Predica din Duminica 9 Noiembrie 2020: Trimiterea celor 12 apostoli- Vicar Gaciu Costel, Cluj

AUDIO:

Frați și Surori și iubiți prieteni ! Har și Pace vouă de la Dumnezeu !

Textul predicii de astăzi este din Evanghelia Sfântului Apostol Matei cap. 10 :1-15

Trimiterea celor doisprezece apostoli
1 Apoi, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă.
2 Iată numele celor doisprezece apostoli:Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;
3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;
4 Simon Canaanitul şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus.
5 Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor ,
6ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
7 Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: ‘Împărăţia cerurilor este aproape!’
8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.
9 Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre,
10 nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.
11 În orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămâneţi la el până veţi pleca.
12 La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine;
13 şi dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar , dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
14 Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau din cetatea aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre.
15 Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei, decât pentru cetatea aceea.

Sunt chemat în această Duminică în calitate de vicar al Bisericii Protestante Evanghelice să slujesc.

Este prima predică pe care o susțin, este prima mea slujire în predicare. Așa cum vedeți biserica noastră începe să aibe mai mulți slujitori. Acesta este Harul lui Dumnezeu, să ne recupereze pentru El și să ne facă să slujim tot pentru El.

A fost o zi în care ni s-a dat o chemare, pe care am citit-o cu toții într-una din predicile fratelui prezbiter Marius Leontiuc, în care Domnul Isus cheamă pe fiecare prin poruncă „ VINO DUPĂ MINE !”. Am răspuns chemării, care era insistentă ,prin faratele Marius și astăzi slujesc biserica, vestind Evanghelia Împărăției.

Vedem în textul de astăzi o menire specială oferită sfinților apostoli, puteri miraculoase oferite special  lor, dar și o conduită care ne privește și pe noi.

Găsim deci câteva porunci ale Domnului nostru

  • Să nu mergem pe calea păgânilor ci să mergeţi mai degrabă la cei pierduți,
  • pe drumul vieții să spunem ‘Împărăţia cerurilor este aproape!’
  • Fără plată am primit credința, fără plată să dăm, dar vrednic este lucrătorul de hrana lui, să urăm de bine oamenilor
  • să oferim benedicția păcii peste casele care ne primesc.

Păgân în sensul Bibliei este cel care nu ascultă de Dumnezeu, provine din latinescul paganus care tocmai aceasta înseamnă.

Și vedem astăzi că mulți propovăduiesc păgânătatea și au pretenții să se numească creștini. Dumnezeu ne învață pe tot parcursul Bibliei ca numai Lui să ne închinăm. Sfântul Apostol Paul ne vorbește în 1 Timotei cap. 2 verset 5 căci unul e mijlocitor între Dumnezeu și oameni : Isus Hristos care și El este persoană din Dumnezeu.

Și totuși oamenii se închină la sfinți, la moaște la orice altceva. Și reda fratele Marius întrebarea îngerilor de la mormântul Domnului în ziua învierii„ De ce căutați pe CEL VIU între cei morți?”.

Dragi români. Credința adevărată vine fără plată în bani, fără acatiste și obiecte plătite, credința adevărată vine din Evanghelie din Biblie și atât, pentru că acolo este Cuvântul lui Isus Hristos. Este, într-adevăr vrednic de plată cel care slujește: pastorul, diaconul așa cum decide biserica și cum se finanțează.

Dar comerțul în fața bisericii cu obiecte religioase este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Închinarea la altceva decât lui Dumnezeu, este păgânism și nu creștinism și Isus ne spune „ este scris NUMAI LUI DUMNEZEU SĂ TE ÎNCHINI ȘI NUMAI LUI SĂ-I SLUJEȘTI”, ca mai apoi pe aceste urme să ne spună la fiecare „Vino după Mine”. Chemarea rămâne pentru noi toți, să călcăm pe urmele Domnului, să trăim cuvintele Lui și Domnul să ne ajute !
Fiți binecuvântați ! Amin

Vicar GACIU COSTEL, vicariatul Bisericii Protestante Evanghelice – Cluj Napoca

Share this:

3422