REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Duminica Sfințeniei – Predică rev. Leontiuc Marius

Sponsori

Această Duminică mai poartă denumirea în unele biserici de Duminica Tuturor Sfinților, fiind o zi specială în care ne amintim că sus în cer toți vom fi sfinți și că statutul de sfinți îl dobândim chiar aici pe pământ . Textele de bază ale predicii de astăzi se găsesc în

IOAN 5:39
Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică
1 Petru cap. 1: 15-16
15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
16 Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”
Dragi frați și surori, iubiți prieteni stimați critici !

Auzim deseori părerile celor care confundă biserica noastră cu alte biserici și ne reproșează că noi ca și credință nu am avea sfinți. Și ne spun ortodocșii și catolicii că ei au câțiva sfinți, la care se închină și pe care îi slujesc, și ne spun că noi nu avem taine. Nimic mai fals. Noi suntem o biserică a sfintelor taine, folosim termenul de Sacramente tocmai pentru a nu induce confuzia cu lucruri secrete. Suntem o biserică sacramentală ultra-conservatoare.

Dragii mei, trebuie știut de la bun început că acolo sus în raiul lui Dumnezeu nu există altceva decât sfinți. Oricine este acolo, Dumnezeu, îngeri, sufletele celor adormiți, Enoh și Ilie, arhangheli, heruvimi, serafimi, toți aceștia sunt sfinți. Cine nu este sfânt nu ajunge acolo. Porunca pe care ne-o dă Dumnezeu iar sfântul Petru ne-o redă este aceasta „fiți sfinți căci Eu sunt sfânt”. Dar cum arată sfințenia? Ce este sfințenia, ce este sfințitul?

A fi sfânt înseamnă a asculta de Dumnezeu, viața veșnică este a acelora care ascultă porunca Lui . Cine nu înțelege acest aspect trebuie să citească Ioan 12:50. Deci NICI UN SFÂNT NU ÎNCALCĂ DELIBERAT VOIA ȘI PORUNCA LUI DUMNEZEU.

Dumnezeu Isus și Dumnezeu Tatăl a dat următoarea poruncă în Sfânta Evanghelie a Apostolului Matei cap. 4:10 „Isus a zis:Este scris numai lui Dumnezeu sa te inchini si numai Lui sa-i slujesti” Dorește oare un sfânt să nesocoteascăaceastă poruncă? Desigur că nu. Oare cei care sunt sfinți, în timp ce oamenii se închină la oasele lor, sunt fericiți? Sunt fericiți de prezența lui Dumnezeu și dezgustați de idolatrie și neascultarea de porunci a celor ce fac acest lucru.
În consecință, dacă ceilalți creștini au sfinți, câțiva, pe ai noștrii noi nu-i putem număra, sunt prea mulți, dar tot odată NU NE ÎNCHINĂM LOR pentru că așa ne-a spus Dumnezeu, iar sfinții NU MIJLOCESC PENTRU NOI. Sfântul apostol Paul ne arată în 1 Timotei 2:5 „ Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,”. Așa dar în Duminica tuturor sfinților ne bucurăm că acolo sus au ajuns cei dragi, sunt sfinți, și tot odată învățăm că trebuie să ne dăm toată silința spre a dobândi desăvârșirea dragostei dumnezeiești sfințenia chiar aici pe pământ.

Cum putem noi dobândi sfințenia? Sunt câteva condiții de împlinit

  • În primul rând să avem credința mântuitoare și convingerea mărturisită că Isus este Dumnezeu, și aceasta nu poate fi decât aceasta în Evanghelie Romani 10:9-10 9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire;
  • În al doilea rând să cunoaștem și să păzim poruncile lui Dumnezeu care sunt defapt Evanghelia 1 Ioan 2:3,5 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem: dacă păzim poruncile Lui.Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.
  • În al treilea rând să ținem sfintele taine ale bisericii: Reconfirmarea Botezului prin Chemarea Numelui și Euharistia – Fapte 22:16 Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului. 1 Corinteni 11: Ş23 Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24 Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” 25 Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” 26 Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până va veni El.
  • În al patrulea rând comuniunea bisericii, participarea la serviciul divin este necesară atunci când acest lucru este posibil Matei 18:20 Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”2 Corinteni 13:14 Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!
  • În al cinceea rând reflexul faptei bune. Fapta bună este săvârșită ca reflex al credinței- Filipeni 4 : 8 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.
  • În al șaselea rând lauda lui Dumnezeu – Psalmul 34:1
  • În al șaptelea rând viața rugativă 1 Tesaloniceni 5:17 Rugaţi-vă neîncetat.

Iubirea de Dumnezeu conduce la sfințire căci cei ce iubesc pe Dumnezeu vor face toate aceste lucruri. De altfel în Psalul 34 ni se spune „temeți-vă de Domnul voi, sfinții lui ”. Sfințenia dragii mei o dobândim prin neprihănire, adică prin credința ce se va materializa așa cum am amintit mai înainte, așa cum edictează textul biblic de astăzi. Dragii mei, nu suntem chemați la o credință complicată, abstractă însă suntem chemați la sfințenie și sfințire, acestea le aflăm cercetând Scripturile. Avem la îndemână cele mai mari porunci și anume să iubim pe Domnul Dumnezeu cu toată inima și tot cugetul precum și pe aproapele nostru, iar fapta noastră ne poate califica ca neprihăniți sau sfințiți (Iacov 2:24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă).

Ne amintim asăzi că pentru credința în Isus alții au fost martirizați, alții au depus râvnă și mulți au ascultat și ascultă. Este o Duminică a tuturor celor sfinți, o Duminică în care înțelegem că acolo sus toți, toți cei ce iubesc pe Domnul, s-au jertfit sau au lucrat pentru El vor fi acolo. Acolo nu ne vom mai numi lutherani, evaghelici, baptiști, penticostali, reformați,… vom fi toți o turmă și un păstor, toți sfinții Lui. Ce minunat că suntem și aici în comuniune, ce trist însă că în Numele Lui unii comit urâciuni și alții neagă aparteneța la lucrare. Dar acolo știm că cei neîntnați au parte de răscumpărare.

Ești gata să dobândești un statut de sfânt, de răscumpărat sa neprihănit? Vino în Gruparea noastră religioasă și Dumnezeu va binecuvânta alegerea ta.

Aceasta este predica scurtă din Duminica Sfințeniei și doresc ca ea să fie motiv de reflexie și să ne dea de gândit, doresc mult ca cei care auziți predicile precum cei care le citiți să fiți întăriți și acest Cuvânt extraordinar al lui Isus din Evanghelie să rămână tare și de neclintit în inimile vastre. Dacă mesajul acesta ți-a vorbit acum și te simți cercetat, provocat, este Duhul Sfânt care te cheamă la pocăință. Nu-i nesocoti chemarea.

Fiți binecuvântați de Dumnezeu !

Cu această ocazie vă anunț că astăzi instituim 5 vicariate, vom numi 5 vicari în gruparea noastră și până la Advent vom mai numi încă 5. Vicarul este acel slujitor numit, înainte de a fi ordinat ca diacon care are capacitate de a învăța pe alții, de a oferi învățătură și cateheză celor ce se confirmă și celor ce se vor boteza (cei ce se încreștinează), iar echipa de lucrători se îmbogățește. Este un prilej de bucurie pentru noi și Dumnezeu să binecuvinteze acești lucrători.

Vă invit să cântăm un imn al Reformei, un imn al lui Schubert

1. Sfânt e, sfânt şi mare,
Sfânt e Dumnezeu,
Sfânt e, sfânt şi mare,
Sfânt va fi mereu.
Început nu are,
E din veşnicii,
E făr’ de hotare,
Veşnic El va fi!

2. Sfânt e, sfânt şi mare,
Sfânt e Dumnezeu,
Sfânt e, sfânt şi mare,
Sfânt va fi mereu.
Dragoste­ndurare e fiinţa Sa,
Sfânt e, sfânt şi mare,
Veşnic El va sta!

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Fiți binecuvântați de Domnul ! Fie binecuvantarea Domnului peste familile voastre și casele voastre ! Fiți Eliberați de poveri, boli și probleme și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, Iubirea Tatălui și comuniunea Duhului Sfânt să fie și cu noi toți să rămână ! Amin !

PREZBITER REV. Leontiuc Marius

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

840
(Visited 116 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »