Nyilvános közlemény 1/2020

Feliratkozott vallási csoport Evangélikus Protestáns Egyház, amelyet a művészet alapított és alakított ki. 4-6 A 489/2006 törvény közli

A Leontiuc Marius Sebastian, Nadasdy Andreas, Disăgilă Paul, Ana Mădălin, Vaida S., Stoka Marius, Radu Lidia által létrehozott vallási csoport nyugati közösségének újjáépítésére szolgáló konzisztóriumon keresztül, 7 család tagjai által létrehozott konzisztórium

Konszenzusban döntöttünk a többi vallási csoportot ily módon alkotó családdal

Megállapítást nyert, hogy 2020. május 11-én Leontiuc Marius Sebastian testvér ismét tagja lett ennek a közösségnek, miután egy evangélikus egyházhoz tartozott. Megállapították, hogy Leontiuc Marius Sebastian testvért 1998-ban keresztelték meg a temesvári Philadelphia templomban, amelyet Trinidadban hajtottak végre, és amely egyházunkban érvényes. Az iratokból, a temesi pártfogó szolgálat jelentéséből és videóanyagaiból kiderül, hogy Leontiuc Marius Sebastian testvér 2006–2007 között idősebbként szolgált a maranatai baptista templomban, temesvári bizottságában. A Temes Törvényszék Pártfogó Szolgálatának dokumentumaival igazolva megállapíthatjuk, hogy Leontiuc Marius Sebastian testvér 2007–2008 között misszionáriusként szolgált az evangélikus egyházakban, 2012–2014 során pedig mind a csoport, mind pedig a Bucovăț baptista egyház érdekében dolgozott. , igazolva az evangélikus gyülekezetek tagságát, és később 1 évig tagja volt egy másik evangélikus csoportnak.

Így a csoport kezdeményezésére úgy döntünk, hogy szenteljük Leontiuc Marius Sebastian testvért. Ettől a pillanattól 2020. május 20-át rendeljük el határozatunk. A testvér kérésére a lelkész rangját / feladatát egyházi istentisztelet után gyakorolják, egy evangélikus kultuszban egy lelkész kezével.

A fent említett tagok által kialakított konzisztórium döntési jogkörén keresztül döntünk arról a feladatról, hogy koordináljuk az idősebbeket a Leontiuc testvér, Marius Sebastian testvér vezető lelkészének feladataival vallási csoportunkban, amely ettől a pillanattól lép hatályba. A lelkész tényleges feladata a Leontiuc Marius Sebastian testvér által kért szolgálaton lép életbe, amelyre a társadalmi korlátozások feloldása után kerül sor.

Marius Sebastian Leontiuc testvér ezentúl tanít, képes lesz diakónusokat szentelni, szentségeket teljes lelkipásztori hatalomban adni és a (reformáló) egyházmegyének, az Egyház Tanának megfelelően hivatalosan mostantól fog létrehozni. Az irányító testület (vagy püspöki) megalakulásáig a konzisztórium Leontiuc Marius Sebastian testvér felügyelete alatt koordinálja a csoport tevékenységét. Az egyház kincstárnokaként Leontiuc Marius Sebastian testvér lelkipásztori döntéseket is kiadhat az egyházszervezésről, a közösségek (plébániák / helyi egyházak) felhatalmazásáról és alapításáról, a csoportunkhoz csatlakozó / csatlakozó közösségek jóváhagyásáról.

Vallási csoportunkban az idősebbek, diakónusok, misszionáriusok, lelkipásztorok vagy bármilyen más ordináció nem asszimilálódnak közfeladatként, hanem az Egyház magánfeladatai, az egyház a törvényen belül működik, de az államtól függetlenül, a 489 / És a Románia Alkotmány a művészethez. 29. és 30. A román jogszabályokban, beleértve az eljárási kódexeket is, a megrendelt minőségét „rangnak” nevezik. Ezért használtuk közleményünkben, a törvény által biztosított kifejezést.

2020. május 20. Temesvár és Arad, Románia

A VALLÁSI CSOPORT KONZIZIÓJA

átdolgozták

Share this:

91