REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predică Marius Leontiuc : Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan, de la Ioan Evanghelia cu poruncile sale

Sponsori

Dragi frați și surori

Textul Biblic pentru astăzi este din Evanghelia sf. Luca cap. 16 versetul 16

Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.

Astăzi încheiem ciclul lung al dezbaterii prin predici a înlocuirii Legii lui Moise cu Evanghelia, dezbatere care s-a extins în mai multe predici pentru că este subiectul care face diferența între gruparea noastră și toate cultele creștine. În timp ce unii consideră că legea ar continua, așa cum am văzut Duminica trecută legea și prorocii au fost înlocuiți cu Evanghelia. Legea a ținut, spune Dumnezeu Isus, până la Ioan. De la Ioan Botezătorul, este în vigoare Evanghelia Împărăției. Spre deosebire de legea lui Moise, de legământul exclusiv adresat evreilor, Evanghelia nu are dispoziții de pedepse, nu are decât o jertfă împlinită. Dar așa cum am tot arătat Evanghelia are porunci, altele decât cele din lege, chiar dacă câteva sunt preluate de acolo sau coincid cu cele ale decalogului, decalogul primește un alt domeniu de aplicabilitate. Poruncile sunt scrise în inima creștinului iar actul subsecvent nu este Legea ci Harul Evangheliei.

Ioan 15:10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi
Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.

Astăzi exită curente cum ar fi cel instituit de Ellen White care vin să contrazică pe însuși Dumnezeu Isus Hristos (Domnul Isus afirmă că Legea a ținut doar până la Ioan Botezătorul), curent care susține că legea nu a încetat ci dăinuie și restricționează inclusiv meniul alimentar… suportul unic al acestor secte fiind Vechiul Testament adică prorocii. Și totuși cunosc expansiune, adepți, sute de mii chiar dintre români. De ce?

Există pastori care luând catehismul lui Luther afirmă că Legea are continuitate, că ar mai ține, dar că de fapt creștinul este justificat față de lege. Și de fapt predicatorii aceștia nordici suedezi și danezi, contrazic și ei pe Dumnezeu Isus Hristos care fixează clar că Legea a ținut până la Ioan. Ei susțin că Isus fie a adăugaat la lege fie a explicat legea dar nu Evanghelia.  Evanghelia nu este o explicație a legii. Evanghelia este vestea cea bună a mântuirii care pe lângă jertfa supremă conține Voia lui Dumnezeu din porunci. Acest lucru este reliefat de Faptele Apostolilor cap. 1 versetul 2. de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor

Și se pune întrebarea, dar atunci pentru ce a făcut justificare Dumnezeu Isus Hristos? Că doar așa scrie și în catehismul valdenz, nu?

Legea a fost instituită de Dumnezeu, a fost sfântă și bună, dar a fost împlinită și lăsată fără obiect prin jertfa supremă a Domnului Isus. De aceea noi predicăm pocăința și iertarea păcatelor. Păcatele se iartă celor ce se pocăiesc și le mărturisesc, celor ce se împărtășesc tot în pocăință cu trupul și sângele Domnului, celor ce mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Justificare este necesară față de neprihănirea lui Dumnezeu.

1 Ioan cap. 1

7 Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.
8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi.
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos şi Cuvântul Lui nu este în noi.

1 Ioan cap. 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem: dacă păzim poruncile Lui.
4 Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el.
5 Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.

Pocăința autentică la care suntem chemați constă în RESPECTAREA ȘI TRĂIREA EVANGHELIEI, în punerea în aplicare, trăire a poruncilor Domnului Isus. Sfântul Apostol Ioan ne arată că cei ce păzesc adică trăiesc pocăința ajung la desăvârșire, sunt socotiți desăvârșiți chiar dacă au păcătuit 1Ioan1:8,9 și 1 Ioan2:5. Astăzi există curente care se autodenumesc evanghelice care spun altceva decât ne spune sfântul apostol Ioan, ne spun că defapt noi nu suntem chemați la trăirea evangheliei, că putem rămâne în păcate pentru că noi nu putem birui păcatul și nu putem și iar nu putem, și că pastorul iartă păcatul după care va „descărca din nou”, pentru că ar trebui să credem doar în moartea și învierea Domnului și în centrul credinței este contactul cu euharistia. Dragii mei, acelea nu sunt credințe evanghelice și nici pocăite, baptiste sau luterane, sunt credințe fără credință. Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el. Nu eu calific aceste curente ca mincinoase, Biblia, autoritatea supremă califică acești pastori ca fiind mincinoși. Așa dar trebuie să distingem pe cei care vin și predică o altă evanghelie fie că neagă poruncile evangheliei fie că predică vigoarea legii.

Epistolele sfântului apostol Ioan și Evangheliile sfinților apostoli au atâta clarificare încât parcă orice altă aserție nu-și are rostul. Citind evangheliile și epistolele nu poți avea o altă credință decât aceasta a noastră. Dar să nu uităm că toți creștinii care cheamă Numele Domnului care recunosc pe Isus Hristos ca Dumnezeu și Domn și botează în Numele Tatălui, al Fiului și Duhului Sfânt, și care caută pocăința, sunt comoștenitori ai Împărăției Cerului indiferent că se numesc protestanți, luterani, baptiști, metodiști, penticostali, toți cei care iubesc pe Dumnezeu, au parte de El și sunt frați în Domnul și sunt frații noștri.

Și spune Cuvântul, de atunci, de la Ioan, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Poruncile Domnului Isus sunt parte a Evangheliei, credința în Domnia lui Isus este parte a Evangheliei, sacramentele și actele de cult sunt parte a Evangheliei, mărturisirea publică și vestirea sunt și ele părți ale Evangheliei. Aceasta înseamnă Împărăția lui Dumnezeu în lumea noastră, materializarea bisericii. Instaurarea trăirii cu Dumnezeu chiar de pe pământ, se face prin împlinirea poruncilor și toată Evanghelia. De aceea Domnul Isus le spune ucenicilor să se legitimeze ca parte a Împărăției, astfel încât Împărăția lui Dumnezeu se apropie de cei de lângă noi prin noi.  Acolo unde poruncile Domnului Isus sunt trăite cu strictețe, fapta este unită cu credința, Împărăția deja există, este instaurată chiar de pe pământ.

Aș vrea ca fiecare din noi să dea năvală, să dorească cu ardoare să fie ajuns în împărăția cerească. Evanghelia Domnului Isus ne promite că numele noastre sunt scrise în Cartea Vieții. Deja de pe pământ prin formula pronominală cine păzeşte Cuvântul Lui, în el, suntem deja scriși în Cartea Vieții, deja pronumele nostru e scris acolo. La un moment dat numele tău și numele meu vor fi citite, când în ziua de apoi inclusiv trupul nostru de carne va fi înviat și răscumpărat. Noi acum avem răscumpărat sufletul și știm ce vedem și pe cine vedem când murim. Dar vine vremea când și trupul muritor va fi răscumpărat.

Dacă nu ai certitudinea că numele tău este scris în ceruri, în Cartea Vieții pentru a fi citit atunci, spune acum în rugăciune

„ Doamne mărturisesc starea mea de păcat, păcatul meu este deja cunoscut înaintea Ta, păcatele mele sunt multe, Te rog Ajută-mă să trăiesc Evanghelia, Te rog Iartă-mi păcatele și Scrie și numele meu acolo în Împărăția Ta, în Cartea Vieții”.

Citind Noul Testament al Bibliei, afli calea de urmat, afli ce a cerut Domnul Isus, citind predicile noastre, Dumenzeu te va lumina.

Fiți Binecuvântați de Domnul Vă invit să învățăm și să cântăm cântarea de mai jos

Cand trambita Domnului va anunta judecata – Cand se vor citi numele

(When the Roll Is Called Up Yonder Author: James M. Black, 1893 Când trâmbița Domnului va anunța judecata)

Când trâmbița Domnului
Va anunța judecata
Și când ziua
Aceea mare va sosi
Și când credincioșii toți
În jurul Lui s-or aduna
Cântând slavă Lui
Și eu acolo-i fi.

Când se vor citi numele
Când se vor citi numele
Când se vor citi numele
Slavă Domnului
Ca eu acolo-i fi.

În ziua când sfinții Domnului
Din morți vor învia
Și în nemurire vor fi îmbrăcați
Când ei se vor desfăta
Cu toții în lumina Sa
Slavă Lui că eu voi fi
Cu cei curați.

Când se vor citi numele
Când se vor citi numele
Când se vor citi numele
Slavă Domnului
Ca eu acolo-i fi.

Când a Domnului Mireasă
Sus în cer va triumfa
Și în cortul Lui
Cel sfânt va locui
Când cununi de aur sus
În slavă mare vom purta
Slavă Lui între
Cei sfinți și eu voi fi.

Când se vor citi numele
Când se vor citi numele
Când se vor citi numele
Slavă Domnului
Ca eu acolo-i fi.

Prezbiter Marius Leontiuc

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1162
(Visited 174 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »