REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Comunicat public nr. 5/2021

Sponsori

20 Mai 2021 Timișoara

 

Subscrisa Gruparea Religioasă Biserică Protestantă Evanghelică, structură întemeiată și în funcțiune în baza art. 4-6 Legea 489/2006, prin prezbiter coordonator Leontiuc Marius sub puterea Consistoriului grupării
comunicăm public următoarele:

  1. În legătură cu acțiunile autorităților finlandeze și Bisericii Evanghelice Lutherane finlandeze împotriva doamnei Päivi Räsänen care și-a exprimat liber opinia sa religioasă, condamnăm public abuzul procurorilor finlandezi și cerem destructurarea grupului infracțional organizat. Acest grup infracțional sfidează dreptul fundamental la opinie și dorește să oblige societatea finlandeză la aclamarea doctrinelor LGBTQI. Din punct de vedere religios lutheran, oricine este nemulțumit de modul și genul în care Hristos Creatorul a decis să fim, este împotriva lui Hristos și este Antihristic. Luther a clarificat la Schmalkalden că nici un bărbat nu poate fi femeie și nici o femeie nu poate fi bărbat iar familia se formează numai din bărbat și femeie. Așa dar, biserica din Finlanda care a subvenționat o paradă homosexuală a încălcat doctrina lutherană și nu poate fi considerată o biserică lutherană oricât de mult ar uzurpa un astfel de nume. Gruparea religioasă Biserica Protestantă Evanghelică din România și Convenția Bisericilor Protestante din Europa cer autorităților finlandeze încetarea de îndată a persecuțiilor împotriva lui Päivi Räsänen și demiterea de îndată a procurorului de caz, eventual expertizarea psihiatrică a acestuia. Solicităm demisiile pastorilor din Biserica Lutherană Finlandeză care s-au compromis abdicând de la doctrina luI Hristos prin Luther.
  2. În legătură cu decizia sectei Biserica Lutherană din America ELCA (aceasta nu este o biserică lutherană autentică, este o sectă) de a numi un transgender, care nu a fost diagnosticat medical cu necesitatea unei asemenea operații, în funcția de episcop, Biserica Protestantă Evanghelică din România și Convenția Bisericilor Protestante din Europa condamnă public o asemenea situație. Biserica nu discriminează atunci când decide un set de valori morale. Așa cum fumătorii, alcoolicii nu sunt discriminați dacă nu au acces în anumite structuri, nici persoanele cu alte orientări nu sunt discriminate dacă sunt refuzate la apartenența unei confesiuni, care prin natura doctrinei consideră un anume mod de viață ca fiind păcat. Aceleași rațiuni de la punctul 1 sunt valabile și la acest punct. Noi credem că bărbatul formează o familie-cuplu creștină doar cu femeia. În același timp însă nu suntem de acord ca acestor persoane să li se restrângă sau să li se extindă drepturi civile, față de ceilalți,  doar pentru că sunt o altă minoritate. În acest moment legea statului este o lege exemplară și desăvârșită în materie de familie.
  3. În legătură cu afirmațiile făcute recent la emisiunea din mediul Youtube „De-a valma” despre reformatorul nostru Martin Luther, afirmăm că este regretabil să asistăm la proliferarea unor neadevăruri. Martin Luther a fost un reper al moralității. În Micul și Marele Catehism și articolele de la Schmalkalden, Luther afirmă că Duhul Sfânt ne oferă daruri, că ne guvernează viața și că o familie nu poate fi formată decât dintr-un bărbat și o femeie. Luther ne învață să iubim pe evrei și să ne ferim de păcat, să prețuim fiecare poruncă a Domnului. Există falsuri istorice atribuite lui Luther care rezidă opusul învățăturilor din catehisme, sunt rodul anti-reformei. Solicitarea noastră publică este ca mediul lutheran, în mod special numele Luther să nu mai fie pus în dispreț. Luther a avut o singură soție pe care a iubit-o exemplar.  Arătăm organizatorilor emisiunii că îi prețuim și îi iubim.
  4. Biserica Protestantă Evanghelică din România și Convenția Bisericilor Protestante din Europa face apel la întreaga populație a României să nu mai comită avort.  Avortul înseamnă crimă. Dumnezeu prin noi vă cere tuturor femeilor din România, să nu mai comiteți avort. Așa cum a fost campania aceasta de vaccinare care a condus la reprimarea virusului, vă invităm să avem o campanie în care să reprimăm moartea nenăscuților și Dumnezeu va binecuvânta națiunea noastră. Dacă animalele sunt ființe cu drepturi, așa cum se intenționează a se legifera, cu atât mai mult copiii nenăscuți. Facem apel la toate cultele creștine ca mesajul acesta împotriva avortului să fie asumat și promovat de toate bisericile din România și din lumea întreagă. Dumnezeu urăște avortul, Dumnezeu urăște crima. Dumnezeu va binecuvânta națiunea noastră dacă ne vom lepăda ca națiune de asemenea păcate șa mai ales dacă vom refuza legiferarea doctrinelor lgbtqi asupra copiiilor.
  5. Gruparea Religioasă consideră foarte gravă intenția propagandiștilor LGBTQ… de a pătrunde în școli unde să-și găsească adepți între copii, persoane cu discernământ neclar sau diminuat. De asemenea în aceeași măsură considerăm periculos pentru democrație militarea pentru restrângerea drepturilor persoanelor care nu ne împărtășesc opiniile. Dacă gruparea religioasă prin raționament moral și biblic nu permite apartenența persoanelor cu alte orientări, nu același lucru se întâmplă în societate. Statul este egal pentru toți, statul nu însușește convingeri private, este neutru față de acestea.

Acest comunicat nu vizează persoane diagnosticate cu disforie de gen sau persoane care din naștere au anumite deviații biologice (hemafrodiți), situație care se rezolvă medical și unde nu discutăm despre voința persoanei ci natura sa imposibil de continuat biologic în acel fel.

Amintim că gruparea noastră religioasă este una evanghelică, protestantă și lutherană, fiind justificată poziția publică. Aceasta este poziția noastră doctrinară, opinie liber exprimată. Dumnezeu să binecuvânteze România și Europa !

atest comunicatul, Leontiuc Marius Sebastian

 

20. toukokuuta 2021 Timisoara

 

Tilattu uskonnollinen ryhmä evankelinen protestanttinen kirkko, rakenne perustettu ja toiminnassa, joka perustuu taiteeseen. 4-6 Laki 489/2006, koordinoivan vanhimman Leontiuc Mariusin välityksellä ryhmän konsistorin alaisuudessa, ilmoitamme
julkisesti seuraavista:

  1. Suomen viranomaisten ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan yhteydessä Päivi Räsäsen kanssa, joka ilmaisi vapaasti uskonnollisen mielipiteensä, tuomitsemme julkisesti suomalaisten syyttäjien väärinkäytökset ja vaadimme järjestäytyneen rikollisen ryhmän hajottamista. Tämä rikollinen ryhmä vastustaa perusoikeutta mielipiteisiin ja haluaa pakottaa suomalaisen yhteiskunnan tunnustamaan LGBTQI-oppeja. Luterilaisesta uskonnollisesta näkökulmasta kuka tahansa, joka on tyytymätön tapaan ja ystävällisyyteen, jolla Luoja Kristus päätti olla, on Kristusta vastaan ​​ja on antikristus. Luther selitti Schmalkaldenissa, ettei kukaan mies voi olla nainen eikä kukaan nainen voi olla mies ja perhe koostuu vain miehestä ja naisesta.Suomen kirkko, joka tuki homoseksuaaleja, rikkoi kuitenkin luterilaista oppia, eikä sitä voida pitää luterilaisena kirkkona riippumatta siitä, kuinka paljon se on nimetty sen mukaan. Uskonnollinen ryhmä Romanian evankelinen protestanttinen kirkko ja Euroopan protestanttisten kirkkojen konventti kehottavat Suomen viranomaisia ​​lopettamaan Päivi Räsäsen vaino välittömästi ja erottamaan syyttäjän välittömästi, mahdollisesti hänen psykiatrisen tutkimuksensa. Vaadimme Suomen luterilaisen kirkon pastoreiden eroamista, jotka tekivät kompromisseja luopumalla Kristuksen opista Lutherin kautta.
  2. Amerikan luterilaisen kirkon ELCA: n (tämä ei ole aito luterilainen kirkko, se on lahko) päätöksen yhteydessä nimittää transseksuaalinen piispaksi Romanian evankelis-protestanttinen kirkko ja Euroopan protestanttisten kirkkojen valmistelukunta tuomitsee julkisesti tilanne. Kirkko ei tee eroa päättäessään moraalisten arvojen joukosta. Aivan kuten tupakoitsijoita, alkoholisteja ei syrjitä, ellei heillä ole pääsyä tiettyihin rakenteisiin, eikä syrjiä muita suuntautuneita ihmisiä, jos heiltä evätään jäsenyys kirkkokunnassa, mikä opin luonteen mukaan pitää tiettyä elämäntapaa olla synti. Tähän kohtaan sovelletaan samoja syitä kuin 1 kohdassa.
  3. Youtube-ohjelmassa “De-a valma” äskettäin annettujen lausuntojemme yhteydessä uudistajamme Martin Lutherista sanomme, että on valitettavaa todistaa vääryyksien lisääntyminen. Martin Luther oli moraalin maamerkki. Pienessä ja suuressa katekismuksessa ja Schmalkalden-artikkeleissa Luther toteaa, että Pyhä Henki antaa meille lahjoja, että hän hallitsee elämäämme ja että perhe voi koostua vain yhdestä miehestä ja yhdestä naisesta. Luther opettaa meitä rakastamaan juutalaisia ​​ja välttämään syntiä, tottelemaan kaikkia Herran käskyjä. Lutherille on omistettu historiallisia virheitä, jotka asuvat vastakohtana katekismusten opetuksille, ne ovat uskonpuhdistuksen vastaisia ​​hedelmiä. Julkinen pyyntömme on, että luterilaista ympäristöä, etenkin nimeä Luther, ei enää pidä halveksia. Lutherilla oli vain yksi vaimo, jota hän rakasti.
  4. Romanian evankelinen protestanttinen kirkko ja Euroopan protestanttisten kirkkojen konventti kutsuvat koko Romanian väestöä olemaan tekemättä aborttia. Abortti tarkoittaa murhaa. Kauttamme Jumala pyytää kaikkia Romanian naisia ​​olemaan tekemättä aborttia. Aivan kuten tämä rokotuskampanja johti viruksen tukahduttamiseen, kutsumme sinut järjestämään kampanja syntymättömän kuoleman tukahduttamiseksi, ja Jumala siunaa maamme. Kehotamme kaikkia kristillisiä kirkkokuntia ottamaan tämän abortin vastaisen sanoman vastaan ​​ja edistämään sitä kaikissa kirkoissa Romaniassa ja ympäri maailmaa.

Muistutamme teitä siitä, että uskonnollinen ryhmämme on evankelinen, protestanttinen ja luterilainen ryhmä, julkinen kanta on perusteltu. Tämä on opillinen kantamme, vapaasti ilmaistu mielipiteemme. Jumala siunatkoon Romaniaa ja Eurooppaa!

todistus tiedonannosta, Leontiuc Marius Sebastian

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1660
(Visited 363 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »