Predică: Noi credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vestind Evanghelia Împărăției

Harul şi pacea să fie cu voi dragi frați și surori în Domnul ! Fiți binecuvântați

Textul pentru Dumninica aceasta este din mai multe pasaje biblice, să le citim

Evanghelia sf. Matei cap. 28:19-20
19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Evanghelia sf. Ioan cap. 20 : 26-28
26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”
27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi* degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”
28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

Romani 9:5
5 patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

2 Corinteni 3 : 17-18
17 Căci Domnul este Duhul, şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
18 Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

2 Petru 1: 1-2
1 Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos:
2 Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!

Trăim într-o vreme care devine din ce în ce mai ciudată. Trăim într-o vreme în care tot mai mulți caută să anuleze cumva statutul de Dumnezeu al lui Isus Hristos. Trăim într-o vreme în care se caută alienarea poruncii NUMAI LUI DUMNEZEU SĂ TE ÎNCHINI ȘI NUMAI LUI SĂ-I SLUJEȘTI, și biserici încep să comemoreze repetat sfinți, să se închine la alte persoane decât persoanelor lui Dumnezeu. Alții caută să revendice pe Isus doar pentru ei, găsind tot felul de trucuri aplicabile doar limbii române, cum că e cu doi de ii, sau că Biblia are valoare doar dacă ar avea binecuvântarea oamenilor, patriarhiilor,… Și se încearcă se se înlocuiască credința în Isus Hristos, păzirea poruncilor Sale – Evanghelia Împărăției, cu altceva.. Și totul are un scop, anularea Împărăției lui Isus, de către niște indivizi care revendică titulatura de creștini dar fac lucrări contrare lui Dumnezeu. Cei mai vocali sunt mai nou urmașii lui Arien, care caută să spună că Isus Hristos ar fi doar un arhanghel, că nu ar exista decât Dumnezeu Tatăl și atât, iar Duhul și Fiul ar fi ființe create și spun acești slujbași ai ereziei că ei sunt martori sau unitarieni sau fel și fel de titluri, deși la bază unitarianismul avea o altă învățătură decât cea a lui Arien.

Ca să nu ne rătăcim,ne întrebăm, totuși noi în ce credem?

Noi credem într-un Dumnezeu Trinitar.

Dar de ce?

Pentru că așa ne spune Biblia. Toate curentele care prezintă altfel pe Isus Hristos și Duhul Sfânt decât Dumnezeu, apar din necunoașterea Bibliei. Repet, toate curentele care neagă Dumnezeirea tripersonală apar din necunoaștereaa Bibliei.

Domnul Isus instituie un altfel de botez decât cel iudaic al pocăinței readus de  Ioan Botezătorul, botez care se aplica doar adulților. Domnul Isus aduce un botez despre care Pavel afirmă că este„ tăierea împrejur al lui Hristos”, botez adresat tuturor celor din Biserică, deci și copiilor, săvârșit în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Porunca Domnului este aceasta : botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Este prima referință clară de treime. Treimea s-a mai arătat în fața lui Avraam, însă acel moment poate fi socotit ca o vedenie. În Evanghelia Sfântului Ioan cap 14 Domnul Isus răspunde lui Filip, că este Una cu Tatăl. Sfântul apostol Ioan la cap. 1 din Evanghelia sa exprimă astfel

1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu
14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.

În Evanghelia sfântului apostol Ioan cap 20 versetul 28, eu numesc acest verset Evanghelia lui Toma, sfântul apostol Toma î-L numește pe Isus Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Cel mai important verset de referință din partea lui sf. ap. Paul (Pavel) este în Romani 9:5 Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci . Tot  Paul ne lămurește cine este Domnul care a venit la Rusalii, Căci Domnul este Duhul, şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.(2 Cor. 3:16).

Mergem să vedem și ce spune Petru, sfântul apostol Petru. Ce este Hristosul? Un profet? Un învățător sau toate dar și Dumnezeu? Petru î-l numește pe Isus așa Dumnezeul şi Mântuitorului nostru Isus Hristos (2 Petru 1:1).

Dragii noștri frați și surori și dragi prieteni. Fără să ne dăm seama de multe ori în mintea noastră apare îndoiala dumnezeirii lui Isus Hristos și astfel comitem păcat. Mințim, gânduri necurate, toate intră pentru că uităm că Isus este defapt Dumnezeu. Biblia arată concis cine este Mesia, cine este Isus. Isus este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Tatăl Yehova, Elohim, Adonai este Dumnezeu. Deci dacă sf. ap. Ioan numește acest Isus Dumnezeu, Toma numește acest Isus Dumnezeu, Matei numește acest Isus Dumnezeu, Petru numește acest Isus Dumnezeu și Paul (Pavel) numește Dumnezeu pe Isus Hristos, tu ce crezi că este Isus? Un arhanghel, așa cum vine Turnul de Veghere să te mintă? Un spirit? Sau este Dumnezeu?

Cu nerușinare reviste gratuite și oameni agasanți încearcă să ne mintă, să ne dribleze pentru că ei prezumă necunoașterea Bibliei de către noi. Dar astăzi vedem în Biblie, în toate traducerile, dar mai ales în Septuaginta Codex, Codex Vaticanus și Codex Sinaiticus (versiunile originale) că expresia este aceeași. Isus Hristos, Dumnezeu. Duhul Sfânt în treime.

Avem în traducerea noastră și clarificarea 1 Ioan 5:7  Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt mai precis edictul Domnului Isus asupra botezului în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh adică o credință în în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Așa dar, dacă Hristos este Dumnezeu, El are legitimitatea totală în ne porunci. Fiind Dumnezeu a putut spune Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui. Aceasta este Evanghelia Împărăției pe care începem să o învățăm acum.

Dragii mei, să păzim Cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum adică să-l păzim? A păzi Cuvâtul înseamnă a-l feri de uitare. A-l avea la îndemână, a-l pune în practică. Nu doar recunoașterea și cunoașterea poruncilor ne plasează în dragostea față de Hristos, ci doar împreună cu aplicarea. Astfel vedem Cuvântul, adică vedem pe Cel ce este Cuvântul.

Dacă au fost momente când ai uitat cine este Duhul, cine este Hristos și ai crezut că doar Dumnezeu Tatăl este prezent în istorie, astăzi aflăm persoana îngăduitoare a lui Dumnezeu, care a plătit prețul păcatului tău și al meu. Astăzi aflăm persoana Mângăietoare a lui Dumnezeu care ne oferă adevărul în mintea și gândirea noastră: Duhul Sfânt dătător de daruri. Te invit la acest Dumnezeu trinitar, iubitor, te invit la un Dumnezeu real și milostiv, care a creat lumea aceasta și cea viitoare, te invit la pocăință.

Primele trei teze ale Reformei, ale protestului lui Martin Luther vorbesc despre pocăință astfel:

1. Când a spus: „Poenitentiam agite”, Domnul și Stăpânul nostru Isus Cristos a vrut ca întreaga viață a credincioșilor să fie caracterizată de pocăință. 2. Acest cuvânt nu poate fi înțeles în sensul de penitență sacramentală, adică, mărturisirea și răscumpărarea, care sunt administrate de preoți. 3. Totuși, el nu înseamnă doar pocăința lăuntrică; nu există nici o pocăință interioară care nu se manifestă în exterior prin diferite umiliri ale trupului.

Luther ne arată o pocăință nu doar lăuntrică ci și exterioară manifestată printr-o credință vie în concordanță deplină cu ceea ce afirmau și înaintașii noștrii valdenzii în catehismul valdenz: art 2.Credem că există un singur Dumnezeu Trinitar- Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt…art.6.Că la vremea hotărâtă de Tatăl, Hristos s-a născut – un timp în care nelegiuirea  era pretutindeni , pentru a face să se arate că nu este de iubire de bine în noi înșine, pentru că toți erau păcătoși, dar El, care este adevărat, ar putea să-și arate harul și mila Lui față de noi.art. 7 Că Hristos este viața noastră, adevărul și pacea și neprihănirea – păstorul și avocatul nostru, jertfa și preotul nostru, care a murit pentru mântuirea tuturor celor care ar trebui să creadă și au înviat din nou pentru îndreptățirea lor. art.8 Și credem cu tărie și faptul că nu există niciun alt mijlocitor sau avocat la Dumnezeu Tatăl, ci doar Isus Hristos. Și în ceea ce privește Fecioara Maria, ea era sfântă, smerită și plină de har; și aceasta credem și despre toți ceilalți sfinți, și anume, că așteaptă în cer învierea trupurilor lor în ziua judecății.

Nu ai vrea să ajungi și tu alături de sfinți când vei închide ochii?

Nu doresc să predic pe baza catehismelor, noi subliniem doar că această credință vie, a fost vie mereu în istorie. Credința într-un Dumnezeu atotputernic trinitar. Crezi tu dragă frate, soră , prieten, prietenă că Domnul Isus este Dumnezeu? Dacă ai avut îndoieli până acum dar în sinea ta ai știut că Biblia este adevăr, află acum că Isus Hristos este Dumnezeu și este momentul să cunoști dragostea Lui așa de mare încât a și murit pentru tine. De aceea te chemăm să vi la pocăință, și să spui și tu în rugăciune Doamne ai milă de mine! Doamne iartă păcatul meu 

Vă invit să cântăm și să învățăm cântarea O Doamne Mare


film: Maranata Fellowship

O, Doamne mare, când privesc eu lumea

1. O, Doamne mare, când privesc eu lumea,
Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt,
Și ființele ce-mpodobesc natura
Cum le-ntreții cu brațul Tău cel sfânt:

R: /: Atunci Îți cânt, Măreț Stăpânitor:
Ce mare ești, ce mare ești! : /

2. Privirea când mi-o-nalț și văd minunea:
Mulțimea astrelor ce-alerg pe cer,
Mărețul soare, cât și blânda lună,
Ca mingi de aur, plutin prin eter.

3. Când întâlnesc pe Domnu-n Cartea Sfântă
Și când zăresc mulțimea de-ndurări;
Pe-ai Săi aleși cum i-a iubit într-una
Și i-a condus prin binecuvântări.

4. Și-l văd pe Domnul pe pământu-acesta
Ca serv, dar plin de dragoste și har.
Zăresc în duh amara-I suferință
Și mântuirea ce mi-o dă în dar.

5. Când mă apasă sarcini mari și grele,
Când sufletul mi-e trist pân` la mormânt,
El se apleacă plin de mângâiere,
Mă face liber de-orice legământ.

6. Când Domnul Sfânt va reveni-n mărire
Și când voi sta uimit în fața Sa,
Eu voi striga în sfântă adorare:
“Ce mare ești, ce mare-i slava Ta!”

Versiunea  engleză
Carl Gustaf Boberg (1856-1940) tr. from the Russian by Stuart Wesley Keene Hine (1899-1989) *© Copyright 1953 Stuart K Hine Trust/Kingsway’s Thankyou Music

O Lord my God! When I in awesome wonder
consider all the works thy hand hath made,
I see the stars, I hear the mighty thunder,
thy power throughout the universe displayed;

Then sings my soul, my Saviour God, to thee,
how great thou art, how great thou art!
Then sings my soul, my Saviour God, to thee,
how great thou art, how great thou art!

When through the woods and forest glades I wander
and hear the birds sing sweetly in the trees;
when I look down from lofty mountain grandeur
and hear the brook and feel the gentle breeze:
Then sings my soul…

And when I think that God, his Son not sparing,
sent him to die – I scarce can take it in
that on the cross, my burden gladly bearing,
he bled and died to take away my sin:
Then sings my soul…

When Christ shall come with shouts of acclamation
and take me home – what joy shall fill my heart!
Then shall I bow in humble adoration
and there proclaim, ‘my God, how great thou art!’
Then sings my soul…

 

Fiți binecuvântați de Dumnezeu

Prezbiter Marius Leontiuc

Share this:

209