REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Numire Vicar 5 Iulie 2022 – decizia Consistoriului

Sponsori

Biserica Protestantă Evanghelică
O Biserică Lutherană , Metodistă și Valdenză, Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

prin

Corpul Pastoral și Consistoriul Grupării Religioase și Asociației Bisericii

Subscrisa Biserica Protestantă Evanghelică o Biserică Lutherană , Metodistă și Valdenză, Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu prin Corpul Pastoral și Consistoriul Grupării Religioase și Asociației Bisericii cu CIF 16759059 înregistrată la MFP prin sentința Judecătoriei Timișoara, constituită și formată în temeiul art. 4-6 Legea 489/2006 comunică
.
Se constată că există adevernnță de botez pentru fratele Corb Ioan Dumitru a devenit membru al acestei comunități după transferul admis de la Biserica Evanghelică Lutherană. Se constată din adeverința depusă la Biserica Lutherană din Arad că fratele Corb Ioan Dumitru a fost botezat trinitar, botez valabil în Biserica noastră. Se constată că fratele Corb Ioan Dumitru a fost în pregătire misionară.

Astfel la inițiativa grupării decidem confirmarea membrală și intrarea în rang de vicar al grupării religioase a fratelui Corb Ioan Dumitru și primirea în Consistoriul Asociației religioase/ Grupării Religioase.

Fratele Corb Ioan Dumitru va activa în cadrul vicariatului Bayern DE.

Consistoriul este format din persoane cu o conduită morală care pun bazele grupării. Acești membri sunt reprezentativi din rândul comunităților grupării religioase.

Din Consistoriu, în etapa de reorganizare fac parte și vicarii numiți, cât timp sunt în funcție. Calitatea de vicar este una provizorie valabilă timp de un an care poate fi prelungită de către pastor sau prezbiter. Această calitate nu poate fi prelungită dacă vicarul a manifestat dezinteres față de însărcinările sale. Calitatea poate înceta și mai repede de un an, dar nu de 6 luni dacă prezbiterul va constata justificat un dezinteres al vicarului prin decizia prezbiterului sau pastorului. De altfel la cerere, sau prin manifestare de refuz a slujbelor, calitatea de vicar încetează de îndată.

Dacă vicarul a fost activ în slujba bisericii el devine diacon/ prezbiter prin decizia prezbiterului/ pastorului sau consistoriului care are rol de ordinare sau prin ordinare efectivă.
Data fezabilă a ordinării în rang de prezbiter: Luna August 2022.

Calitatea de membru în consistoriul grupării religioase nu implică incompatibilități sau exercițiu al funcției publice, rangul bisericesc fiind o manifestare privată a bisericii.

05 Iulie 2022 Timisoara, România
atest, pastor Leontiuc Marius
CONSISTORIUL GRUPĂRII RELIGIOASE, ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

926
(Visited 236 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »