Arătarea lui Isus și lui Toma 11 Aprilie 2021

Sponsori

Foto: Pictură de Caravaggio. Predica pentru Paștele lui Toma 11 Aprilie 2021
Prezbiter Reverend
Leontiuc Marius Sebastian

Textul biblic al predicii este din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan cap. 20:24-29

Isus Se arată şi lui Toma
24Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.
25Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”
26După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”
27Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”
28Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
29„Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”

Predica se află în materialul video


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

362
(Visited 104 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Translate »