Predică: Calea păcatului duce la pieire, creștinul este însă ca un pom lângă un izvor de apă vie

Sponsori

Pentru Dumninica aceasta avem următorul text din Psalmul 1:

1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori,
2 ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot ce începe duce la bun sfârşit.
4 Nu tot aşa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul.
5 De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii, în adunarea celor neprihăniţi.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.

Dragii mei frați și surori ai Bisericii Protestante Evanghelice, dragi seminariști ai cursurilor noastre, dragi frați și surori din alte biserici creștine

Isus Hristos este Regele și Domnul nostru! Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu adevărat. Duhul Sfânt este Mângâietorul și Domnul nostru ! Dumnezeu adevărat din Dumnezeu Adevăeat. Dumnezeu Tatăl Yehova, El, Adonai, Elohim este Creatorul și Dumnezeul nostru ! A Acestui Dumnezeu Trinitar să fie Slava, cinstea și gloria !

Cartea Psalmilor este scrisă sub imperiul legii lui Moise, sunt mai mulți autori, Psalmul 1 este scris chiar de David. Psalmul 1 este primul dintre Psalmii din Biblia ebraică. Ca majoritatea psalmilor, realizează un contrast între omul „neprihănit” (tzadik צדיק) și omul „rău” sau „nelegiuit” (rasha` רשע) sau “păcătos” (chatta’ חטא). Omul neprihănit este cel care își dorește să cunoască legile lui Dumnezeu, are o judecată bună și evită compania celor răi. Astfel, el are capacitatea de a supraviețui perioadelor dificile din viață, fiind sub protecția lui Dumnezeu. Pe de altă parte, omul păcătos este ca pleava pe care o spulberă vântul atunci când se confruntă cu probleme. Autorul Psalmului afirmă că judecata este momentul în care neprihăniții și păcătoșii vor merge pe căi diferite. Calea aleasă de cei răi duce la pierzare, iar în ziua judecății, ei se vor confrunta cu consecințele naturale ale acestei alegeri.

Beatus vir, “Binecuvântat este omul …”, în latină, sunt primele cuvinte din Biblia Vulgata din Psalmul 1 și Psalmul 112 (111). În manuscrisele psaltice (anluminuri), începutul textelor psalmilor principali a fost marcat în mod tradițional cu litera B, de la „Beatus”, iar primele două cuvinte de la început sunt mult mai mari decât restul textului. Între ele, acestea ocupă adesea o pagină întreagă.

Domnul Isus Hristos și sfinții apostoli confirmă valabilitatea liturgică a psalmilor și sub imperiul Evangheliei. Legea lui Moise a fost înlocuită cu Evanghelia, Pavel însuși afirmă despre Evanghelie că este Legea Duhului de viață (Romani 8:2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii), și în acest sens înțelesul LEGEA DOMNULUI din Psalmi este de facto EVANGHELIA pentru  creștini. Iată textele biblice care ne arată valabilitatea și sub Evanghelie a Psalmilor

  • Efeseni 5:19 Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
  • Coloseni 3:16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Versetul 2 al Psalmului 1 succede binecuvântării înscrise în versetul 1, și ne promite un statut special credinciosului care își găsește plăcerea în Evanghelie . Martin Luther spunea în Marele Catehism că „atunci când Scriptura dispune, Dumnezeu dispune” și așa a relatat și Domnul Isus. Prin urmare promisiunea și Profeția lui Dumnezeu pentru noi astăzi este promisiunea binecuvântării asupra celor care nu se opresc pe calea păcatului, chiar dacă au ajuns acolo, nu se duc la sfătuiri cu oameni răi, nu batjocoresc ci meditează la cele expuse din Evanghelie. Putem vedea patru porunci reflexive din acest psalm, Nu te sfătui cu oameni răi; Nu te opri în păcat chiar dacă ai păcătuit vino pe calea pocăinței; Nu batjocori pe nimeni; Dumnezeu și Evanghelia să fie plăcerea ta ! Sunt 4 concluzii , 4 porunci care se desprind din acest text. Sunt aparent grele, dar binecuvântarea promisă e mai de prețuit decât să refuzăm aplicarea acestor norme.  Versetul 3 rezonează cu ceea ce Domnul Isus ne promitea în Evanghelia sf. apostol Ioan cap. 7 astfel:

Așa dar, cugetarea continuă la Evanghelie aduce necondiționat prezența Duhului Sfânt în viața creștinului. Coroborând textele enunțate este unica concluzie asupra Duhului pe care o pot trage din ele, Duhul Sfânt fiind acest izvor de apă, Duh de viață care locuiește în cei care au gândul lipit de Evanghelie.

Dragii mei, Cuvintele Domnului Isus au așa o valoare încât nasc din nou omul care le citește. Omul devine născut din nou prin Duhul Sfânt, devine parte a împărăției, de aceea vă invit să memorați Cuvintele lui Isus pe care le găsim pe parcursul predicilor noastre. Domnul te cheamă și pe tine la pocăință.

Dacă te-ai oprit într-un păcat, părăsește păcatul, te oprești și te rogi. Mărturisești Domnului Isus păcatul și El este drept și credincios și primești iertare, nu te mai întorci la păcat. Încearcă să te lupți chemând în rugăciune Numele Domnului peste tine. Prin puterea ta nu reușești dar vei primi o putere de sus și vei birui păcatul. Dacă te-ai sfătuit cu oameni răi și nervoși, caută să eviți oamenii nervoși, calea lor e moarte spirituală sigură. Dacă ți-a plăcut să râzi și să ridiculizezi pe alții, nu este scaunul pe care să te așezi, locul tău este la rugăciune și la vestirea Evangheliei. Dacă nu ai avut plăcerea de a citi Evangheliile din Noul Testament , este timpul să devi un om roditor, un om nou citind Noul Testament începând cu Evangheliile, gândindu-te la fiecare cuvânt rostit de Isus Dumnezeul nostru. Dumnezeu te cheamă la o viață nouă.

Domnul Isus a predicat Evanghelia în mod complet, și timp de 3 ani a format cei mai mari apostoli ai lumii. Biserica noastră are principiul că orice creștin devine pastor sau misionar tot în maxim 3 ani de la confirmare membrală. Dumnezeu nu ne cheamă la o viață de șomaj tehnic spiritual sau la repetenție, Dumnezeu te cheamă la slujire. Dacă pastorii tăi sau preotul tău te plasează în tăcere deși tu ai o chemare lăuntrică, vino la o lucrare de responsabilitate, intră în gruparea noastră religioasă și începe să vestești Evanghelia. Iar nouă ca membrii Dumnezeu ne cere să avem inima lipită de Evanghelie. Citiți aceste predici și textele lor biblice în fiecare seară și Dumnezeu ne va binecuvânta.

Fiți Binecuvântați de Domnul!

Prezbiter Marius Leontiuc


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

874
(Visited 55 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Translate »