REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Înălțarea Domnului

Sponsori

Astăzi Bisericile protestante Evanghelice din România celebrează Înălțarea Domnului. Textele Biblice pentru această zi sunt din
Faptele Apostolilor cap. 1:1-11
Înălţarea lui Isus
1 Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni,
2 de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese.
3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.
4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care ”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
6 Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”
7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.
8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
9 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
10 Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb
11 şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Efeseni cap. 1:15-23
15 De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
16 nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.
17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui
18 şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi
19 şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,
20 pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,
21 mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii,
23 care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlineşte totul în toţi.

Ziua de astăzi reprezintă o sărbătoare, este înrudirea omului cu Dumnezeu înfăptuită. La dreapta Tatălui pe scaunul de domnie este Dumnezeu și Omul. Hristos s-a înălțat și prin aceasta noi avem un mijlocitor și un Rege iubitor.

Dragi frați și surori în Domnul. Cu prilejul înălțării apostolul Luca ne descoperă că Evanghelia este porunca lui Dumnezeu, versetul 2 din textul din cartea faptele Apostolilor. Apoi Isus ne poruncește că nu este treaba noastră să cunoaștem viitorul și coroborat cu această poruncă reflectăm și la cea din Evanghelia sfțntului Apostol Matei la cap. 28 Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.

Dar în același timp avem și un mesaj adus de îngeri. Nu foarte des, dar util și plin de substanță, mesajul îngerilor este prezent în Biblie. Ei transmit mesaje precis și întrebări valabile și astăzi așa cum întrebau „de ce căutați pe Cel viu între cei morți?”. Vedem pelerinaje la moaște și îngerii au aceeași întrebare. Mesajul lor de la înălțare Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cerNi se comunică explicit că Isus se va întoarce, și se va întoarce așa cum s-a înălțat. El nu s-a înălțat între mii de oameni ci între ucenici, așa dar tot între ucenici se va și întoarce, de altfel Domnul ne spune „Eu vin ca un hoț”, nu în uralele pământului ci între ucenici, între cei puțini. Așa dar ziua de astăzi este un prilej de încurajare pentru cei ce așteaptă venirea Domnului, ea va veni.

Vom publica pe această pagină în zilele următoare și predica de la slujba de astăzi care o vom oficia în număr restrâns.

Fiți Binecuvântați !

 

rev. Marius Leontiuc

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1108
(Visited 132 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »