Prima Duminică din an, predică rev. Marius Leontiuc

Sponsori

Foto: Biserica Protestantă Evanghelică din Altstadt Austria (cu acord)

Textul biblic pentru predica de astăzi este din două cărți ale Bibliei, una din Vechiul Testament și una din Noul Testament, respectiv Cartea Judecătorilor cap. 6 : 1-20 și Evanghelia sfântului apostol Matei cap. 28: 16-20. Să citim Cuvântul Domnului

Judecători cap.6
1 Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de şapte ani.
2 Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munţilor, în peşteri şi pe stânci întărite.
3 După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec şi fiii Răsăritului şi porneau împotriva lui.
4 Tăbărau în faţa lui, nimiceau roadele ţării până spre Gaza şi nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari.
5 Căci se suiau împreună cu turmele şi corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste, erau fără număr, ei şi cămilele lor, şi veneau în ţară ca s-o pustiască.
6 Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, şi copiii lui Israel au strigat către Domnul.
7 Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian,
8 Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei.
9 V-am scăpat din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră şi v-am dat vouă ţara lor.
10 V-am zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.» Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.’”
Ghedeon
11 Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian.
12 Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!”
13 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: ‘Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?’ Acum, Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!”
14 Domnul S-a uitat la el şi a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit Eu?”

Matei cap. 28
16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă.
17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

A început un nou an, și fiecare secundă în care se scurge, va transforma cu fiecare clipă anul cel nou într-unul vechi. În timp, unii pleacă la Domnul, alții pleacă unde nu doresc să meargă, alții rămân și folosesc timpul pentru Domnul și alții îl pierd. Suntem dotați de Dumnezeu cu această resursă a timpului, limitat care trebuie gestionat cu chibzuință.

Timpul nostru trebuie să aparțină lui Dumnezeu, chiar dacă suntem la muncă, la întâlniri, acasă, prin purtarea noastră noi devenim „jertfe vii” (Romani 12:1). Alocăm resturi de timp rugăciunii, alocăm resturi de timp prezenței la vizualizarea slujbei și avem impresia că Dumnezeu trebuie să fie mulțumit cu asta, alocăm cu poftă timp pentru oameni care nu ne apreciază, sunt gata să ne jicnească, să ne distrugă stima de sine, să ne facă să ne simțim atât de mici și nedemni de respect, iar persoanelor care ne iubesc și ne apreciază le acordăm o firimitură de timp sau poate nimic. Nu sunt un predicator cu „ștate vechi”, dar am o experiență mare de predicare și oricând sunt în stare să aduc un mesaj întemeiat pe Scriptură, întemeiat pe poruncile Domnului. Am putut să observ și mai bine, diferența între gruparea noastră religioasă și ce este înafara noastră din punct de vedere strict al manifestării de credință frățească, timpul cât l-am petrecut în alte părți de la vârsta de 18 ani și până la grupare, a fost în mare pare irosit, consumat pentru direcții în care eram un simplu iubit ascultător. Totuși provin dintr-o familie model în credință, fiecare membru al familiei Leontiuc fiind un exemplu de om sfânt și totuși unii marginalizați. Cu toate acestea, după botez, am irosit mult timp în care eram atât de util bisericilor încât nu eram bun de nimic deși activam și organizam multe. Alții m-au ordinat, peste ani unii nici nu au mai recunoscut, alții ca fratele Chiforeanu mi-au rămas frați și prieteni adevărați și nu au mințit prin negarea ordinării mele așa cum au făcut-o alții. Am observat în timp că pentru mulți trebuie să fi un număr la prezență, un iubit ascultător și atât, la prima problemă te disciplinează sau se distanțează. Pe mine în biserică, nu m-a disciplinat nimeni oficial. Dar sfidarea pe care am văzut-o față de vocațiile pe care Duhul mi le-a oferit a fost ca o disciplinare nedreaptă, și timpul în care alții îți sfidează darul promovând altceva venit din îndrăzneala lor, este un timp pierdut. Fiecare Duminică petrecută pe banca altei biserici cu altă doctrină decât cea a învățării a ceea ce Isus ne-a poruncit, este un timp pierdut, irosit în care te încarci cu erezii și nu aduci pe un altul la Hristos și nu nici măcar tu nu-l vestești pe Hristos.

În gruparea noastră nu puteți șoma. Fiecare trebuie să facă ceva, simpla aducere a oamenilor la citirea predicii sau ascultarea ei online acum în pandemie este o slujbă cât se poate de importantă, o slujbă de chemare pe care Dumnezeu o va răsplăti cu justețe iar biserica noastră o recunoaște ca slujbă a credinciosului. Am văzut însă atâta sfidare înafara Bisericii noastre chiar din partea unora care dau mâna cu mine dar care consideră slujba noastră o himeră, sfidare la adresa mea și a acestui dar de vestire a Cuvântului, sfidare care m-a dezgustat profund. Și unii vor să descurajeze prezența fie ea și online la auzirea sau citirea predicilor noastre, pe lângă noi care ne întâlnim sunt și cititorii noștrii, și care sunt tot parte a bisericii pentru că ei consumă hrana oferită de noi. Suntem singura biserică dn România și diaspora care învățăm de facto păzirea Poruncilor lui Dumnezeu. La un moment dat în Sfânta Evanghelie a sfântului apostol Matei la cap. 5 versetul 19 Dumnezeul nostru ne promite solemn astfel Aşa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Oricine va păzi Poruncile lui Dumnezeu, Poruncile Evangheliei și va învăța și pe alții să le păzească va fi chemat mare în Împărăția Cerurilor. Ce interesant ! Unii se chinuie să-ți arate cât ești de mic, că nu trebuie să vi în grupare sau să rămâi, în timp ce tu ești mare, în timp ce Dumnezeu îți arată cât ești de mare atunci când înveți pe alții Poruncile Sale. Veți spune: Stai frate Marius ! Ne trimiți să fim învățători? Tu ești prezbiter desemnat păstor, de ce noi? Nu trebuie să vă transformați în predicatori, e bine să puteți predica, dar simpla aducere la predicile noastre constituie actul de transmitere a Poruncilor, participați direct la Evanghelizare.

Vedem trimiterea mandatului pe care ni-l oferă Isus. Domnul nu s-a adresat singular ucenicilor. Nu a spus du-te tu personal și fă ucenici și învață-i… A spus, „mergeți, faceți, învățați”, adică împreună în echipa bisericii, în comuniunea sfinților, se fac aceste acte, eu le consider miracole. Am asistat la două miracole recente, când Cristinel și Dan au spus Da Evangheliei, chiar recent. Domnul să vă binecuvinteze decizia! Fiecare din voi care veniți în grupare produceți un miracol supranatural. Atunci însă când chemați pe alții în grupare, defapt săvârșiți un și mai mare miracol căci ajungeți să vindecați suflete, ajungeți să învățați pe alții Calea și prin voi Cuvântul lui Dumnezeu lucrează ! Iată miracolul. Vizităm alte biserici, unele poate ne consideră de-ai casei, dar dacă ar fi să vestim Evanghelia suntem sfidați pentru că suntem considerați „din lume” în timp ce Hristos ne consideră „din Împărăție”. Și pierdem timp în loc să contribuim, chiar online, putem să facem ceva mai mult pentru noi decât să mărim numărul prezențelor în alte părți, mi-o spun și mie căci și eu mai merg și timpul acela devine unul nefolosit pentru lucrarea Evangheliei atunci când stau pe bancă și asist și atât. Ne-a dotat Dumnezeu cu timp, nu pentru cei care ne califică „iubiți ascultători” ci pentru a face ucenici și a-i învăța respectarea poruncilor Evangheliei. Așa dar pentru 2021 Dumnezeu ne cere o mai mare implicare a prezenței la citirea Cuvântului, așa spune versetul 20 de la capitolul 28 Evanghelia sfântului apostol Matei. Atunci când materializăm această poruncă, Dumnezeu ne promite „și iată, Eu sunt cu voi în toate zilele”. Promisiunea aceasta nu este autonomă de facerea de ucenici ci este strâns legată de poruncă. Probabil că vom începe să ne adunăm în număr mai mare în primăvară, dar până atunci avem o misiune specială: chemarea la mântuire a celor din jurul nostru, chemarea la auzirea sau citirea predicilor și studiilor biblice de pe portalul nostru. Este cea mai mare, cea mai importantă și solemnă utilizare a timpului nostru, să determinăm și pe alții să citească sau să audă predicile și cântările de pe portal, ulterior se vor familiariza și cu liturghia, dar acum Dumnezeu ne-a dat chiar și post online de radio și ne va da probabil și televiziune.

Dar Cuvântul lui Dumnezeu: Biblia și înțelegerea ei, rugăciunea sunt acte vitale și vedem că aducerea la credința noastră a altora este cel mai plăcut lucru lui Dumnezeu. Am citit că cei ce învață pe alții păzirea poruncilor vor fi numiți mari în Împărăție, nu în iad ci în glorie. În altă parte în întâia Epistolă a sfântului apostol Ioan citim că „prin aceasta știm că suntem în El dacă păzim poruncile Lui”. Dumnezeu ne cere să aducem și pe alții la credință, să investim timpul nostru în așa ceva, aceasta este porunca lui Hristos pe care am citit-o la matei cap. 28. Repet, aceasta este ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, adevăratul post, vestirea lui Hristos chiar prin faptele noastre.

Textul de astăzi în partea din Vechiul Testament de la Judecătroi cap.6 vorbește despre Copiii lui Israel care au făcut ce nu era plăcut Domnului, și Domnul i-a dat în arest la madianiți. Și arestul nu e un loc confortabil, arestul lor pe vremea aceea nu se chema control judiciar sau arest domiciliar ci se chema robie, dare în mâini. Fugeau la peșteri și degeaba, nu strigau către Dumnezeu, nu se rugau. Dragi frați și surori, noi cât alocăm din timpul nostru rugăciunii? Ne rugăm noi liber? sau avem nevoie de cărți ajutătore că încă nu știm să comunicăm cu Dumnezeu? Primul lucru care l-au făcut Israeliții după 7 ani de robie, de arest prin Madian a fost rugăciunea. Și le trimite Dumnezeu un proroc și le vestește exact ce spunea Dumnezeu, deci le predica, nu aducea o nouă revelație ci le aducea aminte de cuvintele lui Dumnezeu, dar era trimis expres de Dumnezeu.

Astăzi Evanghelia ne vorbește și fiecare care aducem pe altcineva la credință suntem proroci căci a proroci nu înseamnă numai a descoperi viitorul ci în mod special a predica Evanghelia Împărăției. Sigur avem peste 600 de descoperiri ale viitorului în Biblie, și Dumnezeu ne poate face descoperiri personale sau înștințări, El este Atotputernic. Peste 400 de prorocii s-au împlinit cu privire la venirea lui Mesia. Evreii nu le-au înțeles pe acelea, nici astăzi mulți creștini nu înțeleg pe cele privitoare la a doua venire a lui Isus. Numai că Israel, deși i se amintește prin prorocie (predicare) Cuvintele lui Dumnezeu, începe cu scepticismul. Și se arată un înger lui Ghedeon. Mie dacă mi s-ar arăta un înger, probabil că aș rămâne marcat pe viață. Lui Iosif bărbatul Mariei i s-a arătat un înger în vis și a crezut tot. Lui Ghedeon i se arată fizic și Ghedeon începe să-i explice îngerului că nu sunt resurse, forțe. Încep unii să ne spună astăzi nouă că nu avem resurse, că nu avem șanse să fim o voce între culte și unii caută să ne aducă scepticism. Și ne mirăm de Ghedeon, și i-am spune: Ghedeon! ce faci ? Când vorbea îngerul lui Ghedeon, acesta încerca să-l convingă pe înger că rațional madianiții nu pot fi bătuți. Își dă seama Ghedeon mai târziu, versetul 22 Ghedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului faţă-n faţă. Probabil că îngerul arăta exact ca un om de nu și-a dat seama Ghedeon că a fost îngerul, atunci când vorbea. Ca o paranteză, cine era Ghedeon – în ebraică Ghid’on (גדעון), numit și Yerubaal sau Yerubeshet, a fost un personaj biblic, profet și „Judecător” evreu, episodul biblic are loc cam cu 1200 de ani înainte de Hristos, secolul XII i.Hr. Astăzi se întâmplă cam lafel. Dumnezeu ne transmite și nouă fiecăruia Domnul este cu tine, viteazule!, este mesajul pentru 2021. Mergi și cheamă pe alții la credință, aduceți oameni în contact cu predicile noastre, caută mai întâi aceasta și pe urmă, boala ta, neajunsul tău financiar, problema ta găsește și ea un remediu. Ceea ce afirm nu este o ambiție, o manipulare, un mecanism de creștere a grupării, a bisericii ci este o promisiune rostită de Dumnezeu Isus Hristos în evanghelii. Iată aceste texte
Matei 6:33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Luca 12:31 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Pe Ghedeon Dumnezeu l-a trimis să elibereze pe Israeliți din mâna madianiților. Madianiții erau un popor care au părăsit pe Domnul și se închinau altor zei. Ne aducem aminte de Moise și socrul său care era preot în Madian, generații de după, au părăsit pe Dumnezeu și au devenit triburi sălbatice și sângeroase. De fiecare dată când un popor părăsește pe Dumnezeu devine sângeros și trăiește sub dictatură. Dumnezeu ne trimite și pe noi să eliberăm oameni de sub robia ereziilor și dacă lui Ghedeon i-a spus Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit Eu? și nouă ne spune Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Puțini din cei ce păstoresc biserici acceptă că biserica noastră există pentru că niște cetățeni au îmbrățișat o credință și și-o manifestă. Nu unul ci mulți ar vrea să ne traseze ei din afară calea noastră. Calea noastră însă este deja trasată de Biblie de Hristos. Calea noastră nu poate fi un eșec ci calea noastră vestind Evanghelia împlinește poruncile lui Isus Hristos. Și biseica Adventistă susține că pune în operă poruncile lui Dumnezeu, doar că aceasta nu spune că respectă legea veche adresată strict evreilor despre care Isus ne vorbește la Luca 16:16 că a ținut în vigoare doar până la Ioan Botezătorul. Biserica noastră este singura care promovează și predică poruncile Domnului Isus date prin Duhul Sfânt la care face referire sfântul apostol Luca în cartea Faptele Apostolilor cap. 1 versetul 2 de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. Tot la aceste porunci care sunt defapt Evanghelia, face referire și sfântul apostol Ioan în întâia epistolă a sa cap. 2 verset 7 Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit.

Ce facem cu timpul? ce facem cu 2021. Eu vă propun să chemăm oameni la Hristos, să-i aducem în contact cu acest Cuvânt, să cunoască și să rețină poruncile Domnului, și astfel dragii mei, suntem mari, viteji și în brațul Domnului. Așa a gândit și Luther afirmând în permanență în Catehismul Mare că „ porunca lui Hristos trebuie ascultată și vestită și nu este mai prejos de cea a Tatălui”, așa a gândit și Waldo, așa a gndit și Tyndale și Biserica Moraviei a fraților Boemi, și toți înaintașii noștrii. Avem soluția ca anul 2021 să nu fie un an risipit ci un an în care numele noastre sunt întipărite în Cartea Vieții din ceruri.

Fiți binecuvântați de Dumnezeu !

Prezbiter Marius Leontiuc – Biserica Protestantă Evanghelică


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

698
(Visited 150 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Translate »