ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Numire Vicari, Instituire Vicariat

Sponsori

4 ianuarie 2021           revizuit                                                                            Timișoara

Subscrisa Grupare Religioasă BISERICA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ prin Consistoriu și prezbiter coordonator LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN

urmare a consultărilor din Consistoriu în data de 4 ian 20121
în temeiul art. 4,5,6 din Legea nr. 489/2006, văzând temeiul biblic din Cartea Efeseni 4:11

instituim Vicariatul de Arad,  și în consecință, văzând că persoanele menționate au avut parte de botez creștin, au fost active în gruparea religioasă,

 

NUMIM în rang de Vicari Evangheliști

pe următorii:

  1.  ————————————-
  2. CORNEANU ANTON – vicar evanghelist al BISERICII PROTESTANTE EVANGHELICE, Vicar pentru Diaspora, Lyon Franța

Vicarii numiți intră, din momentul publicării prezentei hotărâri a bisericii pe portalul bisericii, în exercițiul rangului de drept. Vicarii au competența de a oficia servicii divine fără a oficia sacramentul cinei Domnului. Ei pot distribui Euharistia în condiția transmiterii online a actului de rugăciune a prezbiterului sau diaconului. Vicarii pot boteza adulți care se încreștinează, potrivit regulilor botezului arătate pe portalul electronic al bisericii. Cu toate acestea,  pot ajuta la oficierea Euharistiei dacă sunt însoțiți de un pastor, prezbiter sau diacon din biserică sau alt cult evanghelic care va co-oficia. Vicarii vor împărtăși credința, vor pregăti spre cateheză, vor iniția în credință și vor avea mesaje și predici publice, bărbații având competența și de a predica și la slujbele religioase nu doar public. Vicarii au obligația de conduită morală și academică, indiferent de locul de muncă, vor manifesta o comportare exemplară predicând Evanghelia inclusiv prin fapte și modul de a trăi. Vicarii numiți fac parte din Consistoriul Bisericii cât timp sunt în funcție. Calitatea de vicar este una provizorie valabilă timp de un an care poate fi prelungită de către pastor sau prezbiter. Această calitate nu poate fi prelungită dacă vicarul a manifestat dezinteres față de însărcinările sale. Calitatea poate înceta și mai repede de un an, dar nu de 6 luni dacă prezbiterul va constata justificat un dezinteres al vicarului prin decizia prezbiterului sau pastorului. Dacă vicarul a fost activ în slujba bisericii el devine diacon prin decizia prezbiterului sau consistoriului.

Atest

Prezbiter LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN

4 Ianuarie 2021

revizuit prin Decizia pastorală nr. 3/2021 din 21 Martie 2021 : „ia act de încetarea calității de vicar a fr. F.I. și dispun radierea din toate evidențele existente, revizuiește documentul de înființare vicariat. Prezbiter Marius Leontiuc”


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

690
(Visited 97 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »