REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Micul Catehism al lui Martin Luther

Sponsori

Prin Micul Catehism, Luther sintetizează esența Bibliei prin poruncile vechiului testament care coincid și cu cele ale Domnului Isus (decalogul sau legea morală a lui Dumnezeu), crezul creștin și rugăciunea Tatăl Nostru. Este o formă nouă a catehismului evanghelic al sfântului apostol Barnaba din Codex Sinaiticus și este Catehismul de bază al Grupării noastre religioase. Observăm în conținutul celor 10 porunci că Luther a menționat doar ce este amintit și în Noul Testament, respectiv nu găsim expres porunca interdicției chipului cioplit sau a icoanelor de la Exodul cap. 20 Să  nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, ca fiind distincte de ceea ce a considerat ca fiind prima poruncă, deoarece chipul lui Dumnezeu a fost văzut prin Isus Hristos, de asemenea facerea de idoli sau obiecte intermediare rugăciunii se înscriu în sintagma alţi dumnezei. Este cea mai pertinentă şi logică delimitare a poruncilor. Martin Luther prin Micul Catehism arată vădit contrar tuturor opiniilor contemporane, că era un adept al poruncilor lui Dumnezeu, credea în darurile Duhului Sfânt și excludea astfel cesaționismul, că nu a confundat porunca cu Legea iar noi suntem unica grupare care păstrează intactă credința de la Wittenberg, Augsburg și Erfurt, credința apostolilor, credința lăsată de Domnul Isus. De precizat ca simbolism, semnul crucii la care face referire catehismul nu este cel catolic sau ortodox ci cel consacrat de Biserica Evanghelică la Wittenberg. Acest catehism este forma de credință, învățându-ne cum să ne rugăm și cum să ne manifestăm credința în punctele esențiale. Iată conținutul său:

 

Micul Catehism al lui MARTIN LUTHER
1529

PARTEA I

Cele Zece Porunci
AȘA CUM TREBUIE SĂ ÎNVEȚE SIMPLIFICAT CAPUL FAMILIEI PE CEI DIN CASA LUI

PRIMA PORUNCĂ
Sa nu ai alti Dumnezei afara de Mine.
Ce înseamnă aceasta? Trebuie sa ne temem de Dumnezeu, sa Il iubim și mai presus de orice lucru să ne încredem in Dumnezeu.

A DOUA PORUNCĂ
Să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeul tău.
Ce înseamnă aceasta? Trebuie să ne temem de si să-L iubim pe Dumnezeu asa incat să nu ne folosim de numele Său ca să blestemăm, să nu jurăm, să nu ne dedăm la vrajitorii, să nu mințim sau să inșelăm, ci sa chemăm Numele Său în orice necaz, ca să ne rugăm, să î-L proslăvim și să aducem multumire.

A TREIA PORUNCĂ
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. (Să sfinţeşti ziua consacrată sfântă.)
Ce înseamnă aceasta? Trebuie să ne temem şi să-L iubim pe Dumnezeu astfel încât sâ nu dispreţuim nici predicarea şi nici conţinutul Cuvântului, ci să le avem ca valori sfinte şi să le ascultăm şi să le învăţăm cu bucurie.

A PATRA PORUNCĂ
Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să iţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.
Ce înseamnă aceasta? Trebuie să ne temem şi să-L  iubim pe Dumnezeu aşa încât să nu îi dispreţuim pe parinţii sau superiorii noştri, sa nu incităm la mânie, ci să-i cinstim, să îi slujim şi să îi ascultăm, şi să-i
iubim şi să-i respectăm.

A CINCEA PORUNCĂ
Să nu ucizi.
Ce înseamnă aceasta? Trebuie să ne temem şi să-L iubim pe Dumnezeu astfela încât să nu rănim sau să facem rău in trup aproapelui nostru, ci să-l ajutam şi să-i fim un prieten în toate trebuinţele sale.

A ŞASEA PORUNCĂ
Să nu preacurveşti.
Ce înseamna aceasta? Trebuie sa ne temem şi să-L iubim pe Dumnezeu încât să ducem o viaţă curată şi decentă în vorbă şi în faptă, şi fiecare să-şi iubească şi să-şi cinstească soţul sau soţia.

A ŞAPTEA PORUNCĂ
Să nu furi.
Ce înseamna aceasta? Trebuie sa ne temem şi să-L iubim pe Dumnezeu aşa încât să nu luăm banii sau bunurile aproapelui nostru, şi nici să le obţinem prin mărfuri falsificate sau afaceri necinstite, ci să-l ajutăm ca să-şi îmbunătăţească şi sa-şi ocrotească proprietatea şi venitul.

A OPTA PORUNCĂ
Să nu depui marturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.
Ce înseamna aceasta? Trebuie sa ne temem şi să-L iubim pe Dumnezeu aşa încât să nu il mintim, sa nu il trădăm, calomniem sau să defăimăm pe aproapele nostru, ci să-l apărăm, să vorbim de bine despre el şi să interpretam totul cât mai precis şi pozitiv.

A NOUA PORUNCĂ
Să nu râvneşti la casa aproapelui tău.
Ce înseamna aceasta? Trebuie sa ne temem şi să-L iubim pe Dumnezeu aşa încât să nu cautam sa-i luam prin vicleşug moştenirea sau casa aproapelui nostru, sau să le obţinem printr-o aparenţă de dreptate, ci să-l ajutăm şi să-i fim utili ca să le păstreze.

A ZECEA PORUNCĂ
Sa nu râvneşti la nevasta aproapelui tău, nici la slujitorul lui, nici la slujnica lui, nici la vitele lui şi nici la nimic altceva care este al aproapelui tău.
Ce înseamna aceasta? Trebuie sa ne temem şi să-L iubim pe Dumnezeu aşa încât să nu-i instrăinam, să nu-i luăm prin forţă sau să-i dorim nevasta, slujitorii sau vitele aproapelui nostru, ci să-i îndemnăm să rămană lângă el şi să-şi facă datoria.

INCHEIEREA PORUNCILOR
Ce spune Dumnezeu despre toate aceste Porunci? El spune aşa: Eu, Domnul, Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu gelos, care pedepseşte nelegiuirea parinţilor în copii până la al treilea sau al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi care arată îndurare până la al miilea neam celor care Mă iubesc si păzesc Poruncile Mele.
Ce înseamna aceasta? Dumnezeu ameninţă să pedepsească pe toţi cei care încalcă aceste porunci. Aşa dar trebuie să ne temem de mânia Lui şi să nu facem nimic în mod contrar lor. Însă El promite har şi toate binecuvantările tuturor celor care păzesc aceste Porunci. De aceea trebuie să-L iubim şi să ne încredem în El şi să trăim de bună voie după Poruncile Lui.

Crezul

ASA CUM TREBUIE SA-I INVETE INTR-UN MOD SIMPLU CAPUL FAMILIEI PE CEI DIN CASA LUI
PRIMUL ARTICOL
FACEREA
Cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernic, Făcătorul cerului şi al pământului.
Ce inseamna asta? Cred că Dumnezeu m-a facut pe mine şi pe toate creaturile; că El mi-a dat trupul şi sufletul, ochii, urechile şi toate mădularele mele, raţiunea mea şi toate simţurile mele, şi încă are grijă de ele; de asemenea despre îmbrăcăminte şi încălţăminte, hrană şi băutura, casă şi cămin, soţie si copii, ogoare, vite și toate bunurile; că El ne oferă din belșug zilnic tot ce avem nevoie pentru trupul acesta și viață; ca El mă apără de toate primejdiile, și ma păzește, mă ocrotește de orice rău; și toate acestea numai din bunătatea și indurarea divina, de tata, fără nici un fel de merit sau efort din partea mea; iar pentru toate aceste lucruri este de datoria mea să-I mulțumesc și
să-L proslăvesc, să-L slujesc si să-L ascult. Aceasta este, cu certitudine, adevărat.

AL DOILEA ARTICOL
MÂNTUIREA
Și în Isus Hristos, singurul Lui Fiu, Domnul nostru, care a fost întrupat de Duhul Sfânt, S-a născut din Fecioara Maria, a suferit sub Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit și a fost îngropat; El a coborat în iad; a treia zi a înviat din morți; El S-a înălțat la cer și este la dreapta lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic; de acolo, El va veni ca să judece viii si morții.

Ce înseamna aceasta? Eu cred că Isus Hristos, Dumnezeu adevărat, născut din Tatăl, dar care era din veșnicie , în același timp om adevărat, născut din Fecioara Maria, este Domnul meu, care m-a răscumparat pe mine, o creatură pierdută și osandită, m-a cumpărat și m-a câștigat de la toate păcatele, de la moarte și din puterea diavolului; nu cu aur și argint, ci cu sângele Lui sfânt, prețios și cu suferințele și moartea Lui fără vină, ca eu să fiu al Său și să trăiesc prin El în împărăția Lui, și să-L slujesc în neprihănire veșnică, nevinovăție veșnică și fericire veșnică, așa cum El a înviat din morți, traiește si domnește in veșnicie. Aceasta este, fara nici o îndoială, adevărat.

AL TREILEA ARTICOL

SFINȚIREA : Cred în Duhul Sfânt; Sfânta Biserica Creștina, părtășia sfinților; iertarea păcatelor; învierea trupului; și viata veșnica. Amin.

Ce înseamna asta? Cred că nu pot ca prin propria mea rațiune sau putere sa cred în Isus Hristos, Domnul meu, sau sa vin la El; ci Duhul Sfânt m-a chemat prin Evanghelie, m-a luminat cu darurile Sale, m-a sfințit și m-păstrat în credința adevărata; așa cum El cheamă, adună, luminează și sfințește întreaga Biserică creștină de pe pământ, și o păstrează cu Isus Hristos în singura credință adevarata; în a cărei comunitate creștină El îmi iartă în fiecare zi și toate păcatele mie și tuturor credincioșilor, și mă va învia în Ziua de Apoi pe mine și pe toți morții, și îmi va viața veșnică mie și tuturor celor ce cred în Hristos. Asta este, fără nici o îndoiala, adevărat.

Rugăciunea Domnului (Tatăl nostru)

AȘA CUM TREBUIE SA-I ÎNVEȚE ÎNTR-UN MOD SIMPLU CAPUL FAMILIEI PE CEI DIN CASA SA 

Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-Se Numele Tău. Să vină împarația Ta. Facă-se voia Ta precum în cer asa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o noua astăzi. Și ne iartă noua greșelile noastre precum iertam și noi greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel râu. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci.Amin.

INTRODUCEREA

Tatăl nostru care ești în ceruri.

Ce înseamna aceasta? Dumnezeu dorește prin aceste cuvinte sa ne invite cu blândețe sa credem că El este Tatăl nostru adevărat și că noi suntem copiii Lui adevărați, ca noi să cerem de la El cu toată îndrăzneala încrederea precum copiii dragi cer de la tatăl lor drag.

PRIMA CERERE

Sfințească-Se Numele Tău.

Ce înseamna aceasta? Numele lui Dumnezeu este într-adevăr sfânt prin sine însuși; dar noi ne rugam prin aceasta cerere ca el sa fie sfânt și printre noi.Cum se realizează acest lucru? Atunci când Cuvântul lui Dumnezeiește învățat în adevărul și puritatea lui este în noi, iar noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ducem o viata Sfânta după Cuvântul lui Dumnezeu. Dă-ne nouă asta, Tata drag din ceruri. Dar cel care învață și trăiește altfel decât ne învață Cuvântului Dumnezeu, acela profanează Numele lui Dumnezeu printre noi. Ferește-ne de asa ceva, Tata Ceresc.

A DOUA CERERE

Vie împărăția Ta.

Ce înseamnă aceasta? Într-adevăr, împărăția lui Dumnezeu vine fără rugăciunea noastră, de la sine; dar noi ne rugăm în această cerere ca să vină această împărăâie în și prin noi. Cum se realizează acest lucru? Atunci când Tatăl nostru ceresc ne dă Duhul Lui Sfânt, ca prin Harul Lui sa credem Cuvântul Lui sfânt și să ducem viața pioasă, aici pe pământ și în viața care o să vină, în veșnicie.

A TREIA CERERE

Facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ.

Ce înseamnă aceasta? Într-adevăr, voia cea bună și plină de har a lui Dumnezeu se face fără rugăciunea noastră; dar noi ne rugăm în aceasta cerere ca ea să se facă și printre noi. Cum se realizează acest lucru? Atunci când Dumnezeu domnește împiedică orice sfat râu și dorința rea, cum ar fi voia diavolului, a lumii și a pornirii noastre, care nu ne lasă să sfințim numele lui Dumnezeu și nu lasă Să vină împărăția Lui; dar ne întărește și ne păstrează neclintiți Cuvântul Lui și în credință pană la moarte. Aceasta este voia Lui cea bună și plină de har.

A PATRA CERERE

Painea noastră cea de toate zilele da-ne-o noua astăzi.

Ce înseamnă aceasta? Într-adevăr, Dumnezeu dă pâinea cea de toate zilele fără rugăciunea noastră, chiar și la toți cei răi; dar noi ne rugam cu această cerere ca El să ne facă să ne dăm seama de acest lucru și, să primim pâinea noastră cea de toate zilele cu mulțumire. Ce se înțelege prin pâinea cea de toate zilele?  Tot ceea ce ține de întreținerea și nevoile trupului, cum ar fi mâncare, băutura, îmbrăcăminte,încălțăminte, casă, cămin, ogor, vite, bani, bunuri, un soț evlavios sau o sotie evlavioasă, copii evlavioși, slujitori evlavioși, conducători evlavioși credincioși, guvernare bună, vreme bună, pace, sănătate, disciplină, cinste, prieteni buni, vecini credincioși și altele asemenea.

A CINCEA CERERE

Și ne iartă nouă greșeliile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri.

Ce înseamnă aceasta? Ne rugăm cu această cerere ca Tatăl nostru din ceruri să nu ia în seamă păcatele noastre sau sa ne respingă rugăciunea din cauza lor; căci noi nu suntem vrednici de nici unul dintre lucrurile pentru care ne rugăm și nici nu le merităm; dar El să ne dăruiască toate prin har; căci noi păcătuim mult în fiecare zi și nu merităm altceva decât pedeapsa. Așa și noi vom ierta din toată inima și vom face bine cu dragă inimă celor care păcătuiesc împotriva nostra.

A ȘASEA CERERE

Și nu ne lăsa pe noi în ispită.

Ce înseamnă aceasta? Într-adevăr, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni; dar noi ne rugăm în această cerere ca Dumnezeu sa ne păzească și să ne apere, așa încât diavolul, lumea sau firea noastră pamânteasca să nu ne înșele sau să ne ademenească către necredința, deznădejde sau alte păcate și vicii mari; și chiar de vom fi atacați de ele, în cele din urma sa le învingem și să câștigam biruința.

A SAPTEA CERERE

Ci ne izbăvește de cel râu.

Ce înseamnă aceasta? Ne rugăm în această cerere, ca rezumat la toate, ca Tatăl nostru din ceruri sa ne izbăvească de orice râu în trup și suflet, proprietate și cinste a Sa, și în sfârșit, când va sosi ultimul nostru ceas, sa ne dăruiască un sfârșit binecuvântat și să ne ia cu îndurare din acesta vale a lacrimilor la El în cer.

INCHEIEREA

Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.

Ce se înțelege prin cuvântul “Amin”? Că trebuie sa fiu încredințat că aceste cereri sunt plăcute Tatălui nostru din ceruri și sunt auzite de El; caici El Însuși ne-a poruncit să ne rugăm și a promis să ne asculte. Amin, Amin,adică, Da, da, așa sa fie!

Sacramentul Sfântului Botez

CUM TREBUIE SĂ-I INVEȚE ÎNTR-UN MOD SIMPLU CAPUL FAMILIEI PE CEI DIN CASA LUI.

I.NATURA BOTEZULUI

Ce este botezul?

Botezul nu este numai apa simplă, ci este apa cuprinsă în porunca lui Dumnezeu și legata de cuvântul lui Dumnezeu.Care este acel cuvânt al lui Dumnezeu?Hristos, Domnul nostru, spune în ultimul capitol al Evangheliei pamatei: Duceți-va și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatalui și al Fiului și al Sfântului Duh.

II.BINECUVANTARILE BOTEZULUI

Ce oferă botezul sau la ce ne folosește?

El mărturisește iertarea păcatelor, izbăvește de moarte și diavol și da mantuirea veșnică tuturor celor care cred asta, așa cum declară cuvintele și fagaduințele lui Dumnezeu.

Care sunt aceste cuvinte și făgăduințe ale lui Dumnezeu? Hristos, Domnul nostru, spune în ultimul capitol al Evangheliei după Marcu: Cel ce va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cel ce nu va credea fi osândit.

III. PUTEREA BOTEZULUI

Cum poate apa sa facă lucruri atât de mari?

Cu siguranță nu este apa cea care le face, ci Cuvântul lui Dumnezeu care este în și împreuna cu apa, și credința, a celui care se încrede în acest Cuvânt al lui Dumnezeu legat de apă. Căci fără cuvântul lui Dumnezeu apa este doar apă și nu botez. Dar împreuna cu Cuvântul lui Dumnezeu este botez, adică, este o apă a vieții plină de har și o spălare și renaștere în Duhul Sfânt, asa cum spune Sf.Pavel, Tit, capitolul trei: Prin mila Sa El ne-a mântuit, Prin spălarea nașterii din nou și reinnoirea făcuta de Duhul Sfânt, pe care L-a revărsat din belșug asupra noastră prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, ca noi, fiind socotiți neprihăniți prin harul Sau, în nădejdea vieții veșnice, sa fim făcuți moștenitori. Acesta este un cuvânt neîndoielnic.

IV. SEMNIFICATIA BOTEZARII CU APĂ

Ce înseamna o astfel de botezare cu apă? 

Înseamna ca bătrânul Adam din noi trebuie sa fie înecat, prin căință și  pocăința zilnică, și să moară cu toate păcatele și poftele rele, și în fiecăre zi sa iasă la iveala și sa se nască un om nou, care va trai veșnic înaintea lui Dumnezeu în neprihănire și nevinovăție. Unde este scris lucrul acesta? Sf. Paul scrie, Romani, capitolul sase: Suntem îngropați cu Hristos prin botezul în moarte, pentru ca, așa cum El a înviat din morți prin slava Tatălui, tot asa și noi sa trăim o viață nouă.

Oficiul cheilor și spovedania

AȘA CUM TREBUIE SA-I INVEȚE ÎNTR-UN MOD SIMPLU CAPUL FAMILIEI PECEI DIN CASA LUI

Ce este oficiul cheilor?

Este puterea specială a bisericii pe care a dat-o Hristos Bisericii Sale pe pământ ca să ierte păcatele păcătoșilor care se căiesc, dar totodată să țină păcatele nepocăiților atât timp cât nu se pocăiesc. Unde este scris așa ceva? Sfântul evanghelist Ioan scrie asa, în capitolul douăzeci: Domnul Isus a suflat peste ucenicii Lui și le-a spus, Primiți Duhul Sfânt. Celor ce le iertați păcatele, le sunt iertate; și celor ce le țineți păcatele,sunt ținute.

Ce crezi tu potrivit acestor vorbe?

Eu cred ca atunci când pastorii chemați ai lui Hristos, se poartă cu noi după porunca Lui divina, în special atunci când ii exclud din parohia creștină pe păcătoșii evident nepocăiți, și, altă dată, când ii iartă pe cei ce se căiesc păcatele lor și vor să se îndrepte, acest lucru este valabil și sigur și în cer, ca și cum Hristos, Domnul nostru drag, ar trata El însuși cu noi.

Ce este spovedania?

Spovedania cuprinde două părți. Una este aceea că ne mărturisim păcatele; cealaltă, ca primim absolvirea, sau iertarea, de la pastor ca de la Dumnezeu Însuși, și fără sa ne îndoim, ci crezând ferm, că prin ea ne sunt iertate păcatele înaintea lui Dumnezeu în cer.

Ce păcate trebuie sa mărturisim?

Înaintea lui Dumnezeu trebuie sa ne recunoaștem vinovați de toate păcatele, chiar și de acelea pe care nu le știm, așa cum facem în Rugăciunea Domnului; dar înaintea pastorului trebuie sa mărturisim numai acele păcatele care le cunoaștem și le simțim în inimile noastre.

Care sunt acestea?

Aici chibzuiește la locul tău în viață conform cu Cele Zece Porunci, fie ca ești tată, mamă, fiu, fiica, stăpân, stăpâna, slujitor; fie ca ai fost neascultator, necredincios, trândav; fie că ai necăjit pe cineva prin cuvântau fapta; fie că ai furat, ai neglijat sau ai irosit ceva, sau că ai făcut un alt rău.

 

Sacramentul Altarului

ASA CUM TREBUIE SA-I INVETE INTR-UN MOD SIMPLU CAPUL FAMILIEI PECEI DIN CASA

Ce este Sacramentul Altarului?

Este cu adevărat sângele și trupul Domnului nostru Isus Hristos în pâine și vin, instituit de Hristos Însuși, pentru ca noi creștinii sa mâncam si să bem.

Unde este scris acest lucru?

Sfinții evangheliști Matei, Marcu, Luca și Sf. Pavel [apostolul] scriu așa: Domnul nostru Isus Hristos în aceeași noapte în care a fost trădat, a luat Pâine; și după ce a dat mulțumire, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Lui, spunând, Luați, mâncați; acesta este trupul Meu, care se da pentru voi. SĂ FACEȚI aceasta spre pomenirea Mea. Tot așa a luat și paharul după ce a cinat, și după ce a dat mulțumire, l-a dat lor, spunând, Beți toți din el; acest pahar este noul legământ în sângele Meu, ce se varsă pentru voi pentru iertarea păcatelor. Să faceți aceasta, spre pomenirea Mea, oi de câte ori beți din el.

Care este beneficiul unei astfel de mâncări și băuturi?

Acela care ni se arată prin aceste cuvinte, “Dat și vărsat pentru voi, pentru iertarea păcatelor”; și anume, că în Sacrament/Taină iertarea păcatelor, ne sunt date prin aceste cuvinte viața și mântuirea . Căci acolo unde este iertarea păcatelor este și viata și mântuirea.

Cum pot mâncarea și băutura trupească să facă așa lucruri mari?

Într-adevăr nu mâncarea și băutura le fac, ci cuvintele scrise aici, “Dat și vărsat pentru voi, pentru iertarea păcatelor”; care cuvinte, pe langă mâncare și băutură trupească, sunt lucrul principal în Sacrament; și cel care crede aceste cuvinte, are ceea ce spun și exprimă ele, și anume, iertarea pacatelor.

Cine primește deci, acest Sacrament în chip vrednic?

Postul și pregătirea trupeasca sunt într-adevăr o educare exterioară frumoasă; dar cel cu adevărat vrednic și bine pregătit este cel care crede în aceste cuvinte, “care se varsă pentru voi pentru iertarea păcatelor.” Dar cel care nu crede aceste cuvinte, sau se îndoiește, este nevrednic și nepregătit; căci cuvintele “pentru voi” cer ca toate inimile sa creadă

PARTEA II

Cum trebuie capul familiei sa-i învețe pe cei din casa lui să se roage dimineața și seara

RUGACINEA DE DIMINEATA

Dimineata, când te școli, fă semnul sfintei cruci și spune: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Apoi, stand în genunchi sau în picioare, repeta Crezul și Rugaciunea Domnului. Dacă vrei, poți spune și această mică rugăciune: Iți mulțumesc Ție, Tatăl meu din ceruri, prin Isus Hristos, Fiul Tău preaiubit, ca m-ai păzit în noaptea aceasta de toate relele și primejdiile; și mă rog Ție să mă păzești și în acesta zi de păcat și de orice râu, ca toate faptele mele și viața mea sa-ți fie plăcute Ție. Câci în mâinile Tale ma încredințez pe mine, trupul și sufletul meu, și toate lucrurile. Îngerul Tău sfânt să fie cu mine, ca vrășmașul cel râu sa nu aibă nici o putere asupra mea. Amin.

Apoi du-te bucuros la munca ta, cântând un imn, ca acela al Celor Zece Porunci, sau ce altceva care iți sugerează evlavia ta.

RUGACINEA DE SEARĂ

Seara, când te duci la culcare, fă semnul sfintei cruci și spune: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Apoi, stand în genunchi sau în picioare, repetă Crezul și Rugaciunea Domnului. Dacă vrei, poți spune și această mică rugăciune: Iți mulțumesc Ție, Tatăl meu din ceruri, prin Isus Hristos, Fiul Tău prea iubit, care cu indurare m-ai păzit în această zi; mă rog Ție să-Mi ieriți toate păcatele acolo unde am greșit, și , în indurarea Ta, să mă păzești în aceasta noapte. Căci în mâinile Tale mă încredințez pe mine, trupul și sufletul meu, și toate lucrurile. Îngerului Tău sfânt să fie cu mine, ca vrășmașul cel râu să nu aibă nici o putere asupra mea.Amin.

Apoi, cu voie bună, du-te de îndată la culcare.

Cum trebuie capul familiei sa-i învețe pe cei din casa lui să ceară o binecuvântare ( înainte de masa) și să mulțumească (după masa)

CEREREA BINECUVANTARII

Copiii și membrii casei sa se ducă la masa cu mult respect, sa-împreuneze mâinile și sa spună: Ochii tuturor se uită către Tine, Doamne, și Tu le dai hrana lor la timpul potrivit; Tu Iți deschizi mâna și mulțumești dorința oricarei vietți. Apoi sa spună Rugăciunea Domnului și următoarea: Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, binecuvântează-ne pe noi și aceste daruri ale Tale pe care le primim din bunătatea Ta măreață, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Mulțumirea după ce au mâncat, în același mod, cu mult respect și cu mâinile împreunate sa spună: Sa mulțumim Domnului, căci El este bun și indurarea Lui tine pe vecie. El da de mâncare oricărei făpturi; El dă fiarei mâncarea ei, ajutor corbilor care strigă. Pe El nu Îl încânta puterea calului. El nu gășește plăcere în picioarele omului. Domnul găsește plăcere în cei ce se tem de El , în cei ce speră în indurarea Lui. Apoi se va spune Rugăciunea Domnului și următoarea: Iți mulțumim Ție, Doamne Dumnezeule, Tată ceresc, pentru toate binefacerile Tale, prin Isus Hristos, Domnul nostru, care trăiește și împărătește în vecii vecilor. Amin.

PARTEA III

Tabla indatoririlor

SAU

ANUMITE PASAJE DIN SCRIPTURA PENTRU DIFERITE ORANDUIELI SISITUATII SFINTE PRIN CARE ACESTEA SUNT SFATUITE IN MOD INDIVIDUALCU PRIVIRE LA SLUJBA SI INDATORIREA LOR

EPISCOPILOR, PASTORILOR SI PREDICATORILOR

Episcopul trebuie sa fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, precaut, cumpătat, cu o purtare bună, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții; nu dedat la băutura, sa nu fie bătăuș, nu lacom de câștig murdar; răbdător, nu scandalagiu, nu pizmaș; unul care își conduce bine propria lui casă, care își ține copiii în supunere cu toată cuviința; nu un începător; care se ține bine de Cuvântul adevărat asa cum a fost învățat, ca să poată prin învățătura sănătoasă să-i avertizeze și să-i convingă pe potrivnici. 1 Tim. 3:2,3, 4, 6; Titi 1:9.

CU CE LE SUNT DATORI ASCULTĂTORII PASTORILOR

Mâncați și beți lucrurile pe care vi le dau; căci lucrătorul este vrednice plata lui. Luca E:7.

Tot asa a hotărât Domnul ca cei care propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. 1 Cor.9:14.

Cel ce primește învățătura în Cuvânt sa facă parte din toate bunurile sale celui care î-l învață. Nu va înșelați; Dumnezeu nu poate fi batjocorit; căci ceea ce omul seamăna, aceea va culege. Gal. 6:6,7.

Bătrânii care conduc bine sa fie socotiți vrednici de îndoita cinste, în special cei ce trudesc în Cuvânt și învățătura. Căci Scriptura spune, Sa nu legi gura boului care treieră grânele; și, Lucrătorul e vrednic de răsplata lui.1 Tim. 5:17, 18.

Și vă rugăm fraților, să-i recunoașteți pe cei ce trudesc printre voi sunt peste voi în Domnul și vă sfătuiesc; sa-i prețuiți foarte mult în drăgostea pentru munca lor. Și sa trăiți în pace intre voi. 1 Tes. 5:12, 13.

Să-i ascultați pe cei care vă conduc și să le fiți supuși; căci ei sunt cei care veghează asupra sufletelor vostre ca cei care trebuie să dea socoteală, ca să poată realiza lucrul acesta cu bucurie și nu cu durere, căci altfel nu v-ar folosi la nimic. Evrei13:17

DESPRE GUVERNAREA CIVILĂ

Fiecare suflet să se supună autorităților superioare. Căci nu exista alta putere decât de la Dumnezeu; autoritățile care există sunt stabilite de Dumnezeu. De aceea oricine se împotrivește autorității, se impotrivește hotărârii lui Dumnezeu; și ei cei care se împotrivesc își vor aduce osânda asupra lor. Căci conducătorii nu sunt o spaimă pentru fapte bune, ci pentru rele.

Vrei sa nu-ți mai fie frica de cel la putere?

Fă ceea ce este bine și o să te laude; căci el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă tu faci ceea ce este râu, sa-ți fie frică, căci nu degeaba poartă el sabia; căci el este slujitorul lui Dumnezeu, un răzbunător care aduce mânia asupra celui care face râu. Rom.13:1-4.

DESPRE CETĂȚENI

Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Matei 22:21.De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și pentru fi cu conștiința împăcată. Căci din astă cauză plătiți și impozite; căci ei sunt slujitorii lui Dumnezeu, care se ocupă în mod continu de sarcina aceasta. De aceea să dați tuturor ceea ce le datorați: impozite, celor ce le datorați impozite; vamă, celor ce le datorați vamă; teamă, celor ce le datorați teamă; cinste, celor ce le datorați cinste. Rom.13:5-7.

De aceea vă rog ca, în primul rând, să se facă pentru toți oamenii cereri, rugăciuni, mijlociri și acte de mulțumire, pentru regi și pentru cei ce sunt la putere, ca să putem duce o viață liniștită și pașnică, cu toată evlavia și toată cinstea. Căci acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Tim. 2:1-3.

Adu-le aminte să fie supuși conducătorilor și autorităților, să-i asculte pe demnitari, să fie gata pentru orice faptă bună. Titi 3:1.

Supuneți-va oricărei autorități omenești de dragul Domnului: fie regelui, ca autoritate suprema; fie guvernatorilor, ca unii care sunt trimiși de la El ca să-i pedepsească pe răufăcători și ca sa-i laude pe cei ce fac bine.1Petru 2:13, 14.

SOȚILOR

Tot astfel, voi bărbaților, purtați-vă cu ele cu ințelepciune, dând cinste nevestei ca unui vas mai slab, și ca fiind împreună moștenitori ai harului vieșii, rugăciunile voastre să nu fie împiedicate. Și să nu fiți cu mânie ținută împotriva lor. 1 Petru 3:7; Col.3:19

SOȚIILOR

Nevestelor, supuneți-va bărbaților voștri ca Domnului.  Efeseni 5:22

Așa cum Sara l-a ascultat pe Avraam, numindu-l domn; ale cărei fiice sunteti voi, atâta vreme cât faceți binele, fără sa vă temeți de ceva. Petru 3:6.

PĂRINȚILOR

Voi, părinților, nu ii întărâtați pe copiii voștri la mânie, ci creșteți-i în învățătura și mustrarea Domnului. Efeseni 6:4.

COPIILOR

Copii, ascultați în Domnul de părintii voștri; căci aȘa e drept. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta; care este prima poruncă cu o făgăduința: ca să-ți fie bine și ca să trăiești mult pe pământ. Efeseni 6:1-3.

SLUJITORILOR, ANGAJAȚILOR ȘI SALARIAȚILOR

Slujitorilor, sa fiți supuși celor care vă sunt stăpâni după trup, cu teamă și cutremur, cu toată inima, precum lui Hristos; nu numai când sunteți sub privirea lor, ca să faceți plăcere oamenilor, ci ca slujitori ai lui Hristos, făcând din inimă voia lui Dumnezeu; slujind cu voie bună ca pentru Domnul iar nu ca pentru oameni; știind că orice faptă bună pe care o face omul, va primi și el lafel de la Domnul, fie că e rob, fie ca e liber. Efeseni 6:5-8.

Patronilor voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, abținându-vă de amenințări, știind ca Stăpânul vostru și al lor este în cer; și la El nu există părtinire. Efeseni 6:9.

TINERILOR IN GENERAL

Tot asa, voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Da, toți să fiți supuși unul altuia și să fiți plini de smerenie; căci Dumnezeu este împotriva celor mandrii și dă har celor smeriți. Smeriți-vă, deci, sub mâna puternică a lui Dumnezeu, ca El să vă înalțe la timpul potrivit. 1 Petru 5:5,6.

VĂDUVELOR

Acum, cea care este cu adevărat văduva și singura, își pune încrederea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea retrăiește în plăceri este moarta când trăiește. 1 Tim.5:5,6.

PENTRU TOATA LUMEA

Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuti. Aici sunt cuprinse toate poruncile. Rom.13:9. Și sa stăruiți în rugăciuni pentru toți oamenii.Tim.2:1.Fiecare sa-și învețe lecția cu amintești toată casa o va duce bine.

PARTEA V

Întrebări creștine cu răspunsurile lor

ÎNTOCMITE DE DR. MARTIN LUTHER PENTRU CEI CE INTENTIONEAZA SASE DUCA LA SACRAMENT

După spovedanie și instruirea în Cele Zece Porunci, Crezul, Rugaciunea Domnului și sacramentele botezului și sfintei cine, pastorul poate întreba,sau te poți întreba singur:

1. Crezi ca ești un păcătos?

Da, eu cred lucrul acesta; sunt un păcătos.

2. De unde știi lucrul acesta?

Din Cele Zece Porunci; pe care nu le-am respectat.

3. Iți pare râu de păcatele tale?

Da, îmi pare râu că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu.

4. Ce meriți de la Dumnezeu pentru păcatele tale?

Mânia și supărarea Lui, moartea pamânteasca și osânda veșnica. Rom. 6:6:21, 23.

5. Și speri sa fii mântuit?

Da, aceasta este Speranța mea.

6. Așadar, în cine te încrezi?

În Domnul meu drag Isus Hristos.

7. Cine este Hristos?

Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om adevărat.

8. Câți Dumnezei sunt?

Numai unul; dar sunt trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

9. Deci, ce a făcut Hristos pentru tine ca sa te încrezi tu în El?

El a murit pentru mine și Și-a vărsat pe cruce sângele pentru mine pentru iertarea păcatelor.

10. A murit și Tatăl pentru tine?

Nu; căci Tatăl este numai Dumnezeu, și la fel și Duhul Sfânt; dar fiul este Dumnezeu adevărat și om adevărat; El a murit pentru mine și Și-a vărsat sângele pentru mine.

11. De unde știi lucrul acesta?

Din Sfânta Evanghelie și din cuvintele sacramentului, și prin trupul și sângele Lui date mie drept chezășie în sacrament.

12. Ce spun aceste cuvinte?

Domnul nostru Isus Hristos, în aceeași noapte în care a fost vândut, a luat pâinea; și după ce a mulțumit, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Lui, spunând: Luați, mâncați; acesta este trupul Meu, care se da pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea. Tot astfel a luat și paharul după ce a cinat, și după ce a mulțumit, l-a dat lor, zicând: Beți toți din el; paharul acesta este noul legământ în sângele Meu, care se varsă pentru voi pentru iertarea păcatelor. Sa faceți lucrul acesta, ori de câte ori îl veți bea, spre pomenirea Mea.

13. Crezi, așadar, ca trupul și sângele adevărat al lui Hristos sunt în sacrament?

Da, cred lucrul acesta.

14. Ce te face sa crezi lucrul acesta?

Cuvântul lui Hristos, Luați, mâncați, acesta este trupul Meu; Beți toții el, acesta este sângele Meu.

15. Ce trebuie sa facem noi atunci când mâncam trupul Lui și bem sângele Lui și primim astfel chezășia?

Trebuie sa ne amintim și să proclamam moartea Lui și vărsarea sângelui Lui, așa cum ne-a învățat El: Sa faceți lucrul acesta, ori de cațe oribil veți bea, spre pomenirea Mea.

16. De ce trebuie sa ne aducem aminte și să proclamam moartea Lui?

Ca sa învățam sa credem ca nici o ființa nu poate sa ne rascumpere noua păcatele ci numai Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat; și ca să învățam să ne uitam cu groază la păcatele noastre, și sa vedem că sunt într-adevăr grave, și sa găsim bucurie și alinare numai în El, și astfel sa fim mântuiti prin aceasta credințâ.

17. Ce l-a făcut pe El să moara și sa-ți răscumpere ție păcatele?

Marea lui dragoste pentru Tatăl Lui, și pentru mine și pentru alți păcătoși, așa cum este scris în Evanghelia după Ioan 14; Romani 5;Gălățeni 2; Efeseni 5.

18. În sfârșit, de ce dorești sa te duci la sacrament?

Ca sa învăț să cred că Hristos, din mare dragoste, a murit pentru păcatele mele, așa cum s-a menționat mai înainte; și ca să învăț de la El să-l iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele meu.

19. Ce trebuie să-l sfătuiască și să-l indemne pe un creștin primirea sacramentului în mod frecvent?

Trebuie sa-l determine, cu privire la Dumnezeu, atât porunca cât făgăduința lui Hristos Domnul, iar cu privire la el însuși, nevoia lui împovărătoare, din pricina căreia sunt date:  această poruncă, această îmbărbătare și această făgăduință.

20. Dar ce trebuie să facă cineva dacă nu-l mișca o asemenea povără și nu simte foame și sete pentru sacrament?

  • Unei asemenea persoane nu i se poate da un sfat mai bun decât, in primul rând, sa-și pună mana în piept și sa vadă dacă mai are carne și sânge, și sa creadă cu orice preț ce spune Scriptura despre lucru acesta la Galateni 5 și Romani 7.
  • În al doilea rând, sa se uite în jur ca sa vadă dacă mai este încă în lume/viață, și să țină minte că n-o sa fie lipsă de păcat și necaz, așa cum spune Scriptura la Ioan 15 si 16; 1 Ioan 2 și 5.
  • În al treilea rând, cu siguranța ca pe lângă el va fi diavolul, mințind și ucigând, zi și noapte, nu-l va lăsa să aibă pace, nici înauntru nici afară, așa cum ni-l descrie Scriptura în Ioan 8 și 16; 1 Petru 5; Efeseni 6; Timotei 2.

Adaptare: Prezbiter Marius Leontiuc

Această traducere poate fi preluată de oricine în orice fel de publicație numai cu condiția specificării următorului prefix: Adaptare : Prezbiter LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN – Biserica Protestantă Evanghelică. Această traducere se bucură de protecție ORDA și ISBN

Pentru comparare cu alte traduceri, a fost utilă pentru acuratețe și versiunea scholia.net

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1398
(Visited 348 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »