REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predică: Omul cu judecată care trăiește Cuvântul

Sponsori

Mesaj de la Gârda Seacă Septembrie 2020,

Textul biblic al mesajului pentru această săptămână este
IOAN 5:39 Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică.
Ioan 10:35 Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, şi Scriptura nu poate fi desfiinţată,
Matei 7:24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.

Stimați copii ai lui Dumnezeu !

Am mai predicat și am mai vorbit din aceste versete care par ușor de înțeles dar în ele au un mesaj deosebit de important, foarte încărcat. Este vorba în primul rând de cercetarea Bibliei, de cercetarea omului asupra Evangheliei, după care e reciproca și anume Cercetarea Evanghliei aspra omului. Sunt mulți la care le spunem că trăirea Evangheiei înseamnă viață veșnică și ne privesc ciudat. Da ! Trăirea Evangheliei înseamnă viață veșnică.
Cum găsim oare viața veșnică? Iată răspunsul Domnului pe care ucenicul cel mai apropiat de Isus î-l oferă citând : Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Cecetând Evanghelia dragii mei, aflăm toate răspunsurile, Duhul Sfânt ne va lumina.
Credința evanghelică adevărată lăsată de Martin Luther și reformatori, reafirmarea credinței apostolilor, nu neagă lucrarea Duhului Sfânt, darurile sale. Cine spune că este urmaș al Reformei și spune că nu crede în darurile Duhului Sfânt este un aprig mincinos și trebuie să ne ferim total de un astfel de personaj. Iată ce ne spune Luther despre darurile Duhului Sfânt chiar în Micul Catehism

SFINȚIREA : Cred în Duhul Sfânt; Sfânta Biserica Creștina, părtășia sfinților; iertarea păcatelor; învierea trupului; și viata veșnica. Amin.

Ce înseamna asta? Cred că nu pot ca prin propria mea rațiune sau putere sa cred în Isus Hristos, Domnul meu, sau sa vin la El; ci Duhul Sfânt m-a chemat prin Evanghelie, m-a luminat cu darurile Sale, m-a sfințit și m-a păstrat în credința adevărata; așa cum El cheamă, adună, luminează și sfințește întreaga Biserică creștină de pe pământ, și o păstrează cu Isus Hristos în singura credință adevarata; în a cărei comunitate creștină El îmi iartă în fiecare zi și toate păcatele mie și tuturor credincioșilor, și mă va învia în Ziua de Apoi pe mine și pe toți morții, și îmi va viața veșnică mie și tuturor celor ce cred în Hristos. Asta este, fără nici o îndoiala, adevărat.

Deci Duhul Sfânt m-a luminat cu darurile Sale. Scrie acest lucru în Evanghelie? Scrie, chiar și sfântul Apostol Petru ne confirmă la ziua cinzecimii acest lucru în cuvântarea sa. Dar cum aș putea avea eu oare parte de o viață plină de Duhul chiar aici pe pământ? Răspunsul dragii mei este același Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică.
Cercetând Scripturile aflăm poruncile Domnului Isus, aflăm viața veșnică, prin aceea că auzim Cuvântul. Este o diferență între a auzi Cuvântul și a avea perte de vorbirea Cuvântului. A auzi chiar în mod complet vorbele lui Isus din Biblie nu echivaleză cu cel căruia i-a vorbit Cuvântul. Atunci când vorbele lui Isus acționează ca un ecou al conștiinței, ca țel al gândirii așa cum ne este reliefat în Psalmul 1, avem parte de har, avem parte de calificativul cel căruia i-a vorbit Cuvântul.
Cei cărora le-a vorbit Cuvântul sunt cei care de fapt pun în practică ceea ce au auzit, despre ei Legea veche îi numește Dumnezei, iar această cuantificare graduală nu se schimbă prin noul Legământ pentru că acest aspect al Scripturii spune Domnul că nu poate fi desfințat, iar Domnul Isus ne spune că deopotrivă cei care pun în practică Evanghelia sunt oameni cu judecată care și-au zidit casa pe stâncă, adică pe temelia slavei, Cuvântul Vieții.

Cuvântul Vieții, trăit ne oferă Duhul Sfânt. Despre cei care trăiesc și urmează calea lui Dumnezeu, Isus rostește astfel „luați Duh Sfânt”. Nu putem afirma că s-a referit doar la ucenici, din moment ce atunci Dumnezeu a instituit oficiul cheilor, respectiv puterea creștinului de a ierta păcatele celor care i-au greșit, orice cuvânt adresat ucenicilor fiind valabil și pentru noi. De aceea oricine ascultă și pune în operă Cuvântul este atins de Duhul Sfânt (Efeseni 1 :13) tocmai prin Cuvântul „luați Duh Sfânt” (Ioan 20:22 și Efeseni 6:17). Așa dar, incontestabil, odată ce trăim Evanghelia Duhul Sfânt sosește în viața noastră iar după botez, oferă Darurile Sale.

Suntem noi oare cei care și-au întemeiat credința din cuget în Cuvântul Evangheliei? Credem cu toată convingerea Evanghelia?
Tinu Leontiuc a fost pasionat de cuvintele Domnului Isus și cu toată putința sa a trăit Evanghelia. Ne aflăm astăzi pe terenul unde el ne-a pictat în trecutul nostru poate cele mai frumoase amintiri (foto, Noua Speranță). A trăit Cuvântul, iată verdictul Domnului: îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. Și noi dacă trăim cuvântul, dacă vom asculta de poruncile Domnului Isus, căci toate cuvintele Sale sunt porunci pentru noi, cu siguranță vom lăsa amintiri și fapte care să ne urmeze în gloria cerească. Terenul pe care a organizat tabere împreună cu Gelu și toți cei din Noua Speranță se află în zona aceasta solidă, stâncoasă și pare chiar o ilustrare a vieții creștinului, un loc de viețuire pe stâncă, un loc frumos și sigur realizat prin puterea Duhului Sfânt, prin poruncile Domnului Isus.

Se pune acum problema, dar oare am lăsat noi Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră? Ne gândim noi la cuvitele pe care le auzim Duminica la predică? la  Cuvintele pe care le citim din Biblie? Care este darul pus de Duhul în noi prin care să vestim Evanghelia?  Vedeți că și purtarea impecabiă în slujbă e un dar al Duhului (Romani 12:6,7,8), sunt multe darurile Duhului, nu doar 2 sau 3 și nici unul dintre daruri nu este mai presus sau mai prejos.

Iubirea cuvintelor lui Isus, iubirea față de Domnul înseamnă înțelepciune. Cel mai mare împărat al universului, Dumnezeu adevărat, Isus Hristos cel înviat ne numește oameni cu judecată pentru că noi credem Cuvintele Sale, iar legea ne numește cu drept de Dumnezeu, adică cei care au parte de Dumnezeu după moarte.
Învățăm astăzi o poruncă a Domnului, cea a cercetării Scripturilor, poruncă care este rostită în concordanță cu cele de la Predica de pe Munte. Cercetând scripturile, aflăm că Dumnezeu este vrednic de cinste, vrednic de închinare din partea noastră. Cântarea Vrednic ești de cinste este un clasical taberelor Noua Speranță, și trebuie să o cântăm și noi

1. /: Vrednic Eşti de cinste şi-nchinare,
Ridicăm mâinile noastre,
Înălţăm Numele Tău! :/

R1: Ce mare eşti!
Şi ce mari minuni faci Tu!
/: Şi ca Tine altul nu-i :/
Ce mare eşti!

2. /: Vrem să spunem lumii despre Tine,
Cum prin moartea Ta pe cruce
Tuturor ne-ai arătat :/

R2: Căci Tu esti Domn!
Tu esti Domn cu-adevărat,
/: Şi ca Tine altul nu-i :/
Căci Tu eşti Domn! (Ce mare eşti!)

Cu această ocazie a redării mesajului de la Gârda, anunțăm trista veste că fratele nostru Radu Liviu de la Borlova a trecut la cele veșnice, a trecut la Domnul răpus de acest virus nemilos. Durerea familiei Radu de la Borlova și încercarea prin care trece biserica de acolo, este și a noastră, dorim ca Domnul să mângăie familia. Biserica Protestantă Evanghelică este îndurerată prin pierderea lui Liviu și este alături de frații penticostali din Caraș Severin. Tot odată avem certitudinea revederii în slavă.

Prezbiter Marius Leontiuc

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1438
(Visited 47 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »