REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predică Leontiuc Marius : Porunci la Predica de pe Munte 3

Sponsori

 

Luca cap.6:29-49
Fericirile
20 Atunci, Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: „Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!
21 Ferice de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!
22 Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!
23 Bucuraţi-vă  în ziua aceea şi săltaţi de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii.
24 Dar vai de voi, bogaţilor , pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea!
25 Vai de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi! Vai de voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui!
26 Vai  de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii mincinoşi!

Iubirea vrăjmaşilor
27 Dar Eu vă spun vouă, care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,
28 binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.
29 Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.
30 Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.
31 Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.
32 Dacă  iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.
33 Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa.
34 Şi dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai.
35 Voi, însă, iubiţi  pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi.
36 Fiţi  dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.

Paiul şi bârna, pomul şi roada
37 Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.
38 Daţi , şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”
39Le-a spus şi pilda următoare: „Oare* poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?
40Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui, dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.
41De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
42Sau cum poţi să zici fratelui tău: ‘Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi’ şi, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
43Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea şi niciun pom rău care să facă roadă bună.
44 Căci orice pom se cunoaşte după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.
45 Omul  bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din** prisosul inimii vorbeşte gura.

Casa zidită pe stâncă
46 De ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ şi nu faceţi ce spun Eu?
47 Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face.
48 Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.
49 Dar cine aude şi nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.”

Dragi farți și surori, iubiți prieteni ai Bisericii Protestante Evanghelice

Predica care trebuia rostită ieri, o ofer astăzi întrucât am avut părtășie pe Valea Crișului și subiectul a fost despre Cuvântul și Trupul Domnului.

Predica de pe Munte o regăsim și în Evanghelia după Luca. Este mai scurt pasajul decât cele 3 capitole pe care le-am parcurs în Evanghelia sfântului apostol Matei. Găsim și aici sfaturi și direcții, dispoziții asupra creștinului. Unii susțin că Isus nu a dat nici o poruncă, că ar fi predicat legea până la jertfa sa. O astfel de teză ar exclude chiar și sacramentele dar teza negării poruncilor lui Hristos neagă cuvintele Sale. Isus face distincție între poruncile Sale și cele ale Tatălui în Evanghelia Sfântului apostol Ioan cap. 15 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. Prin urmare Evanghelia conține porunci, Martin Luther sintetiza această doctrină prin sintegma TRĂIM ȘI FACEM CEEA CE CREDEM. Credem și devenim uniți cu Cristos prin credință. Alții susțin că faptele nu au nici o importanță că ele nu mântuiesc. Adevărat că nici o poruncă nu ne oferă mântuire, prin credință și proclamarea Domnului ca mântuitor dobândim mântuire, dar păzirea poruncilor înseamnă sfințenie, pocăință. În acest sens stă neclintit pasajul din prima epistolă a sf.ap. Ioan 1 Ioan cap 2:3-5

Prin păzirea poruncilor (cunoaștere si aplicare) știm că suntem în El, în Hristos, ne spun apostolii. Tu cunoști pe Domnul? Teologiile contrare nu le putem primi, de asemenea nu putem accepta că Luther sau alt reformator al nostru ar fi avut intenția de a schimba acest înțeles deslușit chiar de apostoli.

În prelegire sale ţinute la Bampton, Canon Liddon se referă la această predică spunând că este „prima sorbitură a esenţei creştinismului”. Dacă ar fi să interpretăm că acesta afirmaţie spune că Predica de pe munte este mesajul creştinismului adresat lumii păgâne, această interpretare s-ar lovi de faptul că predica este vădit o învăţătură (didache), nu o proclamaţie kerygma (proclamaţie). Oricât de departe ne-am duce cu imaginaţia, această predică nu poate fi considerată „vestea cea bună” pentru unul a cărui intrare în Împărăţie depinde de împlinirea ei. (Închipuiţi-vă un om care nu are nimic cu Cristos, lipsit de puterea Duhului Sfânt care să-l ajute, încercând să întreacă neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor.) Este mai degrabă o prezentare scurtă a celor care au intrat deja în Împărăţie şi o descriere a calităţii vieţii morale care se aşteaptă din partea lor. Este adevărat, în sensul acesta predica conţine „esenţa creştinismului”.

Din nou ne întâlnim cu porunca compasiunii față de săraci Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră! Avem astfel o sarcină să primim pe de-o parte sărmanii în casa lui Dumnezeu iar pe de altă parte pe cei flămânzi să-i săturăm , promisiunea poruncii continuă cu Ferice de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde! Suntem triști pe pământ din diferite motive, Domnul ne promite că vom râde acolo în cer.

O poruncă aparte este dată celor persecutați când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! Bucuraţi-vă  în ziua aceea. Adică bucură-te în momentul persecuției. Pricina aceasta este foarte variată, pentru Domnul o încasăm nu doar de la un stat din ce în ce mai polițienesc, suntem marginalizați și jicniți chiar de alți creștini, pentru că noi credem ceea ce a spus Domnul. Spre exemplu în trecut am avut o contribuție la construirea unei biserici din Timișoara. Eu eram parte din comitet, mă prezentau inițial prezbiter. Nu mi-am făcut casă, am dus banii mei acolo. După un timp au început niște cutremure de presă, eu m-am mutat la Cluj, am slujit în grupare, am misionat alte biserici și am fost zdrobit imagistic de un proces penal, pentru că am iubit banul. A trecut timpul am plătit, dar a venit vremea să refac istoricul membral. Și pentru că „m-am aliat cu protestanții” foarte greu am obținut dovada ordinării inițiale. Unii oameni ajung să ne urască deși susțin că au pe Isus domn și mântuitor personal. Și nu doar că ne urăsc ci caută și marginalizare, izgonire. Spunea pastorul tânăr care nu mă iubea că nu reiese din nici un document legătura aceasta cu mine. Ajunsesem inculpat la un moment dat și repede s-a și lepădat de mine, dar a fost acolo un alt pastor care a și pus bazele bisericii și el nu a negat adevărul. O să se spună„ bine bine s-au descotorosit de tine dar nu pentru Domnul ci că au vrut să ascundă un adevăr de care le era rușine”. Nu! ci oridecâte ori suferim pentru adevăr suferim pentru Domnul, El este Adevărul. Persecuția este foarte ciudată, ea vine tocmai pentru că credem nu pentru că nu credem.

Vai de voi, bogaţilor! Este și poruncă și nu cred că trebuie să o mai comentez. Eu am gustat acel vai, dar Domnul a avut milă de mine. De mult timp mă necăjesc bogații lumii din presă. Și lipesc pe numele meu tot felul de lozinci și înjurături, și când îmi caut numele pe google mă apucă frisoanele. Dar astăzi am găsit porunca aceasta Vai  de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine! și mi-a trecut necazul. Este vai de mine și de tine atunci când oamenii ne vorbesc numai de bine, pentru că atunci suntem parte din lumea lor învârtită și bălăcărită. Și vin porunci concluzii

 • Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc
 • binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.
 • Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.
 • Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.
 • Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.faceţi bine
 • iubiţi  pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb

Fiţi  dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv este o poruncă a sfințeniei, mila fac e ca omul să se asemene cu Dumnezeu. Oare ai milă când bârfești pe fratele?   Domnul spune FIȚI MILOSTIVI, fi cu milă când dai, când vorbești când vezi un nenorocit.

Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta. Ce poruncă ciudată pentru un popor care nu vrea să audă de amnistie ! Și totuși este o poruncă ! Iertarea este o imperativă a creștinului iar nu o vocație. Am judecat multe persoane, uneori și public, astăzi îmi pare rău. Regreți judecarea?

Daţi , şi vi se va da. Poruncă cu făgăduință, poruncă care ne obligă la dărnicie. Dăm noi celui care nu are? Avem în biserica noastră o mamă tânără care crește 3 copii la Oradea, singură în chirie, soțul a părăsit-o și a ținut-o doar în bătăi până la destrămarea căsniciei. Am dat noi acestei fete parte din zeciuiala noastră? Aceeași situație cu o fată din Mișca județul Arad, rămasă văduvă cu 2 copii și alta părăsită tot cu 2 copii. Acolo e Domnul care așteaptă implicarea ta. Domnul așa ne cere 10% din venitul nostru să-l dăm Lui adică celor necăjiți. De aceea ultima poruncă-concluzie Omul  bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui.

Și Domnul ne întreabă De ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ şi nu faceţi ce spun Eu? Au inventat teologia non-facta, adică nu păzi porunca că nu e mântuitoare, și te minte această teologie că Isus nu ar fi dat porunci. Dar Domnul întreabă astăzi De ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ şi nu faceţi ce spun Eu? Fie ca Domnul să ne vorbească și să deschidă mintea noastră și mila noastră auzind acest îndemn.

să recapitulăm poruncile găsite astăzi în text

 • Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!
 • flămânzi să fiei fi săturaţi! Ferice de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!
 • când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! Bucuraţi-vă  în ziua aceea
 • vai de cei bogaţil
 • Vai  de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine!
 • Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. iubiţi  pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb
 • Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.
 • Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.faceţi bine
 • Fiţi  dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv
 • Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.
 • Daţi , şi vi se va da
 • Omul  bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui
 • faceţi ce spun Eu

Vă invit să învățăm următorul imn scris chiar de reformatorul nostru Martin Luther

Prezbiter Marius Leontiuc

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

960
(Visited 39 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »