ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predica scurtă Duminică 14 Februarie 2021 Quinquagesima

Sponsori

Dragi frați și surori, predica pentru Duminica aceasta este din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan cap. 6 v53-59, citim acest Cuvânt
53 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.
54 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
55 Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.
56 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.
57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.
58 Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit; cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.”
59 Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.

Urmează ca în ziua de Miercuri să celebrăm în casele noastre Miercurea Cenușii, procesiune ce deschide sezonul de pregătire sufletească pentru Paște, cunoscut sub numele de Postul Mare. Miercurea Cenușii ne aduce aminte de faptul că noi suntem muritori în trupul nostru, pentru că așa a spus Dumnezeu „Din țărână ești făcut și în țărână te vei întoarce” și de aici exclamarea la unele servicii funerare ale noastre „redăm acest pământ, pământului”.

Dacă în Miercurea Cenușii se vorbește despre moarte, astăzi vom vorbi despre viață. Întodeauna înainte de Miercurea Cenușii, liturghia este sumară, predica este scurtă. Și cel mai potrivit text biblic pentru viață, în acord cu convingerea noastră lutherană și evanghelică, este cel din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan cap. 6. Aș vrea să vedem că despre Euharistie, Domnul Isus vorbește chiar mai înainte de a o celebra, de a o iniția. Fără îndoială avem referirea Domnului la actul Euharistiei, căci la Cina cea de Taină când s-a instituit Euharistia, Domnul a poruncit pentru todeauna așa „Acesta este trupul Meu și sângele Meu, Sângele Legământului cel nou”, cine nu mă crede să citească în toate cele 4 Evanghelii. Așa dar expresia Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu se referă la Euharistie.

Astăzi suntem în prezența unui text deosebit de important care ne arată parte din ce înseamnă a fi în Domnul. Această referire din Evanghelia Sfântului apostol Ioan se coroborează cu un alt pasaj din Întâia Epistolă tot a sf. ap. Ioan la cap. 2 v. 5 Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. Această conjuncție se completează cu încă un verset din aceeași Evanghelie cap. 15 v. 7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Ce important e să rămânem în El!

Deci o condiție sine qva non a apartenenței la Isus, a fi proprietate locuită spirituală a lui Isus, este să rămână în noi Cuvintele Lui. Are aceeași greutate și putere spirituală precum sacramentul, reținerea și trăirea cuvintelor lui Isus. Apoi practica Euharistiei.

În prima parte ni se arată că nu avem viață în noi, în sufletele noastre dacă omitem voit Euharistia. Aceasta este o poruncă, cine nu mă crede, să citească Fapte 1:2 și să afle că toate cuvintele lui Isus sunt ius spiritum, adică porunci spirituale. Ocolirea a ceea ce înseamnă sacramentul Euharistiei înseamnă ocolirea vieții, ne-o spune Dumnezeu, ne-o spune Cel care este Calea, Adevărul și Viața. Așa dar viața este prezentă în Euharistie și iată că avem o probă pe lângă porunca Considerației „Acesta este trupul Meu și Sângele Meu”, a prezenței fizice a lui Dumnezeu în Euharistie, prin prezența vieții. Așa dar, căutând viața, o aflăm. Sacramentul Euharistiei și reținerea Cuvântului înseamnă viață, pentru că așa ne-a spus Dumnezeu Isus Hristos. Cine nu crede, să mai citească și versetul 53 și 57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.

Al doilea lucru pe care îl aflăm este că cine mănâncă Pâinea Domnului, păinea Euharistiei și pâinea din Cuvintele Sale va trăi în veac iar trupul va fi înviat în ziua de apoi. Ce lucru mare ! Dacă la Duminica schimbării la față am aflat că în raiul lui Dumnezeu primim un trup, avem iată și soluția concretă pentru viață.

Dragi frați, surori, priteteni, așa cum vedeți convingerea lutherană și valdenză subliniază importanța Euharistiei și cea a reținerii și trăirii Cuvântului. Liturghia noastră de asemenea redă fidel toate comandamentele poruncilor privitoare la închinare prevăzute de Evanghelii și Epistole. Ca atare nu există nici o justificare în a se ocoli gruparea noastră religioasă, fiind soluția lui Dumnezeu pentru sufletele voastre, mai precis CITIREA ȘI TRĂIREA EVANGHELIEI. De aceea îndrăznim și vă chemăm la pocăință, la iertare, la pace și la lucrarea de evanghelizare a României. În afara grupării veți găsi tradiții, frământare, conflict, probleme de suspiciune financiare, dar în grupare domnește pacea căci Hristos este capul bisericii noastre. Fiți Binecuvântați !

Prezbiter Marius Leontiuc

 


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

798
(Visited 256 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »