REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Porunci la Predica de pe Munte – Concluzii – partea4

Sponsori

Transcriptul predicii din Dumnica de 30 August 2020

Iubiți frați și surori în Domnul, dragi prieteni ai bisericii, dragi critici

Textul pentru predica de astăzi este din următoarele pasaje, citim Cuvântul Domnului

Matei 7:21,24 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne , Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.

IOAN 5:39 Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică.

Ioan 12:50 Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.”

Astăzi încheiem ciclul de predici în care am abordat una din predicile Domnului Isus și anume Predica de pe Munte. Aș fi în stare să mai vorbesc încă 10 Duminici despre ceea ce s-a stabilit de către Domnul acolo, dar nu o voi face. Eu când am făcut studii biblice prin corespondență la o fundație din Oradea, m-am specializat mai mult pe ceea ce Ioan a scris, rămân mult atașat de Evanghelia și epistola sfântului apostol Ioan, dar predica de pe Munte găsită în Matei și Luca este un subiect fascinant. Știți, mulți susțin că teologia lor rezistă doar cu Biblia fără nici un catehism și spun o mare mare minciună pentru că defapt teologiile cu adăugări la credință nu se conciliază cu Biblia . Doar teologia bisericii noastre și a celor care iubesc pe Domnul, teologia pocăinței și a pocăiților rezistă fără nici o altă scriere doar cu Biblia.

Suntem avertizați în predica de pe munte că oamenii ne vor urî din pricina Numelui lui Isus și a poruncilor Sale. Acest lucru încep să-l simt, începem să-l simțim. Să știți că am foarte multe critici din cauză că predic despre poruncile lui Isus. O teologie aparte cu care oamenii nu sunt obișnuiți. Aceasta era și atitudinea cărturarilor după Predica de pe Munte, era o învățătură cu care nu erau obișnuiți și nici cei din ziua de astăzi nu sunt obișnuiți cu învățătura pură a Domnului Isus. Versetul 29 din Matei 7 unde se încheie predica 29căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor. O reacție de blam asupra noastră din partea altora este și astăzi.

Povesteam despre această reacție chiar ieri și unui pastor de la Concordia Leuenberg pe nume Engelhardt Oliver, care ne salută și salută biserica . El era mirat cum de o teologie și o liturghie diferită e temei de dispreț și de refuz a părtășiei din partea altor creștini. Fratele păstor ne-a dat salutul său și ne-a asigurat de sprijinul său în procesul de confirmare ca membrii ai Concordiei . Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Oliver și toată echipa de pastori care ne mediază formalitățile acolo la Viena, la Leuenberg.

Dragii mei, să știți că Domnul Isus a dat porunci, așa spune și El . Un text lămuritor așa ne scrie sfântul evanghelist Luca în cartea Faptele Apostolilor cap.1 versetul 2 de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor. Negarea acestor porunci, o spun cu toată responsabilitatea înseamnă HULĂ ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT așa cum negarea darurilor DUHULUI SFÂNT este tot HULĂ ÎMPOTRIVA DUHULUI. Un asemenea păcat făcut cu știință este neiertabil dacă cel în cauză nu a ieșit din el, nu s-a pocăit de el.

Dar totuși de ce a dat Dumnezeu aceste porunci? Aceste porunci, potrivit 1 Ioan cap. 2 reprezintă VOIA LUI DUMNEZEU. Prin respectarea lor, spune sf. apostol Ioan, știm că suntem în El, dar cine le neagă, spune același Ioan, este un mincinos. Fiind voia lui Dumnezeu, ele sunt trăirea prin credință, le credem le ascultăm credem în jertfa lui Isus, avem sacramente, aceasta este credința, credință primită în dar. Omul intrând în păcat, a pierdut perfecțiunea la Eden, s-a alipit de neascultare, de diavol și a devenit stăpânit de păcat. În om s-au plantat tendințele păcatului după Eden, tentația astfel încât reflexul său nu-l mai ajută. De aceea omul nu mai cunoaște clar care e voia lui Dumnezeu fiind nevoie de porunci. Chiar și cu legea iudaică omul acționa de frică fără a mai simți dragostea devotată a lui Dumnezeu. Luther spunea pe bună dreptate, creștinului iubitor nici nu-i mai sunt necesare porunci căci el l-a întâlnit pe Hristos iar cuvintele Sale sunt mântuire. Luther nu ne-a spus însă să facem o religie din comentarile sale sau să le punem ca un filtru între noi și Biblie, dimpotrivă ne-a spus că Biblia este norma normelor. Isus ne vorbește despe distincție între poruncile Vechiului Testament și cele ale Evangheliei – Ioan 15:10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. Tot Domnul Isus ne învață că aceste porunci sunt date prin voia Tatălui, astfel încât concluzia Predicii de pe Munte este TRĂIREA PORUNCILOR, Matei 7:21,24 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne , Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. Vă întreb, avem noi judecată? Ne-am zidit casa pe stâncă? Intrăm noi în această calificare?

Teologia de neputință a ascultării de porunci este exact cea a diavolului de la Eden. Oare chiar așa a zis Isus? a zis el porunci? o nu, sunt doar referiri la legea lui Moise… și diavolul încearcă să nege poruncile și să te obstrucționeze de la a le cunoaște.

Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl. Lucrurile spuse de Domnul Isus, sunt poruncile care înseamnă viață veșnică (a se vedea 1 Ioan 2:7), trăirea credinței (1 Ioan 2:3-5). Doar așa se trăiește prin credință, astfel cel neprihănit trăiește prin credință. Cel neprihănit este cel care face voia. Vin unii teologi și spun că Luther ne-ar fi învățat altceva, că Luther nu credea cuvintele Domnului Isus și că trăirea prin credință s-ar rezuma doar la a crede în jertfă și a practica euharistia, că omul e neputincios în a păzi porunca dar pe cea a statului o poate păzi. Ei, ori nu au citit Fapte 1:2, Luca 16:16 și Epistola întâi a lui Ioan, ori nu cred supremația Bibliei. Oricum cu o asemenea concluzie este făcut degeaba seminarul, a se citi Ieremia 23:1.  Martin Luther a insistat : Biblia este autoritate supremă fizică asupra teologiei. Sunt studii făcute degeaba. Au ocupat timp din viață dar nu au adus pe nimeni la mântuire. Nu este o bârfă nici un afront ci un semnal de alarmă înscris în predica de pe Munte: păziți-vă de prorociile mincinoase, iar voi dragi critici reveniți-vă în fire. Întoarceți-vă la cuvintele lui Hristos. Lăsați scrierile și comentariile care nu fac parte din Biblie, sunt doar alte predici. Luați Biblia ca atare fără să încercați să o modificați cu hermeneutică.

La predica de pe Munte Domnul ne arată puterea poruncilor dar și importanța vorbirii întru porunci. Defapt predica de pe Munte ne trasează inclusiv modul de vorbire. Predica de pe Munte ne legitimează ca fii ai lui Dumnezeu prin care trebuie să căutăm bunătatea, mila, blândețea. Foarte des oamenii când nu suntem deacord cu ei, fac apel la trecutul nostru, la ceea ce ne compromite sau la slăbiciunile noastre, mergând până acolo unde să ne numească direct sau indirect nebuni sau proști . Erau unii foarte preocupați despre ce predicăm noi, nu erau îngrijorați despre ereziile bisericii majoritare ci noi suntem problema.  Și am greșit, că le-am dat replica, pe când Domnul ne învață să întoarcem și celălalt obraz. Despre asemenea persoane, despre asemenea vorbire chiar la Predica de pe Munte Isus atrage atenția : oricine va spune aproapelui său PROSTULE, NEBUNULE,… Și spusul pe ocolite, „tu mă? tu te ridici să vorbești?……”  tot în interdicția aceasta se plasează. Este foarte important să cunoaștem ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit prin Noul Testament.

Cunoscând și făcând ceea ce ne cere Dumnezeu Isus, intrăm în dragstea Sa desăvârșită. Predica de pe Munte ne învață să facem fapte bune și să împlinim voia lui Dumnezeu care ne este descoperită prin porunci. De aceea ele au fost date, omul neavând discernământul deplin asupra păcatului, discernământ pierdut la Eden. Dar Dumnezeu ne-a arătat ce este binele și ce dorește Dumnezeu de la noi. Cunoaștem pasajul din Mica care se referă și la omul post Mesia, omul de după Golgota, Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?.

Suntem învățați la Predica de pe Munte și Domnul Isus ne poruncește să facem fapte bune. Nu faptele sunt dătătoare de mântuire, dar refuzul de a le face conduce la pierderea mântuirii. Faptele noastre bune nu sunt cele la care se referă Isaia în cap. 64 (vizând tocmai atitudinea poporului evreu), ci faptele noastre bune făcute discret sunt materializare a poruncilor, fapte pe care Duhul Sfânt le va confirma în ziua de apoi (Apocalipsa 14:13 Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”). Respectarea poruncilor nu înseamnă întodeauna facerea unor fapte bune ci înseamnă a trăi ceea ce credem, a trăi credința, sau a trăi prin credință. Credința nu înseamnă doar acceptarea faptului jertfei de la Golgota și tainele sau sacramentele, credința cuprinde asumarea Evangheliei, a crede Evanghelia și a respinge păcatul. Cel puțin silința aceasta este ceea ce ne cer apostolii. A crede toate cuvintele lui Isus Hristos fără a pune filtre. Cam toate credințele eretice caută să pună un filtru peste scriptură, caută ca preotul să filtreze cumva cee ce credinciosul crede din cuvintele lui Isus și ceea ce nu crede. Atât Peter Waldo, Jan Hus dar și Martin Luthrer ne-au lăsat o concluzie atât de valoroasă și anume SOLA SCRIPTURA. Pentru că am ajuns să studiem prin aceste predici și prima predică a Domnului Dumnezeu Isus Hristos, având în vedere imperativa din Ev după Ioan cap. 14 :21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui vă invit să recapitulăm poruncile lui Dumnezeu din Noul Testament analizate în predicile nostre anul acesta

 • așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit această poruncă o aflăm la Botezul Domnului Isus
 • ISUS (acesta) ESTE FIUL MEU PREAIUBIT ÎN CARE ÎMI GĂSESC PLĂCEREA – Poruncă pe care Dumnezeu Tatăl ne-o oferă la Botezul Domnului Isus dar și pe Muntele Tabor. Este momentul în care Tatăl vorbește în Evanghelie
 • să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta și cu tot cugetul tău – Poruncă reiterată la ispitire
 • omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, ORICE CUVÂNT DE LA DUMNEZEU ESTE PLIN DE PUTERE – Poruncă reiterată la ispitire, completată de clarificarea arhanghelului Gabriel în Luca cap. 1
 • să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău – Poruncă reiterată la ispitire
 • pocăiți-vă și credeți în Evanghelie Pocăiţi-vă , căci Împărăţia cerurilor este aproape – Cea dintâi poruncă adresată exclusiv oamenilor
 • Duhul Domnului este peste noi când vestim Evanghelia – Poruncă prin confirmarea profeției din Isaia dată la Nazaret
 • ești trimis de Scriptură în lucrarea Evangheliei, sintagma „M-a trimis” aceasta atestă – Poruncă dată la Nazaret
 • Trebuie să milităm întodeauna pentru iertare și eliberarea celor care s-au căit – Poruncă dată la Nazaret
 • trebuie să vestim Evanghelia care este lumina primită de orbii spirituali – Poruncă dată la Nazaret
 • Trebuie să încurajăm pe cei cu inima zdrobită – Poruncă dată la Nazaret
 • vestim iertarea păcatelor – Poruncă dată la Nazaret
 • iertăm pe cei care au păcătuit față de noi Poruncă dată la Nazaret
 • vestim și propagăm chemarea Lui : VINO DUPĂ MINE – Porunca chemării
 • să fim smeriți – săraci în duh (simpli în „pneuma”- simplii în aere traducere exactă), a celor smeriți este Împărăţia cerurilor!-Poruncă la Predica de pe Munte
 • să fim atenți cu cei ce plâng, să fie mângâiaţi! și acum și în viața viitoare Poruncă la Predica de pe Munte
 • să fim blânzi, cei blânzi să moștenească pământul! – Poruncă la Predica de pe Munte
 • să fim dornici după neprihănire (după cunoașterea și respectarea Poruncilor și CuvântuluI), ei vor fi săturaţi! -Poruncă la Predica de pe Munte
 • să fim milostivi  „Fiţi  dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv”– Poruncă la Predica de pe Munte
 • să fim sinceri, căci cei sinceri vor vedea pe Dumnezeu! – Poruncă la Predica de pe Munte
 • să fim împăciuitorichemaţi fii ai lui Dumnezeu! – Poruncă la Predica de pe Munte
 • să fim demni în nedreptate din pricina neprihănirii, căci și a celor demni este Împărăţia cerurilor!- Poruncă la Predica de pe Munte
 • Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă – Poruncă la Predica de pe Munte
  Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă.
  Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Când vă rugaţi, să nu repetați cântând aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.-Poruncă la Predica de pe Munte
 • Să nu ucizi  Să nu te mânii ci să iubești pe fratele tău – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Să nu jicnești, să nu spui ‘Prostule!’ , ‘Nebunule!’ – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Împacă-te înainte de a veni la zeciuială, la altar, la Euharistie, – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Nu pofti femeia altcuiva, aruncă obiectul generator de păcat – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Nu divorța decât dacă celălalt te-a înșelat și continuă păcatul său de nesupunere sau de lipsă de iubire (pricina de preacurvie sau excepția) – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Nu te căsători cu cine este despărțit fără temei (cel care a părăsit cuplul fără să fi fost înșelat) – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Să nu juraţi . (Unicul jurământ permis este căsătoria și jurământul viu este Domnul, vom analiza ulterior acest aspect al jurământului ) – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Să avem vorbire clară, promptă: Felul vostru de vorbire să fie: ‘Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Să nu ne răzbunăm – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi ,Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.faceţi bine. daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb Poruncă la Predica de pe Munte
 • Cereţi , şi vi se va da; căutaţi Cuvântul, şi veţi găsi; bateţi la ușa Tronului de îndurare, şi vi se va deschide. Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! – Poruncă la Predica de pe Munte
 • IERTAȚI CELOR CE V-AU GREȘIT – Poruncă la Predica de pe Munte
 • FACEȚI FAPTE BUNE, COMORI ÎN CER. Omul  bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Nu putem sluji și lui Dumnezeu și materialismului – Poruncă la Predica de pe Munte
 • NU TE TEME; NU TE ÎNGRIJORA. Căutaţi  mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Faceți Voia Tatălui ascultând Cuvintele Fiului, Intrați pe poarta cea Strâmtă – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Nu oferi învățătură detaliată oamenilor stricați și nervoși – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Păziţi-vă de proroci mincinoşi – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Deosebaște prorocul mincinos prin natura faptelor luiPoruncă la Predica de pe Munte
 • Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră! – Poruncă la Predica de pe Munte
 • flămânzi să fiei fi săturaţi! Ferice de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde! – Poruncă la Predica de pe Munte
 • când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! Bucuraţi-vă  în ziua aceea – Poruncă la Predica de pe Munte
 • vai de cei bogaţil – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Vai  de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine! – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Fiţi  dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv – Poruncă la Predica de pe Munte
 • Daţi , şi vi se va da – Poruncă la Predica de pe Munte
 • faceţi ce spun Eu Isus – Poruncă la Predica de pe Munte

Aceste porunci ale Domnului Dumnezeu Isus și Dumnezeu Tatăl noi le-am aflat din ciclurie de predici, urmând a afla în continuare porunci.

Cu această ocazie, cu durere anunț că prietenul și fratele nostru, Pastorul Schînteie Ghiță din Biserica din Nurnberg Germania, astăzi a trecut la cele veșnice. Transmitem durerea și regretul ostru familiei, surorii Alina și Dorim ca Domnul să o mângăie ! Fratele Scânteie și-a sfârșit alergarea și rămâne un reper moral în istoria Baptistă și Evanghelică din Banat. El mi-a fost alături în cele mai cumplite clipe ale vieții și a fost un real sprijin pentru familia mea. Acum faptele sale bune l-au urmat.

 

Fiți binecuvântați!
Prezbiter Marius Leontiuc

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1293
(Visited 60 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »