REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Duminica Bucuriei, Laetare – Psalmul 34

Sponsori

Slujba din Duminica aceasta a avut loc în mediul online,  odată cu Carantinarea orașului Timișoara am recurs la slujbele online pe Google Meet și nu în stream.

Noua adresă pentru slujbe online este https://meet.google.com/atk-nnob-rxy

iar textul predicii a fost din Psalmul 34

1 Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
2 Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure!
3 Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine! Să lăudăm cu toţii Numele Lui!
4 Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
5 Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi nu ţi se umple faţa de ruşine.
6 Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.

 

Dragi frați și surori

 

Chiar dacă suntem astăzi online într-un număr mic, suntem împreună și ne-am adunat într-o formă de întâlnire în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

Termenul de duminică Laetare este folosit de majoritatea bisericilor romano-catolice și anglicane și de unele denominațiuni protestante, în special cele cu tradiții liturgice latine precum noi luteranii. Ce înseamnă Laetare? Laetare înseamnă “Bucură-te” în limba latină, este și acesta un intro gregorian. Cele 40 de zile ale Postului Mare sunt un moment de solemnitate ,  pur și simplu, biserica a recunoscut că oamenii au nevoie de o pauză și de atenție la vorbele Domnului așa cum au fost ultimele 40 de zile petrecute de Domnul după înviere, aici pe pământ.

A patra duminică a fost considerată o zi de relaxare din rigoarea normală a Postului Mare, rigoare a unor biserici, căci noi nu avem o restricție de post propriu zisă ci postul pentru noi reprezintă un timp de reflectare mai atentă la Cuvântul Domnului. Originea termenului este la Isaia 66: 10-11, care începe Laetare, Ierusalim, ceea ce înseamnă ” Bucură-te, Ierusalim! “, termen însă care apare și la Psalmul 34.

Astăzi vă aduc un mesaj scurt. Un mesaj al bucuriei. Reformatorul nostru Martin Luther sublinia constant că atunci când Biblia vorbește, Dumnezeu vorbește. Și ce vorbe oare să primim astăzi? În primul rând Dumnezeu ne descoperă o poruncă eternă și nu a legii și anume că noi trebuie să lăudăm pe Domnul în orice vreme, să binecuvântăm pe Domnul în orice vreme. Așa și începe liturghia noastră cu binecuvântarea imperativă care de aici din acest psalm pleacă. Și pe acest fundament, pe lăudarea și binecuvântarea lui Dumnezeu în orice vreme Dumnezeu ne descrie prin profetul și împăratul David ce se întâmplă. Avem noi oare Lauda Lui todeauna în gura noastră? Domnul să ne ajute !

Spune acest psalm că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Avem noi în orice vreme lauda Lui în gura noastră? Spunem noi fie că e dimineața, fie ziua, fie seara „Lăudat să fie Domnul”? Avem o poruncă-angajament Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

Dumnezeu ne scapă din toate temerile noastre. Spune Biblia că atunci Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. Nu spune și îl scapă de necazuri ci din necazuri. Dumnezeu îngăduie să treci prin necazuri, dar nu îngăduie să și rămâi în ele. Cu adică să strigăm? Prin expresia strigăt se induce rugăciunea, chemarea. într-o altă parte spune „eu am chemat pe Domnul ”. În Psalmul 145 versetul 18 ni se spune Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Atunci când chemăm Numele Domnului, Domnul nu scapă doar de necazul de acum, ci spune Biblia că din toate necazurile, spune tot în psalmul 34 De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.

Astăzi vă aduc o veste a bucuriei. Dumnezeu scapă întodeauna din necaz pe cei ce cheamă Numele Domnului. Așa că dacă treceți prin necazuri, iată ce spune Dumnezeu prin Biblie, nu eu Marius ci Biblia De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Dar cine este cel nenorocit și cel fără prihană? Spune sfântul apostol Paul  „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”. Nenorocitul sunt eu, tu, fiecare dintre noi pentru care există câte o nenorocire. Dar cel fără prihană? cine este? Este cel care se străduiește să trăiască Cuvântul. Mântuirea nu se obține prin fapte, Dumnezeu a făcut totul, dar neprihănirea este atributul celui care se teme de Dumnezeu. Ai teamă de Dumnezeu în gândurile tale, gesturile tale, intențiile tale?

Avem o veste a bucuriei. În primul rând, Dumnezeu aude plânsul tău. Apoi Dumnezeu te scapă din necazul tău. Necazul nu este confortabil dar nici atotputernic, atotputernic este doar Dumnezeu. Și apoi, Îngerul Domnului este lângă tine, Dumnezeu ne iubește foarte mult. Dumnezeu iubește Biserica noastră și de aceea Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Fiți binecuvântați de Domnul ! Fie binecuvantarea Domnului peste familile voastre și casele voastre ! Fiți Eliberați de poveri, boli și probleme și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, Iubirea Tatălui și comuniunea Duhului Sfânt să fie și cu noi toți să rămână ! Amin !

Prezbiter Marius Leontiuc

 

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1443
(Visited 114 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »