REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Acte speciale ale liturghiei, Ceremonii simple – Lecția 7

Sponsori

Stimați Cursanți

Suntem la Lecția 7 și această lecție este mai scurtă dar totodată deosebit de importantă. Există câteva acte speciale ale liturgiei, ale serviciului divin care primesc și ele răspuns.
Nu tot ce se face în cadrul liturghiei are o consacrare punctuală într-un text biblic singular, dar liturghia noastră evanghelică are total consacrare biblică. Sunt însă slujbe despre care Biblia nu ne vorbește mult. De exemplu serviciul funeral cu care vom începe lecția. În general se descrie scurt „a fost îngropat”. Pentru astfel de situații avem la îndemână Ceremonia simplă care face parte din liturghia simplă. Ceremonia Simplă sau Adiaphora pleacă de la ceea ce Dumnezeu Isus a promis „acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, Eu sunt prezent”. Cine poate oficia ceremoniile simple ? Desigur vicarii, orice persoană ordinată cu o mică excepție, de aici fotografia sugestivă. În cazul ungerilor cu untdelemn doar prezbiterul și pastorul/preotul sau episcopul.

ACTE DE CULT SPECIALE

1.Euharistia acasă sau la distanță

Euharistia se poate oficia și acasă, spital sau în altă locație fără a fi necesară toată liturghia bisericească în întregime. Se va respecta partea de initio în sensul că vom proclama : „În numele Tatălui al Fiului ș al Sfântului Duh ne adunăm și chemăm Numele Domnului peste noi”, crezul și absolvirea fără ectenii ci doar prin citirea sau rostirea Cuvântului lui Dumnezeu respectiva cuvintele de instituire ale sacramentului.

2.Ungerea cu untdelemn

Acest act are o importanță specială, are consacrare biblică. El nu se confundă cu miruirea (ungerea de la ordinare) și este un act cerut și fixat de Biblie. Deși și miruirea. Să privim consacrarea biblică:

  • Mica 6:15 Vei semăna, dar nu vei secera; vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu untdelemnul lor; vei face must, dar nu vei bea vin! 
  • Marcu 6:13 Scoteau mulţi draci şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau. 
  • Iacov 5:14 și 14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va salva pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

Faptul că apostolul Iacov ne arată că apare iertarea păcatelor la ungerea prezbiterilor dovedește caracterul sacramental al acesteui act, însă el este un act subsecvent sacramentului Euharistiei și botezului și nu un sacrament autonom.  Este ca și în cazul Absovirii păcatelor la Absoluție sau spre exemplu actului Încredințării dezvălit tot de apostolul Iacov în același capitol la versetul 20 :să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate. Epistola sfântului apostol Iacov este deci una sacramentală.

Vedem că actul ungerii cu untdelemn este practicat și de apostoli, iar prorocul Mica asociază untdelemnul cu Euharistia reproșând Ierusalimului și evreilor refuzul primirii Tainelor Mântuitorului. De ce să facem și să procedăm așa? Nu există o logică umană în sacramente și acte de cult decât în parte, facem și punem însă în operă sacramentele și actele de cult, la porunca Domnului. Este adevărat, multe biserici nu practică ungerea cu untdelemn, dar noi suntem o biserică a Bibliei și aplicăm fără discuții poruncile Domnului din Noul Testament. Bisericile Penticostale, Carismatice și câteva Valdenze sunt cele care mai practică această ungere.

Așa dar, Ungerea cu untdelemn se adresează bolnavilor dar și situațiilor pe care le vom vedea mai jos. Cum se produce?

În momentul în care dețineți rang clerical de prezbiter, megeți la omul bolnav acasă sau efectuați în timpul liturghiei la momentul destinat acesteia. Proclamați că faceți acest act în numele Treimi „În Numele Tatălui Al Fiului și al Duhului Sfânt ne adunăm și facem această ungere”, apoi vă rugați împreună cu bolnavul, de regulă rostiți dvs. rugăciunea în care rugați pe Domnul să vindece, să ierte. Nu căutați mărturisire, căci în cazul ungerii Biblia nu cere forme de spoved, însă rugți-vă convinși că Dumnezeu se atinge de omul din fața dvs. Apoi ungeți cu ulei de măsline (untdelemn) fruntea persoanei bolnave și spuneți așa „te ung în Numele Domnului spre vindecarea și iertarea ta” apoi vă puneți mâinile pe capul persoanei (atingeți ușur cu palmele capul: parul sau fruntea) și rostiți „Domnul să te vindece!” apoi rostiți Benedicția din Liturghie

Se pune o picătură, nu mult de untdelemn (ungeți cu o picătură nu facem o mască de ulei).

3. Liberarea sau exorcizarea

Actul de exorcism nu poate fi privit autonom de ungerea cu untdelemn. În fapt atunci când o persoană este stăpânită de un duh necurat, de un demon, este tot o boală, necesită tot o vindecare. Privim în Evanghelia Sfântului apostol Luca la cap. 16:18 Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi, iar fragmentul are titlul „felurite vindecări”. Consacrarea biblică expresă a actului o regăsim în Evanghelia Sfântului Apostol Matei cap. 16:17 Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi,…

Existența demonilor nu este o ficțiune, este o realitate. Pasiunea diavolului este chinuirea și nenorocirea oamenilor nu doar minciuna. Mergeți într-o sală de Tribunal unde se judecă infracțiuni cu violență și apoi fără fără violență. Veți vedea unele cazuri șocante, unde inculpatul regretă fapta are circumstanțe iar procurorul cere pedeapsa maximă și excluderea probelor apărării chiar dacă ele sunt probe valabile conforme cu legea, și cere acestea deși legea conferă fel și fel de atenuante. Apoi vedem cazuri de oameni fără milă care au săvârșit fel și fel de atrocități, nici ei nu înțeleg după un timp cum au putut face așa ceva, posedați și deoparte și de alta, și la acuzare și la acuzat cum spune Luther. Un alt exemplu este cel al femeilor care stau pe stradă, sunt amăgite sau chinuite de demoni care caută curvia oamenilor cu ele. Or, Dumnezeu ne spune că relațiile intime le putem avea doar în cadru conjugal soț-soție. Persoanele foarte nervoase cu care nu poți schmba două vorbe căci riști să ajungi la ceartă sunt de asemenea cazuri tipice de posesiune demonică.  Și se întâmplă ca omul să vrea să scape de patimă sau de situația de chin și să nu poată. Sunt fel și fel de situații de oameni atacați de demoni, și nu sunt stări care să se vindece cu psihiatru sau psiholog ci doar prin liberare.  Evident, societatea laică a încercat remedii artificiale, noi știm însă că pentru probleme spirituale, soluțiile nu pot fi decât spirituale.

Cum decurge un astfel de act? Acest act nu va fi oficiat în cadrul liturghiei ci se va face deplasare. Nu se va deplasa prezbiterul singur ci în fomulă de cel puțin 3 fie că 1 pastor, 2 prezbiteri, 3 pastori, 3 prezbiteri,…, minim 3 cu rang cel puțin de prezbiter. Deplasarea poate avea loc doar după ce în prealabil a existat în cursul săptămânii și în ziua respectivă post (Marcu 9:29). Când vorbim de post vorbim de „post negru” în care prezbiterul nu mănâncă și nu bea ci doar se roagă în ziua respectivă a postului în limita medicală. Adică nu putem cere unui bolnav de diabet să țină post negru, sau unui hipotensiv să nu consume o cafea. Dar post mai înseamnă și o perioadă de cuvinte puține și toate orientate ca rugăciuni.

Sosiți în prezența celui care v-a chemat sau a familiei sale și ajungeți în prezența celui vizat. Atunci vă rugați și spuneți deodată:„ În Numele Tatălui Al Fiului și al Duhului Sfânt ne adunăm și facem această liberare cu ungere. Chemăm Numele lui Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt peste noi și acest om în trup și în suflet” Apoi vă uitați către persoană (defapt nu vizați persoana ci demonul) și spuneți „Domnul să te mustre ! În Numele lui Isus Pleacă din acest om !”(Iuda 1:9). Apoi ungeți cu ulei de măsline (untdelemn) fruntea persoanei bolnave și spuneți așa „Acest trup și acest suflet este al lui Dumnezeu, proclamăm proprietatea Sa, prezența Sa. te ung în Numele Domnului spre vindecarea, liberarea și iertarea ta” apoi vă puneți mâinile pe capul persoanei (atingeți ușur cu palmele capul: parul sau fruntea) și rostiți „Fi eliberat ! Domnul să te vindece!

Actul exorcizării are loc în diferite forme în toate bisericile mai puțin cele baptiste. Majoritatea leagă acest act de botez întrebând de regulă preotul sau pastorul dacă cel botezat se leapădă de satana. În biserica noastră acest act de liberare se desfășoară conform strict cu cele edictate de Biblie.

CEREMONII SIMPLE

Ceremoniile simple sau „adiaphora” în creștinism , sunt chestiuni care nu sunt considerate esențiale pentru credință , dar totuși sunt permise pentru creștini sau permise în biserică. Ceea ce este considerat în mod specific adiaphora depinde de teologia specifică în vedere. Acest concept de adiaphora (termen provenit din gracă) mi-a fost și mie clarificat mai bine de prietenul și fratele nostru fratele Sorin de la București care slujește într-o altă biserică lutherană. Noi vom folosi referința cu precădere de „ceremonie simplă” pentru a fi mai clar acest aspect. Spre exemplu suntem chemați de urgență într-un loc și nu avem robă sau cămașă clericală. Ce facem? Oficiem desigur și fără vestimentație, este o chestiune „adiaphora”. Avem ceremonii unde nu avem o regulă fixă, o liturghie dedicată, este  ceremonie simplă.

  1. Ceremnoia funerală
  2. Ceremonia logodnei
  3. întruniri specifice (seară de tineret,…)

Cum decurge o astfel de întrunire? Debutează prin a respecta partea de initio în sensul că vom proclama că: „În numele Tatălui al Fiului ș al Sfântului Duh ne adunăm și chemăm Numele Domnului peste noi” ne rugăm și pe urmă urmează fiecare care contribuie la programul serviciului divin prin cântare, poezie, îndemn și liturghia Cuvântului dacă este cazul. Bisericilie surori baptiste practică această ceremonie simplă și în cadrul serviciului divin. Este util atunci când simțim că nu putem oficia liturghia să apelăm și în cadrul slujbei bisericești la Ceremonia simplă.

Aceasta este Lecția 7, această lecție nu are parte de seminar. Mai avem 2 lecții ș vom încheia cursul de liturghie.

Trainer și Prezbiter Marius Leontiuc

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

859
(Visited 106 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »