A TANÁCS TAGAI
 

1. LEONTIUC MARIUS SEBSTIAN
Könyök – központi koordináció

2. DISĂGILĂ PAUL
diakonális lelkipásztori formáció – gyülekezet Timișoara

3. NADASDY ANDREAS
presbyterális lelkipásztori formáció – gyülekezet Timișoara

4. RADU LIDIA
missziós kiképzés – gyülekezet Oradea

5. ANA MĂDĂLIN
diakonális lelkipásztori formáció – gyülekezet Craiova

6. DRĂGAN BOGDĂNEL
evangéliumi lelkészi formáció – gyülekezet Arad

7. STOKA MARIUS
missziós kiképzés – gyülekezet Arad

 
A TANÁCS SZEREPE
Az evangélikus protestáns egyház konzisztériuma az egyház megalakulásának, megvalósításának és kezdeti misszionáriusi munkájának szerve, amelyen keresztül a misszionáriusi szakaszban az egyház koordinálódik. A konzorcium a vének, diakónusok, misszionáriusok, evangélikusok elrendelését úgy döntheti, hogy egy lelkészt egy másik lelkész útján rendel el. A konzorcium alkotja az egyház minden struktúráját a megszavazott hatalom alatt. A Consistory az egyház bibliai testülete, amely átveszi az apostoli hivatalt, amelyen keresztül St. Pál apostol eldereket és diakonokat helyezte az egyházakba. A konzorcium emellett a vallási csoport doktrínális és pap-udvarának feladata is, a csoporton belüli egyéb struktúrák meghatározásáig. A konzorcium a gyülekezet bármely bizottságát felválthatja, ha nem létezik, vagy nem tud ülésezni. A gyülekezet egy településen, településen, megyén vagy területi egységen belül található. A konzorciumot egy idősebb vagy lelkész koordinálja az egyházmegyével egyetértésben.
A 2020. május – 2023. május közötti időszakra a Consistory úgy határozott, hogy Leontiuc Marius Sebastian elnöki tisztségét és koordinálását az öregek rangsorában folytatja, a lelkészi ordinációs szolgálatig, folytatva az új rangban a magasabb rendû ordinációt.
A konzorcium olyan erkölcsi magatartású emberekből áll, akik megteremtik a csoport alapjait. Ezek a tagok képviselik a vallási csoport közösségeit.

A vallási csoport összetételéhez való csatlakozás nem vonja maga után az összeférhetetlenségeket vagy a közhivatal gyakorlását, mivel az egyházi rang az egyház magánjellegű megnyilvánulása.