ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Botezul, îmbrăcăminte pentru viața de apoi și mărturie a cugetului sufleului mântuit

Sponsori

Iubiți frați și surori, stimată Biserică a lui Hristos

Textul de bază al predicii de astăzi este din 1 Petru 2: 21 Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,

Nimic nu este mai liniștitor decât să faci parte dintr-o comunitate în care Cuvântul lui Hristos este predicat așa cu era el, fără aserții, fără forțări hermeneutice, fără interpretări și fără cesaționism. Dragi frați și surori, fără a aduce judecată altor comunități, fără a aduce critici, doresc să amintesc că este gravă, apăsătoare și de nesuportat atmosfera în care Cuvântul lui Dumnezeu este răstălmăcit, primește altă interpretare iar slujitorii în loc să-l predice aduc spre vestire altceva, astfel încât predica aduce în prim plan altceva decât ceea ce Domnul Isus și sfinții apostoli ne-au învățat. De aceea, gruparea noastră religioasă este un adevărat refugiu în acet tumult de ideologii, de curente unele fanatice, altele eretice apostate, refugiu și real sprijin prin învățătura pe care o promovăm. Este singura biserică protestantă cu adevărat care se adresează inclusiv cetățenilor români din România fără a aduce o interpretare suplimentară cuvintelor lui Dumnezeu și reformei lui Waldo și Luther. Dar, totodată este singura biserică protestantă iubitoare și în părtășie cu alte biserici neoprotestante sau protestante, grupare care predică unitatea în Hristos și puterea Numelui Lui.

Gruparea noastră religioasă avându-l în centru pe Hristos și Cuvintele Sale este ceea ce a putut fi mai de preț în țara noastră și nu numai.

În fața nastră însă astăzi se află un subiect despre Sacramentul Botezului sau Taina Botezului. Afirmam  acum două săptămâni când predicam despre Euharistie că preferăm să rostim termenul de Sacrament și nu cel de „Taină”, tocmai pentru că în Limba Română poate fi interpretat ca „secret”,ori este un act cu putere de sfințire, „spre iertarea păcatelor” cum spune sfântul apostol Petru în cartea Faptele Apostolilor 2:38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” Ca atare, precum sacramentul Euharistiei, Botezul este deci un act spre iertarea păcatelor, termenul de act spre iertarea păcatelor este cel de SACRAMENT provenit din septuaginta.

Ce este Botezul și cine l-a inițat? Este Botezul lui Ioan același cu cel al lui Hristos?

Botezul dragii mei farți și surori, scumpi prieteni, nu este o instituție absolută a Noului Testament. Prima formă de botez întâlnită ca act de curăție, o găsim la trecerea Mării Roșii când poporul evreu era condus de Moise. Aceasta nu este o invenție a mea ci este ceea ce ne spune inclusiv Sfântul Apostol Paul 1 Corinteni 10:2 „toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise;”. O altă formă chiar liturgică de botez o găsim în Psalmi „stropimă-vei cu apă și isop și eu mă voi curăți”  Psalmul 51:7 . Acest botez al Psalmilor este și cel al lui Ioan, unde oamenii primeau acest botez doar după ce își mărturiseau păcatele Matei 3:6 „… mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.”
Ioan Botezătorul este primul însă care ne arată că botezul pocăinței oficiat de el, este unul al legii și diferă substanțial de botezul pe care Isus l-a instituit : Matei 3:11
Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.”

Așa dar, Botezul lui Ioan este un botez în apă, denumit Botezul pocăinței, a fost și Hristos botezat în El dar Botezul în numele tatălui al Fiului și al Duhuui Sfânt este un botez diferit, este un botez al Noului Legământ și nu este doar cu apă ci este și cu Duh Sfânt și Cuvânt sau Foc. Avem câteva referințe: Faptele apostolilor 18:25
El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat şi vorbea şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât botezul lui Ioan.
Faptele apostolilor 19:3-5 „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.”
Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus .
Botezul lui Hristos, botezul trinitar este marcarea pocăinței și a unui cuget curat, astefl sf. apostol Petru ne învață în Fapte cap. 2:38
„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Aceasta survine în urma poruncii esențiale a Domnului Isus din Matei 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului

Cui se adresează botezul? Numai adulților sau și copiilor

Sfântul apostol Paul numește botezul ca fiind tăierea împrejur a lui Hristos. Sunt câteva referințe care arată clar că botezul este adresat și copiiilor care se nasc în familii de credincioși, adică ei se nasc în credință. Domnul Isus ne spune o poruncă: Lăsați copiii să vină la Mine ! Apoi sfântul apostol Petru la cinzecime ne spune că această făgăduință este adresată și copiiilor Fapte 2:39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”

Botezul creștin se realizează de către om cu apă și de către Duhul Sfânt cu Duh precum și de către Evanghelie cu Focul Cuvântului. Actul botezului poate fi declanșat de om cu botez în apă, continuat de Duhul sau invers așa cum este situația primei experiențe a lui Petru cu alte neamuri în Fapte 10:47-49. Momentul manifestării unui dar cum este de exemplu Darul Limbilor, nu este momentul botezului, ci momentul în care omul crede este cel al botezului cu Duh Sfânt Efeseni 1:13.
Botezul cu foc, este defapt actul de reținere și acumularea tuturor Cuvintelor lui Dumnezeu din Scriptură , Dumnezu care este ca un foc mistuitor (Evrei 12:29). Avem două referințe 2 Tesaloniceni 1:8 într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Evrei 1:7 Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui, şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; Acest component de botez se manifestă prin trăirea efectivă a Evangheliei, astfel încât încercarea venită peste creștin lucrează spre zidirea lui. Cea mai importantă referire la acest component al botezului este Efeseni 5:26 ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt.
Despre Botezul în apă avem referințe deci că se adresează copiiilor caselor de credincioși Fapte 16:33, … dar este adresat și adulților. Dacă în cazul unui copil operează mărturia unui cuget curat, Domnul Isus așa ne reatează împărăția cerurilor a celor „ca ei ”, în cazul adulților Botezul este condiționat de mărturisirea celui în cauză, exemplul botezului famenului etiopian.

Iată ce se întâmplă de fapt la Botezul în apă Galateni 3:27 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.Romani 6:3-4 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.Coloseni 2:12 fiind îngropaţi împreună cu El prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.

Botezul deschide calea unui act subsecvent botezului și anume cel de Chemare a Numelui Faptele apostolilor 22:16 Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.

Chiar dacă botezul are trei componente: apă, Duh și Cuvânt, este un singur botez Efeseni 4:5Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
Botezul în apă este mărturia unui cuget curat înantea lui Dumnezeu, nu un act condiționat pentru copii ci doar definiția dată ca icoană închipuitoare a morții și învierii. Atașat convingerii credinței și recunoașterii lui Isus ca Domn, botezul este iată un element al harului, un act ce ne garantează învierea și viță după moarte.
1 Petru 3:21 Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos

Am parcurs câteva definiții și explicații ale Bibliei. Dragi frați și surori chiar dacă alte credințe socotesc că botezul se adresează exclusiv adulților, nu este o chestiune care să ne dezbine de alți creștini ci să știm că noi care am avut parte de un botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt ne-am îmbrăcat cu Hristos și trebuie săne comportăm ca atare. Suntem comoștenitori ai Raiului împreună cu frații baptiști, penticostli, metodiști. Aș vrea să știți că Domnul încă botează cu Duhul Sfânt, încă Darurile Sale, așa cum spunea și Luther „ne luminează” și ne zidesc. Nu putem privi autonom botezul față de Duhul Sfânt. Dacă nu ai simțit fiorul Duhului, dacă încă Duhul Sfânt nu a pus un dar spiritual în tine, este momentul să te rogi și să ceri Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine cu dragoste, pace, blândețe, răbdare și bucurie.

Cum oficiem botezul în apă? Despre acest lucru vom avea o dezbatere pe portalul nostru la lecția 5 din cursul serviciului divin. Dar trebuie reținut că odată făcut botezul în Numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh, nu trebuie repetat. Nu trebuie să răstălmăcim scriptura, dictonul este cine crede și se va boteza, două instituții diferite, a fi convins de credință și a te boteza. Doar în cazul unui adult care se încreștinează, botezul este condiționat de însușirea convingerii, în cazul nou născuților botezul este mărturia acelui cuget curat . Prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptură avem și Cuvintele de instituire a botezului potrivit Faptele apostolilor 22:16 și porunca Domnului din Matei Cap.28 se desprinde intonația: ÎN NUMELE TATĂLUI; AL FIULUI ȘI AL SFÂNTULUI DUH te botezăm, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale,  fi îmbrăcat cu Hristos. Astfel, un botez în apă săvârșit trinitar chiar de către o altă biserică cu o teologie diferită dar cu botez trinitar, rămâne valabil în biserica noastră. Dar pe lângă botez, avem nevoie de Chemarea Numelui care reprezintă alături de Euharistie o reafirmare a botezului în sine. Ești gată să fi îmbrăcat cu Hristos? Cheamă Numele Domnului în rugăciune și El te va binecuvânta.

Vă invit să intonăm un imn a lui Charles Wesley tradus de Valentin Popovici

1. Nu pot, o, Doamne, să-nțeleg
E mult prea mare dragostea!
Ai suferit în locul meu
La Golgota, pe-o cruce grea.

R: Cum să-nțeleg iubirea Ta?
Ai șters la cruce vina mea!
Tu, Cel Preasfânt și Dumnezeu,
Te-ai dat la moarte-n locul meu!

2. Ai părăsit cerescul tron
Și ce adânc Te-ai umilit!
Te-ai dezbrăcat de glorie
Să porți păcatul meu cumplit.

3. De condamnare nu mă tem,
Căci sunt al Tău, Tu m-ai salvat!
Prin Tine fericit trăiesc,
În Harul Tău m-ai îmbrăcat!

Fiți binecuvântați de Domnul

Prezbiter Marius Leontiuc


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

833
(Visited 90 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »