REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predica din Duminica 15 Noiembrie 2020 – Trimiterea celor 70, vicar Disăgilă Paul

Sponsori

Dragi Frați și surori în Domnul. Astăzi, eu, Disăgilă Paul în calitate de vicar al bisericii Protestante Evanghelice, vă voi sluji în predicare. Textul biblic pentru astăzi , Cuvântul Domnul este împărțit în două locuri. Primul loc este în Cartea Daniel din Vechiul Testament capitolul 12 de la versetele 1 la 3 apoi vom continua citirea cu un pasaj din Evanghelia Sfântului Luca cap 10 versetele 1 la 16. Să citim Cuvântul Domnului

Daniel 12 :1 – 3

1În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.
2Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.
3Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci.

Luca cap 10

Trimiterea celor şaptezeci de ucenici
1După aceea, Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.
2Şi le-a zis: „Mare este secerişul , dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.
3Duceţi-vă; iată , vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.
4Să nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte şi să nu întrebaţi pe nimeni de sănătate pe drum.
5În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: ‘Pacea să fie peste casa aceasta!’
6Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, altminteri, ea se va întoarce la voi.
7Să rămâneţi în casa aceea şi să mâncaţi şi să beţi ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă.
8În oricare cetate veţi intra şi unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte,
9să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: ‘Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.’
10Dar, în oricare cetate veţi intra şi nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei şi să ziceţi:
11‘Scuturăm împotriva voastră chiar şi praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre; totuşi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.’
12Eu vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.
13Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci , dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac şi cenuşă.
14De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
15Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi coborât până în Locuinţa morţilor.
16Cine vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă şi cine vă nesocoteşte pe voi pe Mine Mă nesocoteşte, iar cine Mă nesocoteşte pe Mine nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Dragi frați și surori

Așa cum a spus fratele nostru Gaciu de la Dej, și la mine astăzi este prima predică. Și eu sunt chemat pe calea pocăinței, pe calea Evangheliei tot de fratele prezbiter Marius Leontiuc pe care noi în Consistoriu l-am ordinat, aceasta pentru că Dumnezeu are și a avut milă de noi.

Repet , are și a avut milă de noi, de aceea eu astăzi în fața lumii redau mărturia că Domnul Isus este Domnul meu și mântuitorul meu, iar chemarea Domnului ISUS, așa cum spunea fratele nostru Gaciu trebuie să răsune în urechile tuturor românilor și anume „Vino după Mine!”.

Trebuie să chemăm oameni la mântuire.
Oare ce se întâmpla cu mine dacă Dumnezeu nu mă lumina?
Unde eram eu acum?
Dar Dumnezeu a avut milă, iubire, har și un plan cu viața mea și are și cu a dumneavoastră. Sfântul Daniel ne redă un mesaj pe care Isus Hristos îl oferă în Vechiul Testament. Să știți că de mai multe ori apare Hristos în Vechiul Testament, asta înainte de nașterea sa în trup de om. Și Dumnezeu Isus îi descoperă lui Daniel și nouă deopotrivă că învierea morților are loc la sfârșitul lumii pe deoparte, iar pe de altă parte ce se întâmplă cu cei care îi învață pe alții neprihănirea. Vom străluci în nemurire dacă noi chemăm pe alții la mântuire și trăirea poruncilor lui Dumnezeu. În Catehismul Mare, Luther îndeamnă toți credincioșii la trăirea poruncilor lui Hristos, transimțând un mesaj prin Duhul Sfânt și anume că „poruncile lui Hristos nu sunt mai prejos de cele 10 porunci ale Tatălui”. Cuvintele lui Hristos pentru noi sunt viață, porunci și hrană a sufletului alături de sfintele sacramente.

Citea Fratele Gaciu săptămâna trecută din Evanghelia Sfântului apostol Matei, în continuarea evenimentului astăzi am citit un pasaj din Evanghelia sfântului apostol Luca. Și pentru că fratele a atins foarte bine săptămâna trecută aspectele despre conduita lăsată de Domnul ucenicilor, nu o voi repeta și eu. Eu vreau să pun accentul pe două aspecte care apar în textul de astăzi. Noi toți suntem chemați să învățăm pe alții să trăiască în neprihănire, să comită fapte bune și să creadă în Evanghelie, în Domnul nostru Isus. Cu acest mandat Isus ne lasă un obiect de origine cerească și anume Pacea. Și instituie Domnul actul Benedicției Casei, în versetul 5. Noi suntem singura grupare religioasă și singura credință creștină din România care în doctrina noastră avem actul benedicției casei. Pornind de la acest detaliu și de la mandatul de a chema pe alții doresc să observați că doctrina noatră este una care se supune total Bibliei, este credința dată sfinților odată și pentru todeauna. De aceea în Biserica noastră Dumnezeu lucrează miraculos, vom vedea mărturia unor oameni vindecați de boli cumplite, pentru că Dumnezeu ne cheamă la vestirea Evangheliei. Apoi, ne cheamă la o compasiune specială. Să nu credeți că este de datoria altuia să cheme la credință.
Dacă fratele prezbiter nu m-ar fi chemat pe cale ?
Dacă nu insista?
Eu nu eram astăzi întors la Domnul. Dragii noștrii cei care neagă structura bisericii noastre și o denigrează, comit o hulă gravă, Biserica nu este lucrarea omului ci a Duhului. De aceea toți creștinii care predică pe Isus Hristos ca Domn au obligația să-și dea silința ca să-și transforme prietenii în slujitori ai cerului.

Biserica Protestantă Evanghelică este o lucrare a lui Dumnezeu pe pământ, și ești chemat să abandonezi viața fără Dumnezeu și să te alături grupării religioase, spunând chiar acum rugăciunea „Doamne îți aparțin Ție, vino în inima mea și schimbă viața mea, iartă-mi păcatele”. Domnul va binecuvânta alegerea ta.
Prin dragostea lui Dumnezeu, FIȚI BINECUVÂNTAȚI DE DOMNUL ! AMIN

Vicar Disăgilă Paul – vicariatul Bisericii Protestante Evanghelice Timiș divizia pentru Caraș-Severin

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

772
(Visited 70 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »