REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

predica din Duminica Ad Te Levavi – Deschiderea ADVENTULUI, rev. Marius Leontiuc

Sponsori

Predica AUDIO:

Ad te levavi este Introul în repertoriul cântului gregorian reprezintă introul de la Psalmul 25. Conform tradiției Bisericii, este primul cântec al anului liturgic , pentru prima duminică de Advent . În Evul Mediu, compoziția acestei capodopere în gregoriană a fost atribuită mai întâi Sfântului Grigorie I, care a adoptat Adventul în liturgia romană. Termenul Ad te levavi provine nu doar din latină și Septuaginta, el în septuaginta provine la rândul lui din limba ebraică. În latină forma era Ad te Domină levavi adică „Spre Tine Doamne îmi înalț sufletul”, este numele Duminicii care deschide sezonul colindelor și ne pregătește de acest sezon al Adventului – timp de așteptare al Crăciunului. În timpul Adventului creștinii evanghelici ascultă în casele lor colinde, aprind seara la ferestre lumini care reprezintă lumina primită prin Hristos, Evanghelia. Cam aceasta este semnificația duminicii Ad te Levavi, a cărei denumire o păstrăm de la biserica romană.

Textul Biblic pentru astăzi este de la Luca Cap.2
Păstorii din Betleem
8În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
9Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.
10Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
11astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
12Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”
13Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
14„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
15După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.”

Iubiți frați și surori în Domnul

Este greu să concep o predică, să o și susțin după ce încă cineva din familia mea a plecat la Domnul și astăzi voi merge și la înmormântare unde voi avea un live. Unchiul meu Pitu, amintit de fratele vicar Nadasdy duminica trecută, ieri a trecut la Domnul. A trecut chiar în ziua de naștere a tatălui meu, erau cei mai apropiați în copilăria lor, fiind verișori primari. În fapt erau ca doi frați, acum sunt la Domnul amândoi în cer. Dumnezeu vorbește și prin asemenea detalii în care ne arată că este suveran asupra morții și mai ales datei morții. A iubit perioada colindelor și iată acum are parte de colindele din ceruri.

Să privim acum la textul biblic. Nu vom analiza pasajul din punct de vedere al Crăciunului ci vom privi la instituirea Colindului. Acesta este textul biblic care ne descrie cum a fost adus colindul pe pământ. Colindul reprezintă un mijloc de înălțare a sufletului, este lăsat chiar de îngeri, fiindcă este vorba de prima liturghie creștină oficiată nu de oameni ci de îngeri. Este foarte important acest pasaj biblic, el atestă că sărbătorile ce vor urma în care celebrăm Nașterea Domnului sunt poruncite de Dumnezeu. Iată fraza cheie la versetul 10 „o mare bucurie pentru toată lumea (tot norodul)”. Îngerul nu a spus „o biucurie pentru toată lumea de acum” ci a spus „o bucurie pentru toată lumea”, de aceea obligația ducerii veștii nașterii Domnului este pentru toate timpurile. Adventul pentru aceasta a fost instituit, să ne amintim că Domnul vine și vine din nou și trebuie să-l așteptăm.

Astăzi, oameni ticăloși și răi, păgâni și diabolici au pus gând rău sărbătorilor de iarnă folosindu-se de acest virus teribil conceput undeva în laboratoarele din China sau Gates știe cum și unde. Și vedem cum un președinte trimite oamenii la vot iar la Crăciun și la Paște le spune să stea în case că altfel vor avea înmormântări iar cel care vine să predice pericolul Corona și necesitatea înlăturării sărbătorilor nici nu este creștin. Cum ar putea un păgân să ne spună ca să nu ne închinăm? Asemenea nebunii au fost și înainte de 1989. Tot așa din cvasi motive pâinea era la cartelă pentru binele public, colindul era interzis, pentru liniștea și sănătatea publică și un astfel de conducător s-a întâlnit cu colindul militar chiar de Crăciun în 89. Posibil că a fost cam strident acel colind dar așa se întâmplă cu cel despre care Biblia afirmă „nebunul spune : Nu există Dumnezeu ”. Probabil că și cei de acum doresc o astfel de experiență că nu-mi explic de unde atâta împotrivire față de sărbători și atâta îngăduință față de alegeri pe care nu le-au amânat. Irod are urmașii lui în ziua de astăzi, dar așa cum Irod nu a putut opri magii, nici satanele acestea nu vor putea opri Crăciunul în numele simbolurilor orientale.

Dragii noștrii, Adventul este despre Hristos, îngerii ne spun la Câmpia Betleemului acum 2020 de ani că Hristos este Domnul. Nu doar faptul că s-a născut Isus este vestea cu care suntem însărcinați să colindăm ci și realitatea Dumnezeului Hristos. Psalmul 23 începe așa Domnul este Păstorul Meu. Îngerul spune că acest „Domnul ” s-a născut, a luat chip de om. De-acum Dumnezeu este și om, și aceasta ne dă pace și liniște că a trăit viața noastră și astăzi este viu. Prin întrupare Dumnezeu câștigă omenirea pentru El și arată că El este puterea.

Adventul este și un sezon al înlăturării temerilor. Îngerul debutează mesajul său prin porunca „Nu vă temeți !” Mulți doresc astăzi ca noi să ne temem. De cine să ne temem dacă Domnul este cu noi? Cineva încerca zilele trecute să tot apeleze la trecutul meu și-mi spunea așa „doar tu crezi că Dumnezeu te-a iertat, dar El nu te-a iertat”, cineva care nici nu avea decența să se prezinte cine este. Mă aborda pe chat și încerca să spună că Dumnezeu nu iartă, că indiferent dacă am plătit pe pământ chiar în fața legii doar eu cred că sunt iertat. Asta vrea diavolul să credem, că nu suntem iertați și deci nu ar avea rost să ne căim pentru că trecutul nu ar fi șters. Dragii mei, sunt doar minciunile diavolului. Odată ce vă împărtășiți sinceri, Dumnezeu nu doar că a iertat, dar a și spălat hainele sufletelor voastre, pentru a fi iertați este suficient să ne căim și să cerem iertare lui Dumnezeu dar există această minunată Euharistie care ne și șterge trecutul.

De aceea este pace doar între oamenii plăcuți Lui. Nu este pace între oamenii plăcuți și cei neplăcuți. Spune Biblia „cei răi nu au pace” în Isaia 48:22 și Isaia 57.21. Dar îngerii ne fixează o poruncă a Domnului, o poruncă a Adventului Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui. Putem observa că în liturghia lor prin imnul intonat îngerii au asociat Slava lui Dumnezeu cu pacea dintre oamenii plăcuți Lui. Ce bine că între oamenii din biserica noastră nu există nici un fel te tensiune, pentru că aceasta este calea corectă de a urma pe Dumnezeu. Mulți au încercat să mă facă să mă opresc de pe acest drum, dar ce este ciudat toți provin din biserici cu tensiuni și partide unde nu există pace ci mocnește dorința de șefie sau teama pastorului de a fi eclipsat de alții. Biserica Protestantă Evanghelică nu este un loc al tensiunii sau al frustrării ci este lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă nu ne putem aduna încă în locașuri de cult, avem biserica în casele noastre, așa cum au avut și ucenicii în biserica primară.

S-a dat drumul la colinde cu ocazia Duminecii de astăzi, suntem chemați să ducem vestea mântuirii, așa cum au adus-o îngerii. Mergeți în vizite la toate rudele voastre și la cei mai necăjiți oameni pe care îi cunoașteți, faceți-le bucurii și vestiți nașterea și iertarea primită prin Isus Hristos. A lui să fie slava în vecii vecilor.

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Fiți binecuvântați de Domnul ! Fie binecuvantarea Domnului peste familile voastre și casele voastre ! Fiți Eliberați de poveri, boli și probleme și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, Iubirea Tatălui și comuniunea Duhului Sfânt să fie și cu noi toți să rămână ! Amin !

prezbiter Marius Leontiuc

vă invit să cântăm colindul Auzi corul îngeresc

Autor: F. Mendelssohn

1. Auzi corul îngeresc,
Dumnezeu din cer slăvesc!
Cântă imnuri înălţând,
Pace fie pe pământ!
Dumnezeu ce a promis
Pe-al Său Fiu El L-a trimis.
/:Auzi corul îngeresc,
Cântând Tatălui ceresc.:/

2. Cel din cerul minunat,
Preamărit şi înălţat,
Pe Pământ jos a venit
Şi ca noi trup a primit.
S-a jertfit, a pătimit,
Chiar şi moarte-a suferit,
/:A șterge păcatele
și viață dându-ne.:/

3. Toate de la El primim,
Când prin rugăciuni venim.
Să-I deschidem inima,
Ca să intre El în ea.
Şi ne va conduce sus,
Unde-s fericiri nespus,
/:Toţi în cor Îi vom cânta:
Mare este slava Sa!:/

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1039
(Visited 264 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »