetele 8 și 10. Trecutul nostru este șantajul diavolului. Diavolul nu cunoaște actul curățirii de orice nelegiuire, pentru că sângele de la Golgota este dat pentru oameni, nu pentru el. Apostolii diavolului predică același lucru: neiertarea păcatelor. Evitați bisericile în care oamenii sunt marginalizați datorită trecutului lor chiar dacă s-au pocăit, sunt biserici în care se aduc învățături eretice. Nu pentru cei sfinți a murit Hristos ci ca să mântuiască ce era pierdut. Imaculații sunt doar niște apostoli ai diavolului.

Dragi frați și surori, dragi prieteni a crede Cuvântul lui Dumnezeu a crede Noul Testament nu este deloc ușor. Nu toți cei care se denumesc creștini acceptă că noi putem ierta păcatele celor care ne-au greșit dar Isus Hristos ne spune foarte clar în sfânta Evanghelie a sfântului Apostol Ioan capitolul 20 verset 23 că Celor ce le veţi ierta păcatele vor fi iertate. Nu toți cei ce își spun creștini cred cuvintele acestui verset ci doar credințele lutherane. Este foarte important să ne mărturisim păcatele, Biblia spune clar ce El ne iartă orice păcat mărturisit. Unul singur nu poate fi iertat și anume înrolarea luptei împotriva Evangheliei până la moarte denumit și Hulă împotriva Duhului Sfânt.

Iubiți credincioși, sunteți la slujbă chiar dacă unii ne priviți pe calculator, pe youtube. Mărturisindu-ne păcatul intrăm sub iertăre. luând pâinea și vinul intrăm sub curăție, de aceea și eu vă spun aici și acum Această pâine pe care o țin eu și dumneavoastră în mână este Trupul Domnului iar paharul pe care îl am eu dar și dumnevoastră în față este sâangele Domnului căci prin Cuvânt Isus a spus aceasta, luați mâncaâi, luați și beți paharul !

Fiți binecuvântați de Domnul !

 

Pastor Marius Leontiuc

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

817
(Visited 170 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »