ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Numire vicari, instituire vicariat 21 Februarie 2021

Sponsori

21 februarie 2021                                                                                       Timișoara

Subscrisa Grupare Religioasă BISERICA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ prin Consistoriu și prezbiter coordonator LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN

urmare a consultărilor din Consistoriu în data de 4 ian 20121
în temeiul art. 4,5,6 din Legea nr. 489/2006, văzând temeiul biblic din Cartea Efeseni 4:11

instituim Vicariatul de Oradea,  și în conseință, văzând că persoanele menționate au avut parte de botez creștin, au fost active în gruparea religioasă,

 

NUMIM în rang de Vicari Evangheliști

pe următorii:

  1.  CIOCU CIPRIAN – vicar evanghelist al BISERICII PROTESTANTE EVANGHELICE Vicariatul de Arad și misionar în diaspora
  2. RADU LIDIA– vicar evanghelist al BISERICII PROTESTANTE EVANGHELICE, Vicariatul Oradea

Vicarii numiți intră, din momentul pubicării prezentei hotărâri a bisericii pe portalul bisericii, în exercițiul rangului de drept. Vicarii au competența de a oficia servicii divine fără a oficia sacramentul cinei Domnului. Ei pot distribui Euharistia în condiția transmiterii online a actului de rugăciune a prezbiterului sau diaconului. Vicarii pot boteza adulți care se încreștinează, potrivit regulilor botezului arătate pe portalul electronic al bisericii. Cu toate acestea,  pot ajuta la oficierea Euharistiei dacă sunt însoțiți de un pastor, prezbiter sau diacon din biserică sau alt cult evanghelic care va co-oficia. Vicarii vor împărtăși credința, vor pregăti spre cateheză, vor iniția în credință și vor avea mesaje și predici publice, bărbații având competența și de a predica și la slujbele religioase nu doar public. Vicarii au obligația de conduită morală și academică, indiferent de locul de muncă, vor manifesta o comportare exemplară predicând Evanghelia inclusiv prin fapte și modul de a trăi. Vicarii numiți fac parte din Consistoriul Bisericii cât timp sunt în funcție. Calitatea de vicar este una provizorie valabilă timp de un an care poate fi prelungită de către pastor sau prezbiter. Această calitate nu poate fi prelungită dacă vicarul a manifestat dezinteres față de însărcinările sale. Calitatea poate înceta și mai repede de un an, dar nu de 6 luni dacă prezbiterul va constata justificat un dezinteres al vicarului prin decizia prezbiterului sau pastorului. Dacă vicarul a fost activ în slujba bisericii el devine diacon prin decizia prezbiterului sau consistoriului.

Atest

Prezbiter LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN

21 februarie 2021


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

647
(Visited 126 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »