pastor Leontiuc Marius

Duminica Sfintei Treimi, Duminica Normata – predică rev. Nadasdy Andreas

Sponsori

Dragi frați și surori în Domnul, iubiți prieteni ai Bisericii Protestante Evanghelice

În această Duminică denumită Sfânta Treime sau Duminica Normata, celebrăm defapt  Sfânta Treime și Evanghelia ca normă a Bisericii Primare și implicit Biserica Noastră sub autoritatea Sfintei Treimi. Noi credem în Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt și ne hrănim cu această Evanghelie pe care Sfântul apostol Paul o numește „Legea Duhului de Viață”.
Textul Biblic pentru Duminica aceasta se află în Întâia Epistolă a sfântului Apostol Ioan Capitolul 5 versetele 7 și 8. Citim Cuvântul Domnului:
„Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor.”

Acesta este Cuvântului Domnului scris în Biblie, în baza căruia voi rosti predica în calitate de vicar evanghelist al Bisericii Protestante Evanghelice.

Stimată Biserică răscumpărată. La un an de la concretizarea Grupării Religioase în noua formulă, suntem bucuroși să constatăm că și astăzi Duhul Sfânt lucrează și nu a fost luat de la noi. Așa cum spunea draga noastră soră Gyurkukza Aurelia, Duhul Sfânt este la lucru. În Epistola Sfântului Apostol Iuda la Capitolul 1 versetul 3 scrie așa:
„Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. ” 
Credința aceasta dată sfinților odată pentru todeauna, credința noastră tocmai despre Sfânta Treime vorbește.

Cine înafară de Domnul Isus a luminat acest adevăr, pentru prima dată ?

Așa cum spunea fratele Marius Leontiuc, prima dată în Biblie după înviere, sfântul Apostol Toma afirma despre Domnul Isus „Domnul Meu și Dumnezeul Meu”, apoi la Cinzecime așa cum am auzit Duminica trecută, sfântul apostol Petru vorbea despre Ziua Domnului, Domnul care a venit la Cinzecime.
În 2 Corinteni cap. 3 Sfântul Apostol Paul spune așa : „Căci Domnul este Duhul, şi unde este Duhul Domnului, acolo este eliberarea”. Și voi mai da o referință în Tit capitolul 2 cu versetul 13 „ aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. Deci și Sfântul apostol Paul numește pe Isus Dumnezeu. Credința dată sfinților în primul rând descoperă un singur Dumnezeu cu Trei Persoane, nu trei dumnezei ci Unul singur, spune versetul de bază de astăzi „ şi aceşti trei una sunt”. Toți cei care pretind că sunt ascultători de Biblie și neagă Sfânta Treime nu sunt parte a credinței dată sfinților o dată pentru totdeauna.

Rugăciunea lui Isus Hristos la Getsimani are o cerere cu privire la noi „Cum Noi suntem Una, ei să fie Una”, Isus cere unitate, Isus dorește Unitate, Isus dispune unitate. În Consistoriul Bisericii noastre din care și eu fac parte, am decis și am ordinat ca biserică pe fratele Marius ca Pastor și Prezbiter. Domnul Isus ne promite că ceea ce legăm pe pământ este legat și în ceruri. Vor veni teologi cu pretenții pământești cu idei de transmitere a harului preoției în ritual spacial, dar Domnul ne spune altceva. Că acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, Eu sunt prezent. Duminica Sfintei Treimi tocmai despre acest tip de credință ne vestește, despre legitimitate în Duhul. Așa dar, noi NU ne autoproclamăm și nu așteptăm recunoașterea altora ci noi ne manifestăm credința într-o plină legitimitate atât în fața statului dar mai cu seamă prin legitimarea pe care ne-o dă Biblia, adică Cuvântul lui Dumnezeu.

Unde sunt doi sau trei adunați în Numele lui Dumnezeu, în Numele Tatălui al Fiului și Duhului Sfânt, Biblia , Dumnezeu Isus imperativ și expres ne arată că El este prezent.
Unde căutăm această Sfântă treime? În filozofii? În tehnici de ucenicizare? în fum de tămâie cum trist se întâmplă în alte părți?
Nu ! Ci acolo unde sunt doi sau trei sau mai mulți adunați laolaltă, într-un cuget și o simțire în Numele Treimii. Acolo este Dumnezeu prezent, aici în întâlnirea noastră sfântă. Aici Dumnezeu este prezent și vorbește inimilor întristate, sufletelor rănite, ambițiilor și neputințelor.

Numai că nu toți pot primi o astfel de învățătură. Evanghelia în întregime este acceptată de foarte puțini oameni, însă la Duminica Normata mai învățăm că Evanghelia este cea care ne dă viață spirituală, Cuvintele lui Isus Hristos dau viață, Tainele Bisericii mențin apartenența la viață, dar nu toți pot primi o asemenea credință. De aceea mulți susțin că sunt lutherani dar oferă o învățătură contrară, sau „marfă contrafăcută” dorind legitimarea „urâciunii pustiiri” chiar în interiorul creștinismului.

Biserica Primară s-a format, după cinzecime prin autoritatea acestei Evanghelii a împărăției despre care sfântul apostol Luca afirmă în cartea faptele Apostolilor cap. 1 versetul 2 că este porunca Duhului Sfânt și a Domnului Isus. Aceasta este norma. Și totuși deși Noul Testament ne relevă porunci cum ar fi „Numai lui Dumnezeu să te închini”,  „este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și anume Isus Hristos” cea din urmă în 1 Timotei capitolul 2 versetul 5, oamenii fac cozi la închinare la sfinți, acceptă orice altă persoană în viața lor dar nu Sfânta Treime. Ar citi orice alte scrieri, acatiste dar nu Evanghelia.

Martin Luther ne îndeamnă în catehismele sale să citim, să recitim și să ne hrănim zilnic cu această carte sfântă Biblia. Credința dată sfinților înseamnă o încredere neclintită în aceste porunci, o viață de rugăciune dar și o viață a faptelor noastre bune căci credința fără fapte este moartă. Așa dar, suntem parte a unei credințe pline de viață, suntem parte într-o biserică a lui Dumnezeu iar cei care neagă lucrarea aceasta sunt parte a altei lucrări și anume a diavolului.

Fie ca Dumnezeu să ne întărească și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, iubirea Tatălui și Comunitatea Duhului Fânt să fie și cu noi să rămână
Amin


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

932
(Visited 296 times, 2 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »