REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Duminica Mulțumirii pentru roadele pământului, predică rev. Leontiuc Marius

Sponsori

Cuvântul Domnului pentru astăzi este găsit la

Epistola Sfântului Apostol Paul către Romani cap. 6
17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.
18 Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.
și A doua epistolă a Sfântului Apostol Paul către Corinteni : 2 Corinteni cap. 2
14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.

Iubiți frați și surori ! Stimată biserică a lui Hristos, scumpi frați și surori din alte biserici creștine, iubiți prieteni !

Astăzi este o sărbătoare, o sărbătoare specifică bisericilor evanghelice, o sărbătoare menționată în scriptură și instituită de Dumnezeu inițial pentru poporul evreu, cunoscută sub numele de Șucot (în limba ebraică סוכות șukót, în pronunția askenazită „súkos”, Sărbătoarea Corturilor, a Colibelor sau a Tabernacolelor) este o sărbătoare biblică celebrată în a 15-a zi a lunii ebraice Tișri (prima duminică din jumătatea lunii octombrie, cum este acum 11 Octombrie). Această sărbătoare a fost una din cadrul celor trei mari sfinte sărbători biblice evreiești, poruncită de Dumnezeu în Pentateuh, (care încep cu Ziua Trâmbițării, continuă cu Ziua Ispășirilor ori Yom Kippur), cu ocazia cărora, este poruncit ca întreg poporul să făcă pelerinaj la Ierusalim.

Este o sărbătoare a recoltelor, și de recunoștință, care așa cum observăm o celebrăm după încheierea secerișului, și după culesul roadelor de toamnă, însă noi o celbrăm ca mulțumire pentru roadele pământului iar nu în amintirea celor patru zeci de ani de pribegie în pustie.

Sărbătoarea ținea la evrei șapte zile, începând cu o zi de odihnă – în ebraică „Yom tov” (zi bună) – când muncile sunt interzise, apoi este urmată de zilele intermediare „Chol hamoéd” și se încheie tot cu o zi de odihnă „yom tov”, în ziua “a opta”, Șemini Ațeret, zi festivă de încheiere. Cuvântul ebraic sucōt este pluralul de la suca, “colibe ori corturi”, și este o construcție temporară cu pereți acoperiți de „sacah” (material vegetal ori lăstari de bambus).
În Israel astăzi Suká are menirea să evoce lăcașurile fragile în care israeliții au locuit în cei 40 ani de drum prin pustiu după ieșirea din robia egipteană. În timpul sărbătorii mesele se servesc în această suká, iar unii și dorm în ea în cursul nopții. În fiecare zi a sărbătorii, membrii familiei recită o binecuvântare.

Este această sărbătoare și a noastră a creștinilor?

Conform profetului profetul Zaharia, în era mesianică Sucot va deveni o sărbătoare universală și toate popoarele vor iubi Ierusalimul. Noi ca și credincioși protestanți iubim Ierusalimul, sigur iubim cu toată inima poporul evreu și ne doare cumplit refuzul acestora de a-l accepta pe Hristos, dar Hristos s-a născut între ei, din Tatăl și Duhul. Este o sărbătoare și a noastră dar care nu ține 7 zile ci avem o zi de șukot, o zi a muțumirii.

Textul biblic  de astăzi ne poruncește cu exact același termen biblic de prăznuire, să mulțumim Domnului. Deși vedem că apostolul Paul ne arată răspicat la 1 Timotei 2:5 că există UN SINGUR MIJLOCITOR între Dumnezeu și oameni și anume ISUS, poporul nostru încă nu poate răspunde întrebării adresate de îngeri în fața mormântului deschis după ce Isus înviase: DE CE CĂUTAȚI PE CEL VIU ÎNTRE CEI MORȚI? Biserica Ortodoxă învață pe oameni ceea ce Biblia ne spune să nu facem, și în loc să mulțumească lui Dumnezeu și să țină Șukot, Sărbătoarea mulțumirii, se duc gloate la morți să mulțumească la doamna Parascheva. Se plătesc pomelnici iar preoții susțin că ea mijlocește pentru oameni. De ce fac asta? Pentru că ei nu cred în Evanghelie, în Noul Testament care așa cum am arătat ne învață să ne rugăm doar lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa dar este greu să vestim o zi a mullțumirii, oamenii simt nevoia să se ducă spre morți, iar nu să mulțumească lui Dumnezeu pentru bunătatea sa. Noi când vom ajunge în slavă, vom fi sfinți, dar nu vom avea deloc satisfacție ca cei vii rămași să ne aducă ofrande prin nesocotirea Bibliei. Adevărata plăcere spirituală este Ascultarea de Dumnezeu.

Și totuși avem motive să mulțumim lui Dumnezeu?

Avem toate motivele. Dragii mei priviți bine la soarta noastră care e în mâna Domnului ! Mâncăm, locuim, avem acces la Cuvintele lui Dumnezeu, avem toate motivele. Cineva mă întreba zilele trecute: Cum poți să fi mulțumit? Nimeni nu te angajează pentru că ai un cazier și trecutul te urmărește, nu ai serviciu stabil, cum să fi mulțumit? ziarele tale online nu aduc bani , de ce ești așa de mulțumit?

Dragii mei chiar dacă trecutul nostru a fost unul rușinos, viitorul nostru este acolo în glorie. Voi cei care ați primit pe Domnul venind în grupare sunteți mulțumirea mea, știu că într-o zi Dumnezeu ne va binecuvânta și voi putea sluji cu un salariu. Dar până atunci nu mă pot plânge, slujesc devotat biserica ca și cum aș fi remunerat. Voi care aveți probleme la care nu găsiți răspuns, astăzi ne oprim din frământare și știm că EL Isus e Domnul și Dumnezeul nostru și mulțumim pentru iertare, pentru Cuvintele Lui și pentru salvare de la moarte veșnică, mulțumim pentru hrană și mulțumirea noastră este una din faptele bune ale credinței. Suntem justificați față de legea veche, suntem morți față de ea și înviați în suflet pentru veșnicie prin botez. Iată motiv de mulțumire, și mulțumim și pentru răspunsul rugăciunilor pe care le facem și care va veni. Fie binecuvântată Masa Domnului pe care o servim toți astăzi !

Dragii mei rămânem cu această chestiune în inimimle noastre faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii, este pentru noi motiv de mulțumire? Domnul să ne ajute și să împlinim această poruncă apostolică de a aduce mulțumire.

Fiți Binecuvântați !
Prezbiter Leontiuc Marius

Fotografia este o pictură care arată o imagine de interior din Biserica de la Bucovăț

Vă invit să cântăm și să învățăm acest imn divin evanghelic MULȚUMIM O TATĂL NOSTRU, este scris în versuri de pastorul evanghelic lutheran August L. Storm 1891


Muzica: John A. Hultman
Versuri: August L. Storm 1891

1. Mulţumim, o, Tatăl nostru,
Pentru Fiul Tău iubit.
Mulţumim că-n orice vreme
Minunat ne-ai ocrotit.
Pentru primăveri senine,
Ca şi pentru toamne reci,
Pentru lacrimi, Ţie, Doamne,
Îţi aducem slavă-n veci.

2. Mulţumim pentru răspunsul
Rugăciunilor ce-l dai.
Mulţumim că ajutorul
Gata pentru noi îl ai.
Pentru rău şi pentru bine,
Pentru sfinte mângâieri,
Mulţumim pentru iubirea
Mai bogată azi ca ieri.

3. Mulţumim pentru toţi spinii,
Mulţumim şi pentru flori,
Pentru case şi cămine,
Pentru soarele din nori.
Pentru bucurii nespuse,
Pentru pace Te slăvim,
Pentru tainica nădejde,
Doamne mare-Ţi mulţumim.

Mai jos partitura engleză

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1014
(Visited 88 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »