ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Numire Vicari – Hotărârea Consistoriului 25 Septembrie 2022

Sponsori

Biserica Protestantă Evanghelică
O Biserică Lutherană , Metodistă și Valdenză, Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

prin

Corpul Pastoral și Consistoriul Grupării Religioase și Asociației Bisericii

Subscrisa Biserica Protestantă Evanghelică o Biserică Lutherană , Metodistă și Valdenză, Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu prin Corpul Pastoral și Consistoriul Grupării Religioase și Asociației Bisericii cu CIF 16759059 înregistrată la MFP prin sentința Judecătoriei Timișoara, constituită și formată în temeiul art. 4-6 Legea 489/2006 comunică
.
Se constată că există fratele Sîrbu M. V. a devenit membru al acestei comunități după aparteneța la o biserică creștină, că a fost botezat trinitar, botez valabil în Biserica noastră. Se constată că fratele Sîrbu M. V. este licențiat în teologie.

Astfel la inițiativa grupării decidem confirmarea membrală și intrarea în rang de vicar al grupării religioase a fratelui Sîrbu M. V. iar după ordinarea în rang de diacon va fi  primit în Corpul pastoral al Asociației religioase/ Grupării Religioase.

Fratele Sîrbu M. V. va activa în cadrul vicariatului București, vicariatul București va funcționa ca filială a Parohiei Timișoara 2.

Se constată că există fratele Uscatu Cristinel a devenit membru al acestei comunități după aparteneța la o biserică creștină, că a fost botezat trinitar, botez valabil în Biserica noastră. Se constată că fratele  Uscatu Cristinel este în formare misionară.

Astfel la inițiativa grupării decidem confirmarea membrală și intrarea în rang de vicar al grupării religioase a fratelui Uscatu Cristinel iar după ordinarea în rang de diacon va fi  primit în Corpul pastoral și Consistoriul Asociației religioase/ Grupării Religioase.

Consistoriul pune în vedere fraților din localitatea Târgu Jiu să ia în serios Lucrarea Domnului pentru ca Parohia din Târgu Jiu să poată fi deschisă în cel mult o lună. Până atunci acolo va funcționa doar filiala Parohiei Timișoara 1.

Fratele Uscatu Crisva activa în cadrul vicariatului Timișoara.

Consistoriul extins este format din persoane cu o conduită morală care pun bazele grupării. Acești membri sunt reprezentativi din rândul comunităților grupării religioase.

Din Consistoriul extins, în etapa de reorganizare fac parte și vicarii numiți, cât timp sunt în funcție. Calitatea de vicar este una provizorie valabilă timp de un an care poate fi prelungită de către pastor sau prezbiter. Această calitate nu poate fi prelungită dacă vicarul a manifestat dezinteres față de însărcinările sale. Calitatea poate înceta și mai repede de un an, dar nu de 6 luni dacă prezbiterul va constata justificat un dezinteres al vicarului prin decizia prezbiterului sau pastorului. De altfel la cerere, sau prin manifestare de refuz a slujbelor, calitatea de vicar încetează de îndată.

Dacă vicarul a fost activ în slujba bisericii el devine diacon/ prezbiter prin decizia prezbiterului/ pastorului sau consistoriului care are rol de ordinare sau prin ordinare efectivă.
Data fezabilă a ordinării în rang de diaconi: cel târziu Luna Decembrie 2022.

Calitatea de membru în consistoriul grupării religioase nu implică incompatibilități sau exercițiu al funcției publice, rangul bisericesc fiind o manifestare privată a bisericii.

25 Septembrie 2022 Timisoara, România
atest, pastor Leontiuc Marius, pastor Iosif Ignătoaie, pastor Nadasdy Andreas

diacon Gaciu Costel

CONSISTORIUL GRUPĂRII RELIGIOASE, ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

765
(Visited 147 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »