REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Ceremonia nunții – Curs de serviciu divin, Lecția 6

Sponsori

Dragi Cursanți, iată-ne ajunși la Lecția 6 din cursul nostru, cu o slujbă ce consacră Liturghia Nunții și praznicul acesteia care împreună formează ceremonia nunții. Înainte de a trece la modul desfășurării liturghiei și praznicul mesei ce o precedă, vă invit să vedem câteva versete biblice:

Nunta din Cana – Ev Sf. Ioan Cap. 2:1-12

Desfacerea căsătoriei – Ev. Sf. Matei cap. 10

1 Corinteni cap. 7

Acest curs privește nu doar bărbații, deci chiar dacă o diaconiță nu poate oficia ceremonia nunții spre deosebire de botez, totuși diaconițele au un rol în ceea ce numim Consiliere premaritală a miresei. Femeia care dorește să se căsătorească este sfătuită de diaconiță spre ceea ce Biblia numește „îndelunga răbdare”, așa dar, rolul diaconițelor este fundamental în actul nunții.

Pe cine putem căsători când vom fi prezbiteri sau pastori?

Căsătoria este atributul pastorului și prezbiterului, ea se circumscrie a ceea ce Luther descria: oficiul cheilor apt să dezlege păcat și să lege căsătorii.

Căsătoria în fața lui Dumnezeu are loc întodeauna NUMAI ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE. 1 Corinteni 6:9 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, prin urmare hosexualitatea este un păcat netolerabil precum beția și violența în conceptul bisericiii noastre. Nu înseamnă că vom cere undeva excluderea din societate. Noi așa credem ce ne-au transmis apostolii și Domnul nostru, că o astfel de conduită NU beneficiază de binecuvântarea bisericii și de unirea ei. Ea poate desigur beneficia de legalizarea statului, dar nu poate fi obligată biserica să creadă altfel. Deci niciodată, indiferent cu cât vom fi momiți să primim, nu putem accepta căsătoria altfel ci NUMAI ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE.

Fără discuții dacă se constată, că nu există un altfel de interes , persoanele necăsătorite nunt căsătorite.

Poate cineva divorțat să se căsătorească?

Biserica are putere de a dezlega o căsătorie anterioară căci potrivit Matei 18:18 Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. De asemenea poate dezlega păcatul așa cum vedem în acest text imperativ al Domnului dar și celui din Ioan 20:23. Cu toate acestea, nu vom putea dezlega toate căsătoriile, căci Domnul ne poruncește mai sus astfel: Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.

Poate fi căsătorită persoana divorțată dar care a fost părăsită sau care a fost victimă a unui adulter ori a unui trai de nesuportat, un jug nepotrivit (2 Corinteni 6:14), potrivit textelor mai sus enunțate. Dar niciodată nu vom putea aprecia aptă de căsătorie o persoană care și-a abandonat partenerul creștin evanghelic pentru că s-a plictisit de el sau de ea. De aceea, dincolo de încrederea într-un creștin, în cazul unui divorț prin ancheta ecleziastică pe care o faceți prealabil înainte de a căsători pe cineva vă documentați: asupra actului desfacerii căsătoriei, luați pe cât posibil opiniile ambilor, iar dacă împăcarea este posibilă și nu sunt elemente de preacurvie (adulter) sau imoralitate dați sfat de împăcare. Este rolul de veghere al bisericii. Nu poate fi căsătorită persoana care a intentat divorț pentru că s-a dezgustat ori plictisit de partener indiferent de tehnica motivării instanței la hotărârea de desfacere a căsătoriei anterioare, dacă această căsătorie a fost creștină. În situația în care căsătoria anterioară nu a fost una creștină, ea nu se consideră căsătorie. Desigur, vedem că sunt situații în care o persoană divorțată poate fi căsătorită. Persoana văduvă poate să se căsătorească.

Liturghia nunții are loc numai pe baza certificatului de căsătorie emis de autorități.

Ceremonia nunții are un triplu rol:

 • binecuvântarea pe care o dă Biserica asupra noii familii
 • legarea căsătoriei și dezlegarea față de trecut
 • consolidarea bisericii – familia este unitatea de bază a bisericii

Ceremonia nunții se desfășoară în biserică sau în alt loc și se compune din 3 părți:

 1. Procesiune – ducerea miresei la altar, intrarea mirelui și clerului
 2. Liturghie
 3. Praznicul nunții – masa de dragoste

Nu putem oficia nunți în ziua Crăciunului, Săptmâna dinaintea și după Paște sau de ziua de Rusalii.

Le vom lua pe rând

Partea Procesiunii

Orga sau orice altă formație va intona un imn de nuntă timp în care Socrul mic va conduce mireasa la altar, unde este așteptată de mire. Dacă socrul mic nu trăiește, orice bărbat în vârstă care este apropiat sau rudă a miresei o va conduce la altar. Dacă mireasa a fost orfană, unul din pastori, diaconi, vicari o va conduce la altar. Acolo se va opri în fața mirelui și va rosti astfel: „ iată îți încredințăm în fața Domnului această femeie pe care ai cerut-o de nevastă, Domnul să vă binecuvinteze !”, și mireasa va sta în fața mirelui, atât mirele și mireasa vor avea auditorul în partea stângă și dreapta, ei privindu-se față în față. Între ei va sta preotul/ pastorul/ prezbiterul, ca în fotografia de mai jos:

 

de la acest moment se declanșează

Liturghia

Pastorul sau episcopul care oficiază poartă robă albă, nu și prezbiterul care poate purta cămașa clericală. Vom nota cu P persoana care oficiază. Pastorul/prezbiterul vor oficia doar momentul INITIO al liturghiei simplex și anume

 • Serviciul Divin debutează cu o formă de salut și mesaj de întâmpinare a tuturor celor prezenți, parte denumită SALUTATIO astfel „ne-am adunat aici pentru a uni în fața Domnului pe acest mire și această mireasă, fiți binecuvântați toți cei prezenți ! Domnul să vă binecuvinteze”.
 • Apoi Pastorul sau Diaconul chiar si diaconița Proclamă (Invocare)și oficializează Adunarea Serviciului Divin astfel: În Numele Tatălui al Fiului Isus Hristos și al Sfântului Duh declar deschis serviciul și adunarea noastră, la care Biserica răspunde: AMIN.
 • P: Domnul Dumnezeu este locul nostru de scăpare şi cetăţuia noastră, Dumnezeul nostru în care ne încredem! Domnul Dumnezeul nostru este viu și Cel Preaînalt este turnul nostru de scăpare  Urmează opțional un imn sau două al unor formații sau o cântare comună.
 • continuă în ton de cânt sau rostind Lăudat să fie Domnul în orice vreme ! Binecuvântat să fie Dumnezeu și apoi cânt (în ton sau mai multe tonuri) Fi Binecuvântat Doamne  la care Biserica răspunde prin Ectenie: AMIN.
 • Pastorul Rostește o Rugăciune scurtă prin care spune CHEM NUMELE DOMNULUI peste noi.

Apoi pastorul/prezbiterul întreabă public:

Dacă are cineva de spus ceva împotriva acestei nunți, să spună acum” se așteaptă 10 secunde, (dacă cineva vociferează sau arată că se opune nunții, este poftit să părăsească adunarea pentru că nu este în cuget), după care „iar dacă nu are de spus nimeni nimic, SĂ TACĂ PENTRU TODEAUNA” și se face semnul cruci către public. Aici se leagă vociferarea și contestarea familiei.

Dacă sunt mai mulți cei care contribuie la serviciul divin prin cântări, poezii, după legarea contestării, mirii se pot așeza pe scaune, urmând cântări, poezii și chiar predici scurte. Predica de la nuntă nu poate depăși 20 minute și dacă sunt mai multe se amintește că acestea trebuie rezumate la același timp fiecare. Subiectul predicii întodeauna va fi nunta, importanța nunții. După acest moment care este unul opțional (dacă este o singură predică scurtă mirii rămân lângă pastor), mirii se ridică din nou și revin la poziția arătată mai sus în fotografie.

Pastorul întreabă pe fiecare:

P: De bună voie și nesilit de nimeni iei în căsătorie această femeie?

Mirele răspunde „Da” (dacă răspunde Nu căsătoria se oprește, dar asemenea situații de surpriză sunt doar în filme)

P:De bună voie și nesilit de nimeni iei în căsătorie acestă bărbat?

Mireasa răspunde „ Da”

P: Domnul să vă ajute. Repetați acum după mine: (timp în care mirii își pun reciproc verighetele) prin acest inel arăt public iubirea mea față de tine.

Mirii repetă

P: Repetați după mine: Cu jurământ sacru în fața Domnului mă angajez să te iubesc necondiționat până la moarte la bine și la greu și nimeni nu mă va despărți de tine decât moartea.

Mirii repetă

P: Iată au jurat, Domnul are jurământul vostru !

pastorul sau prezbiterul va pune mâinile pe capul mirilor care pot îngenunchia și va rosti o rugăciune. După această doar mirii vor fi împărtășiți, li se va oferi Pâine și Vin fără a se proceda la absolvire pentru că pastorul va rosti „sunteți eliberați și iertați de păcatele voastre” procedând doar pentru ei la Euharistie . Observăm că și Domnul la Nunta din Cana a oferit pâine și vin. Cu acea ocazie Sfânta Maria ne-a poruncit tuturor „să facem tot ceea ce ne-a spus Isus” (Ioan 2:5)

Pastorul va lua de mână pe mire și pe mireasă și va înfășura o eșarfă albă pe mânile lor și va rosti „Iată arătăm că cei doi sunt legați, În fața lui Dumnezeu și a Bisericii vă declar soț și soție  ! Ceea ce Dumnezeu a legat omul să nu despartă ! Poți săruta mireasa” dezlegând eșarfa urmează sărutul miresei și apoi

P:„ prezentăm cea mai tânără familie a bisericii noastre …..” .

Toată biserica este în picioare din momentul în care mirii se ridică (legarea contestării), iar rugăciunea de încheiere a serviciului divin este făcută de unul sau doi dintre socri sau soacre. După rugăciune biserica se eliberează în timp ce orga sau o formație muzicală intonează un imn.

Praznicul

Ceremonia se continuă cu o masă care începe cu o rugăciune. Masa face parte din actul religios chiar dacă este la restaurant. La masă vor cânta formații melodii religioase. La mesele noastre nu se dansează lasciv, nu se joacă pe muzică dar pot fi organizate mpomente de destindere, însă nu uităm masa nunții este un act religios la care Dumnezeu este prezent. La finalul mesei se poate servi vin sau vin spumant după care incinta este eliberată. Pe tot timpul mesei se poate strânge darul.

Pastorul, prezbiterul care oficiază are obligația până la hirotonirea mirelui sau miresei să vegheze constant la bunul mers al familiei formate.

Aceasta este lecția 6 ceremonia nunții. Seminarul acestei lecții se află la adresa https://www.newsnet.ro/forum/topic/seminar-lec%C8%9Bia-6-curs-de-liturghie

Trainer și Prezbiter LEONTIUC MARIUS

 

 

 

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1335
(Visited 423 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »