Numire Vicari, Instituire Vicariat

4 ianuarie 2021                                                                                       Timișoara

Subscrisa Grupare Religioasă BISERICA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ prin Consistoriu și prezbiter coordonator LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN

urmare a consultărilor din Consistoriu în data de 4 ian 20121
în temeiul art. 4,5,6 din Legea nr. 489/2006, văzând temeiul biblic din Cartea Efeseni 4:11

instituim Vicariatul de Arad,  și în conseință, văzând că persoanele menționate au avut parte de botez creștin, au fost active în gruparea religioasă,

 

NUMIM în rang de Vicari Evangheliști

pe următorii:

  1.  FULIAȘ IOAN – vicar evanghelist al BISERICII PROTESTANTE EVANGHELICE Vicariatul de Arad
  2. CORNEANU ANTON – vicar evanghelist al BISERICII PROTESTANTE EVANGHELICE, Vicar pentru Diaspora, Lyon Franța

Vicarii numiți intră, din momentul pubicării prezentei hotărâri a bisericii pe portalul bisericii, în exercițiul rangului de drept. Vicarii au competența de a oficia servicii divine fără a oficia sacramentul cinei Domnului. Ei pot distribui Euharistia în condiția transmiterii online a actului de rugăciune a prezbiterului sau diaconului. Vicarii pot boteza adulți care se încreștinează, potrivit regulilor botezului arătate pe portalul electronic al bisericii. Cu toate acestea,  pot ajuta la oficierea Euharistiei dacă sunt însoțiți de un pastor, prezbiter sau diacon din biserică sau alt cult evanghelic care va co-oficia. Vicarii vor împărtăși credința, vor pregăti spre cateheză, vor iniția în credință și vor avea mesaje și predici publice, bărbații având competența și de a predica și la slujbele religioase nu doar public. Vicarii au obligația de conduită morală și academică, indiferent de locul de muncă, vor manifesta o comportare exemplară predicând Evanghelia inclusiv prin fapte și modul de a trăi. Vicarii numiți fac parte din Consistoriul Bisericii.

Atest

Prezbiter LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN

4 Ianuarie 2021

33
(Visited 19 times, 1 visits today)
Translate »