ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

Despre momentul INITIO al slujbei noastre. Curs de Serviciu Divin pentru grupa de pregătire pastorală, Lecția 1

Please sign up for the course before starting the lesson.

Slujba bisericească în Biserica Protestantă Evanghelică se desfășoară  într-o ordine izvorâtă total din Biblie, denumită Serviciu Divin (sau Liturghie). Termenul “Liturghie” tradus în limba română Serviciu Divin (întrebuinţat mai des …

Lesson tags: Lecția 1
Back to: Curs de Liturghie Evanghelică
Translate »