ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Singura modalitate prin care vine credința – predică prezbiter Nadasdy Andreas, Duminica Reminescere

Sponsori

Biserica Protestantă Evanghelică

Predica din Duminica Reminescere 13 Martie 2022

Cuvântul Domnului pentru astăzi se găsește în Epistola sfântului apostol Paul către Romani capitolul 10 de la vesretul 9 la 17. Voi folosi traducerea Cornilescu. Citim Cuvântul Domnului

9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,
11 după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.”
12 În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.
Lucrul acesta a fost vestit
14 Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?
15 Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”
16 Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?”
17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Acesta este Cuvântul Domnului pentru Duminica aceasta, fie ca Domnul să ne cerceteze.

 

Iubiți frați și surori în Domnul

S-a mai predicat din aceste versete în comunitatea noastră, biserica noastră are o credință ancorată în versetele Bibliei și aici găsim, în acest text un pilon esențial al credinței noastre lutherane și valdenze.

Mulți vor să izoleze versetele și să separe, cum spuneam data trecută, termenul de credință față de trăitul credinței. Se dorește confundarea simplei convingeri cu instituția credinței și separarea ascultării. Din nou Biblia ne arată că noi avem dreptate, din nou Biblia ne spune că suntem datori să ascultăm de Cuvintele lui Dumnezeu. Versetul 16 spune astfel

Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?”
Vedeți ce legătură clară între convingere și ascultare, nu spune au ascultat cuvintele în sensul limitativ de auzire, ci spune aici au ascultat de Evanghelie adică s-au supus. Credința înseamnă o supunere a voinței noastre față de Cuvintele lui Isus Hristos, regretul față de păcat și o pocăință, suntem chemați să ducem o viață de pocăință. Pocăința este descrisă de sfântul apostol Petru în cuvântarea sa de la ziua cinzecimi la Faptele Apostolilor capitolul 2 ca fiind credința din inimă, să citim
37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

O denumire foarte incomodă, pocăit. „ Ce ? Cum? te-ai pocăit? te-ai dus după Nadasdy, Gaciu și Leontiuc la luterani?”

Vor fi unii care vă vor întreba așa, dar iată ce ne cere Biblia

să fim pocăiți, aceasta este credința din inimă și ne ducem acum la primul verset al textului nostru

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit
Sunt doi dacă aici
dacă mărturisești credința și
dacă crezi în inimă, cu tot cugetul și urmează în versetul 10 descrierea actului confirmației pe care noi îl avem ca act în biserica noastră Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, mărturisirea sinceră, trăită confirmă mântuirea, se ajunge la mântuire.

Acest pasaj pe care noi îl avem în fața noastră ne arată foarte clar cum se ajunge la mântuire. Nu există o altă soluție. În ticăloșia lor ereticii vin să spună că mai dinainte de întemeierea lumii Dumnezeu a decis și predestinat pe cei care se vor duce în iad și că mântuirea este mai dinainte decisă pentru unii astfel încât oricât s-ar chinui să fie mântuiți unii nu vor avea parte de aceasta, ce cumplită erezie ! Iată ce spune Biblia: prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire, credința vine în urma auzirii iar auzirea prin Cuvânt, adică prin Evanghelie. Sunt oameni care uzurpă titulatura de pocăit, trăiesc atât de urât și apoi vin în biserici și se roagă ca Dumnezeu să întoarcă pe cei din casele lor. Ei defapt cred în predestinare, că Dumnezeu va hotărî în locul omului acceptarea mântuirii. Dar Biblia nu ne spune aceasta ci Biblia spune că în urma auzirii vine și credința iar nu în urma predestinației. Isus Hristos ne-a spus „mergeți și faceți ucenici”, nu a spus „rugați-vă ca Eu să fac ucenici” ci ne-a trimis pe noi creștinii să facem alți creștini, să facem ucenici ai Domnului.

Avem un post de radio online pe site-ul radio.bisericaevanghelica.eu, un har și un dar la care altădată nu visam să ajungem.

Suntem noi dispuși să ascultăm acest post de radio?

Acolo spre exemplu se aude zilnic, nu doar Duminica, Cuvântul Evangheliei și imnuri creștine, și totuși oamenii vor altceva chiar și când vine vorba de un post de radio creștin. E mai interesant postul de radio unde se cântă Rock pentru Isus, e mai interesant postul de radio unde se dezbat orice alte subiecte decât cuvintele lui Isus. Cu toate acestea, noi am pus la dispoziția tuturor oamenilor un post de radio în care vestim pe Hristos ca Domn și Dumnezeu și unde imnurile nu crează alte stări decât îndemnul la pocăință. Îndemn pe toți frații și surorile care aud acest mesaj, nu doar pe cei din biserica noastră, să promoveze postul nostru de radio, Radio Protestant Evanghelic de la adresa de internet radio.bisericaevanghelica.eu

Aș pune însă următoarea chestiune în analizare pentru fiecare dintre noi în parte.
⦁ Citim noi oare zilnic din Noul Testament?
⦁ Ne rugăm noi oare dimineața, la masă, înainte de plecare și la culcare?
Domnul să ne ajute ! Domnul să ne ajute să ducem o viață de rugăciune și de citire zilnică din cuvintele Domnului Isus pe care le găsim în Evanghelie. Isus Hristos este Domnul nostru și de aceea suntem datori să facem cunoscute versetele acestea ale Bibliei tuturor celor din jurul nostru. Nu suntem chemați la pasivitate spirituală, creștinul nu este parte pasivă spiritual, pasivitatea este pentru eretici. Isus Hristos ne cheamă la activitate, la a trăi Cuvintele Sale și a le vesti altora, la a face alți ucenici. S-a predicat dățile trecute despre cât de importantă este auzirea și reținerea Cuvintelor Domnului Isus, și ni se amintea din Evanghelia sfântului Apostol Ioan capitolul 15 versetul 3 unde Domnul Isus spunea „Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.” Vedeți ce important este să citim zilnic măcar un capitol al Noului Testament? Și mai mult, este foarte important să spunem și altora aceste cuvinte ale Domnului Isus, acest cuvânt este dătător de viață și este curățitor.

Trăim vremuri cumplite în care un popor s-a năpustit peste alt popor și macină țara, o cotropește, iar restul lumii se uită la acest act fără să intervină. Rămân copii fără case, rămân familii distruse, e timpul ca și noi ceilalți să ne rugăm pentru poporul ucrainean și atunci când putem să ajutăm cu leul acela din buzunarul nostru, să nu stăm pe gânduri. Isus vede ceea ce facem. Totuși poporul român a dat o lecție lumii, în timp ce mulțimi de necăjiți rămași fără case, treceau graanița, primeau hrană caldă și un loc de adăpost. Dumnezeu a văzut, și va binecuvânta acei oameni și poporul nostru. Va binecuvânta și televiziunile care au mobilizat publicul la o asemenea atitudine de empatie. Tot așa pe un plan spiritual, există victime ale diavolului care au nevoie de Evanghelie și care trebuie de urgență să audă vestirea din partea noastră. Isus Hristos a plătit vina păcatului, omul trebuie să accepte mântuirea, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Avem acces la iertare, păcatele noastre pot fi iertate și deja sunt iertate celor care au crezut.

Dragii mei care auziți această predică și nu v-ați decis încă pentru Hristos. Tot ceea ce este în jurul vostru poate depune mărturie că auziți chemarea la pocăință dar ați spus nu. Isus te cheamă să te predai. Nu ajunge că ai fost pur și simplu botezat în copilăria ta, e nevoie pentru a ajunge la mântuire să și mărturisești că Isus Hristos este Domnul și să te pocăiești de păcate, și acolo unde vine Isus păcatul iese afară, iese afară minciuna, iese beția, violența, adulterul, vorbele murdare, intențiile rele, chefurile și vine Evanghelia, vine credința trăită, vine pacea și ajutorarea celorlalți, te chem să vi la Isus și să spui împreună cu mine această rugăciune, și așa cum spune versetul Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit, te rog să faciîn gândul tău și cu vocea acasă această rugăciune:

Doamne Tată, Fiule și Duhule Sfânt, Bunule Dumnezeu, mărturisesc păcatul meu și vina mea, sunt păcătos, dar astăzi chem Numele Tău peste mine, chem Numele Tău Dumnezeule peste viața mea chem Numele Isus Hristos peste mine, peste viața mea, peste casa mea, ăn numele lui Isus cer mântuire căci te mărturisesc ca Domn și mântuitor. Vino Doamne în inima mea, vino Doamne în viața mea, luminează Tu mintea mea, dă-mi inspirația Ta. Doamne te rog iartă păcatele mele, Doamne te rog fie-ți milă și vindecă răni, vindecă-mi sufletul scapă-mă de patimi, de minciuni, de fapte rele, de orice păcat. Te rog binecuvintează-mi familia, serviciul, casa, al tău sunt Doamne, mă predau Ție și ajută-mă să devin slujitorul Tău. Amin.

Și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, iubirea Tatălui și comunitatea Duhului Sfânt să fie și cu noi să rămână. Amin.

prezbiter Nadasdy Andreas

https://bisericaevanghelica.eu/


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

884
(Visited 176 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »