REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Dumnezeu este lângă cei care-L cheamă, pastor Iosif Iștfan

Sponsori

Mesajul și salutul fratelui Pastor Iosif Iștfan de la Biserica Penticostală din Chicago (Assemblies of God) pentru Biserica Protestantă Evanghelică

Psalmul 34

1 Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
2 Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure!
3 Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine! Să lăudăm cu toţii Numele Lui!
4 Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
5 Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi nu ţi se umple faţa de ruşine.
6 Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.
7 Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.
8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
9 Temeţi-vă de Domnul voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
10 Puii de leu duc lipsă şi li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.
11 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica de Domnul!
12 Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?
13 Fereşte-ţi limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare!
14 Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!
15 Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
16 Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.
17 Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.
19 De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.
20 Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.
21 Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.
22 Domnul scapă sufletul robilor Săi şi niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit.

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

675
(Visited 216 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »