pastor Leontiuc Marius

Poziție prezbiterială /Iulie 2021

Sponsori

Gruparea religioasă Biserica Protestantă Evanghelică din România

prin prezbiter Leontiuc Marius Sebastian și diacon ales Nadasdy Andreas
în temeiul art. 4-6 Legea 489/2006, emitem următoarea

Poziție Publică Doctrinară

Având în vedere că mai multe persoane rău intenționate aparținând altor denominațiuni încearcă etichetarea Bisericii noastre în anumite acțiuni și predici, ca o „Biserică a Legii ” facem următoarele precizări

– Biserica noastră predică și învață credincioșii săi Poruncile Domnului ISUS care reprezintă EVANGHELIA, regăsite în Noul Testament (potrivit Fapte 1:2 de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese.), și facem distincție clară între Legea lui Dumnezeu dată Evreilor prin Moise și Evanghelie, Legea iudaică nu mai ține, ea a fost valabilă doar până la Ioan Botezătorul (Luca 16:16 Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.). Faptul că ne întemeiem credința pe Porunca Domnului așa cum o relevă Martin Luther, nu înseamnă că am fi o biserică a legii ci a Poruncii lui Hristos care așa a ordonat și învățații să păzească tot ce Eu v-am poruncit– Matei 28:19-20 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

-Martin Luther a constatat în ambele catehisme că „suntem datori să ascultăm de porunca Domnului, aceasta este credința noastră”. Martin Luther nu a contrazis niciodată pe Hristos, așa dar nu a negat imperativa Domnului din Ev. Sf. Ioan  cap. 14 v. 21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte...

În consecință o biserică lutherană reală nu va nega porunca Evangheliei. Poruncile Evangheliei nu constituie Lege ci element al Harului, al Credinței (Romani 4:16, Efeseni 2:8 Căci prin har aţi fost mântuiţi,  prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.) Poruncile Evangheliei au fost date ca dar de la Dumnezeu (Fapte 1:2). Predicarea valabilității legii reprezintă o erezie condamnată chiar de apostoli . Faptele apostolilor 15:24 Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea,”. Prin urmare persoanele care se pretind pastori, care afirmă că Legea înseamnă aceeași instituție cu Poruncile lui Hristos sub sintagma „legea lui Hristos”, pretinzând că noi am fi o biserică a legii iudaice, aceste persoane trăiesc în minciună. Biblia denumește Evanghelia ca „Legea Duhului de Viață” sau Har.  În acest sens Romani 8:2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.  A susține că această teză a sf. apostol Paul nu este și parte de cedință lutherană, reprezintă un sacrilegiu și o minciună.

Astfel, condamnăm public orice intenție prin care în mod mincinos unele persoane aflate în fel și fel de păcate, încearcă prin minciuni să ne catalogheze drept biserică a Legii. Poruncile Evangheliei reprezintă parte din Har, Harul ce s-a arătat prin Hristos, Evanghelia adică Harul înlocuind Legea lui Moise pe care a și abrogat-o definitiv pentru neamuri.

Termenul de „lege” în interiorul poziției noastre doctrinare cu excepția introducerii se referă la Legea lui Moise iar nu la cea a statului român.

prezbiter Leontiuc Marius Sebastian și diacon ales Nadasdy Andreas

12 Iulie 2021


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

1096
(Visited 207 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »