REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Curs de Limba Maghiară – Lecția 1

Sponsori

Considerăm că este o datorie morală față de istorie, având în vedere că protestantismul a pătruns în spațiul românesc prin misionarii maghiari și germani, să învățăm limba maghiară. Dar de ce datorie istorică? Pentru că în România trăiesc foarte mulți maghiari care ne vorbesc nouă limba, nu ca reciprocă ci ca datorie a misionarului de a răspândi Evanghelia urmașilor care au adus credințele protestante aici, urmași care însă au cam uitat credința. Biserica Protestantă Evanghelică își propune revigorarea tuturor bisericilor protestante de alte confesiuni, din Ardeal care au fost deschise de maghiari iar acum stau cu lacătul pe uși. Vom folosi metoda de învățare creionată de profesorii D. Balogh, V. Pamfil și regretatul L. Balász, cu acordul statului Maghiar, prin care la început învățăm regulile fonetice și mai apoi vom intra în metodologia de gramatică.

În primele lecții vom învăța regulile fonetice, regulile de scriere a literelor și pronunția acestora. Vom încerca să oferim și videoclip în timp pentru fiecare lecție.

În scriere, limba maghiară se folosește de alfabetul larin, completat cu câteva semne diacritice și cu câteva semne grafice compuse.

Lecția 1.  Litere care se găsesc atât în alfabet românesc cât și cel maghiar

a) Cu aceeași valoare fonetică și formă în ambele limbi

B, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, T, U, V, Z,

dob – tobă
fog – dinte
doboz – cutie
bot – bâtă
hoz – aduce
finom – fin, gustos
rumot – rom (la acuzativ)
pot – praf
film – film
Tibor – Tiberiu
volt – a fost
ki? – cine?
kopog – bate la ușă

Ki kopog? – Cine bate la ușă?
Tibor kopog. Finom rumot hoz. – Tibor bate. Aduce rom bun.

b) Cu altă valoare fonetică decât în limba română dar cu aceeași formă/scriere

A, C, E, J, S,

Litera a din Maghiară e diferită de litera a din Română
Sunetul a seamănă cu un o românesc, un o foarte deschis identic cu cel din dialectul transilvănean la cuvintele more, cosă, coboră dar e mai scurt. Este identic cu englezul o din hot (fierbinte).

Vă propun un exercițiu: Să se repete silabele, cuvintele și propozițiile următoare, avându-se grijă să nu se confunde maghiarul a cu românescul a sau cu o: ta-ta, a-pa, ma-ma, na-na, ha-za, al-ma, da-rab, hat nap.

az – acela, acea
hat – șase
alma – măr
haza – acasă
darab – bucată
kalap – pălărie
ablak – fereastră
van – este
mutat – arată
taxi – taximetru
lap – foaie, ziar
katona – soldat
ma – azi
nap – zi, soare

Ki az? – Cine-i?
Mi az? – Ce-i?
Mi van ma? – Ce e (avem) azi?
Van alma? – Aveți mere? (literal: sunt mere?)
Van. – Avem (Sunt)

Az ablakban hat alma van. (Pe fereastră sunt șase mere)

C maghiar este diferit de c românesc

c, notează consoana identică cu cea notată în română prin litera ț.

cica – pisică
cukor – zahăr
harc – luptă
polc – raft
cincog – chițcăie
Laci – diminutiv al lui Laszlo
citrom – lămâie
civil – civil
cucli – biberon
kocka – cub, zar
kockacukor – zahăr cubic

Exercițiu: Repetați cele de mai jos. Nu confundați c maghiar (românul ț) cu românele c, ce, ci

ci-ca, cu-ci, i-ci-pi-ci

-Mit hozol Laci? (Ce aduci Laci?)
-Cukrot, citromot hozok. (Aduc zahăr, lămâi).


Cica van a polcon ! – E o pisică pe raft.

E maghiar este diferit de e românesc

e notează o vocală scurtă, mult mai deschisă decât românescul e. Acest sunet seamănă cu e din dialectul transilvănean: e din mere, pere, cu franțuzescul è din mère (mamă), père (tată), cu englezescul a (ae) din man (maen-om), bad (baed-rău), dar e întodeauna scurt indiferent că e în silabă accentuată sau neaccentuată.

Exercițiu: Pronunțați silabele și cuvintele de mai jos. Atenție la scurtime și la gradul de deschidere, să nu se confunde cu e din română.

e-lem, pe-rec, be-teg, me-leg, e-me-let,

elem – element
eper – frăguță
perec – covrig
perc – minut
kilenc – nouă (9)
beteg – bolnav
meleg – cald
hideg – rece, frig
ecet – oțet
vizet – apă (la acuzativ)
telefon – telefon
ember – om
idegen – străin
kert – grădină
terem – sală
emelet – etaj
nem – nu
elment – s-a dus

-Hol van Elek? Elment? (Unde-i Elek? A plecat?)
-Nem ment el. Az emeleten van. (N-a plecat. E la etaj.)

-Meleg van (e cald)
-Hideg van (e frig)

– Idegen ember van a kertben ( e un om străin în grădină)

J maghiar este diferit de j românesc

J maghiar este i românesc din diftongi

J notează vocala iî, identică cu i românesc din iarnă, tăia, lei, cu y englezesc din yes, you.
lej – leu
haj – păr
jaj ! – vai !
tej – lapte
fej – cap
jog – drept
vaj – unt
majom -maimuță
baj – necaz
zaj – zgomot
Exercițiu: Repetați cele de mai jos. Nu confundați maghiarul j (iî) cu românescul j

ja-ja-ja, aj-aj-aj    Kilenc lejem van (Am nouă lei).
te-jet, va-jat, fe-je, ha-ja,   A haja fekete, a feje kerek (părul îi e negru, capul îi e rotund).

 

Jaj a fejem ! (Vai, capul meu !).

S maghiar este diferit de s românesc

S notează o consoană identică cu cea notată de litera ș din română.

esik – plouă, cade
sok – mult
sajnos – din păcate
sajt – cașcaval
este – seară
has – burtă, abdomen
vas – fier
sebesen – repede (adverb)
mos – spală
most – acum
okos – deștept

Exerciții: repetați cele de mai jos. Nu confundați s maghiar cu s românesc!
sok-sok vas, este, mosok,

– Esik? (plouă?)
– Most nem esik. (Acum nu plouă)
– Sas mama mos. (Doamna/Mama Sas spală).

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

860
(Visited 132 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »